Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 14 ΕφΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26740 ΕΤΟΣ 88ο
Εν. Τσακαλώτος:
Σημάδια ανάκαμψης
για την
Το ΔΝΤ
Χρησιμοποιε το
ελληνική οικονομία διαπιστώνει
πλεόνασμα για να
σπρώξει την
Κομισιόν
Ελλάδα σε μείωση
αφορολόγητου
Σημάδ
συνταξιοδοτικού
ην ελλη
μία η έκθεση της Ευρ
παϊκής Επιτροπής, σύμφ
ς ενδιάμ
ς προβλέψ
ρίοδο 2016-2018
ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουρ
που δόθη
σήμερα
γός Ο
ών, Ευκλείδης Τσαχα
Δευτέρα) στη δημοσιότητα.
η Επιτροπή
γράδια
νει ότι μετά τη
στην ΚΕ, είτ
κλήρωση της πρώτης αξιολόγη
ΔΝΤ στην ουσί
λλά το χρησιμ
νάσματος
ρογράμματο
την Ελλά
ESM, «η ελληνική οικονομ
αφορολόγή
το 6μεγεθύ
αίρι η Ελλά
ξιοδοτινό
δυο σημαντικές μεταooυθμίσεις
φορολογικό
δουν χαλ
ρα από το αναμ
ργος ο
ίσης, ό
ΔΝΤ χρ
φισβητή
Ειδικότερα, όσον αφορά
ήσει τη θέση
φερτην ανάπτυξη, η Κομισιόν προ
ότι στην Ελλάδ
τι το πραγματικό ΑΕΠ
πρόφόρ
δύο χρ
ια. Η απασχόληση
ΑΕΠ, «στη βάση της βελτίωση
θα φτάσ
κλοΔΝΤ χρησιμ
ούσε την ίδια μ
ά 2,4%
τη βελ
ση τη
χειρημ
δέκα μη
ροβλέ
σταδιακής χαλάρωση
λέγων χεφα
Στο ίδ
ρε ότι
αλαμβά
παράλληλ
ξηθεί μ
θερό δείκτη
φειλώ
ρωμή των ληξιπρόθεσμ
ξιού!
2,2% έως
Η ανεργία αναμ
χυνση της ιδ
μο της πρώτης αξιολόγηση
ις Ελλ
δείκτη
άπτυξη
23,4%
2016, έ
ρης ολοχλήρ
ρο της εγ
24,9%
2015.
διαμορφωθ
ρης αξιολόγήσης, η Ευρ
σης της δ
ροβλέ
θεράτη
ή Επιτροπή προβλ
Να εξειδικευθούν τα
οτι η ανα%αιψη
2018), χάρη
Εξάλλου, η Κομισιόν δ
της ελληνική
αναμέ
στην Ελλάδ
ρρυθμ
μεσοπρόθεσμα και
ση τη
2017 με ανάπτυξη 2,7%
μακροπρόθεσμα μέτρα
ΕΕ: Η Ευρώπη "συνέρχεται", όμως ο κίνδυνος
για την ελάφρυνση του
διεθνούς αστάθειας είναι μεγαλύτερος παρά ποτέ
χρέους μετά το 2018
Νέα Κυβέρνηση ΗΠΑ Και Brexit δυσκολεύουν οποιαδήποτε πρόBλεφn
Ζητά ο
Γ. Στουρνάρας
Αύξηση
ληθωρισμ
Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
οποίυπάρχει ορθολογική
λογή μ
χόλησης, δημ
γραμμίξ
μείς της ευρ
μίας η Επιτροπή αναφ
ύ της επιλογής
θεροποίηση και οικονομική μεγέθυνση
διεθνούς αστάθειας είναι μεγαλ
ξιολόγηση ή να
ρα. Αν γ
Ο πλη
για τ
παρα πο
Ο πλη
πρόσφατα άνοδο
ως η προ
ητής τη
FT: Το ΔΝΤ θα αποχωρήσει από το
ύξηση
μών τη
Τραπέζης της Ελλάδος,
φέρει η Επιτροπή
λλήλο
ελληνικό πρόγραμμα
μετά από
λύ χαμηλό
ομιχών Υποθέ
της Βουλής τη
Η έλλειψη αλ
ς οδήγη
λάθος
ην Ευρ
η, σύμφ
ψηλότερ
διάμεση Εχθεση Νομισμ
ής Πολ
ρθρογράφο Βόλφγκανγκ Μινχ
2016.
Οναρ ας ση
αλλά πλ
μεσοπρόθεσμ
πως ότι η θετική δ
ΔΝΤ θ
Κεντρική Τραπ
ως πρου
υς Ευρ
χει δημ
Συνολικά
πόθεση για τη
ρόγραμμα δ
πληθωρισμός στη ώνη
στηριχθ
γιωθεί με τη
"γιαλfyο ακόμη». Το Ταμ
ό 0,2%
μεση ολοκλήρωση τη
λόγησης, μ
ως ζητάει τη μείωση
φγκανγκ Μινχ
Στην ΕΕ, ο πληθωρισμός προβλ
Αλλά η
ροσήλ
Γερμα
το 2018.
γραμμ
χυνση
Ο Μινχά
ως μία
ας, μιά
α, πως μετά τις εκλογ
Η εγχώρια ζήτηση
ρρυθμίσ
για τηλάθος πορεία της Ευρώπης
μο εφαρμογής τ
η αδυνα
Τερμα
άλωση
τά τη
ίξεις
την πρόο
η αλή
ξέλιξη
ύ περ
Επιτροπή
μοχλός ανάπτυ
ραμεί
ξαHολουθ
τη μη βιωσιμότη
ή «ναι
ξης,υποστηρ
νη από
χρέους
Ελεύθεροι Δημοκρατ
σχόληση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα