Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στην επισήμανση των μεγάλων
Ακόμη πιο Ε
έγινε η
Την βεβαιότητα oτηEurobank διαπροβλημάτων της ΔΕΗ και στην
ατμόσφαιρα στο εστιατόριο «Μεθέτει ισχυρή εταιρική διακυβέρνηλειψη οικονομικής ρευστότητας,
σoγαίο, στο ισόγειο του ξενοδοση και συμπαγή διοίκηση, οξόμααναφέρθηκε ο Προεδρος και Διευχο και αφοσιωμένο προσωmrό
Χειου Sofitel Athens Airport, με
την Πρόεδρο και Διευθύνουσα
θύνων Σύμβουλος της εταιρίας Μαεξέφρασε ο Πρόεδρος του Ομίλου
νωλης Παναγιωτάκης.
Σύμβουλο Τζένη Μήτση.
Σελ.7
Νικόλαος Καραμούζης.
Σελ.6
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 Αριθμός φύλλου 843 0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑAΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
te-ΚΡΙΣlΜΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Η 9η ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ QE
ΓΙατι:τελικά Θα κλείσει
η β' αξιολόγηση
Ελπίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ κερδίζουν
maρύpanemσκοψη Αναζητείται φόρμουλα για
πολύ χρόνο σmy εξουσία
Μοσκοβισi στην Αθήνα την
απροσωπική διαφορών
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σε πλήρη εξέλιξη.. βρίσκεται.
Αθήνα και Λονδίνο η ερμηνεία των
λομενων επιβεβαιώνΕΙ την OEa της
ασφάλισης και το κυρος της
νων που έχουν συγκεντρωθεί για
Interamerican oΦΕiλεται οε μεγάλο
την περιοχή τοΰ Πατραικou απο τα
βαθμο σε αυτον τον παράγοντα,
Κομισιόν και Μοσκοβισί
Ελλην Πετρέλα
ια ,με τον Δtcυ
θύνοντα Σύμβουλο Γρηγορη Στερμας επισήμανε ο διεuθύνων συμ
τόνωσαν το Δείκτη
βουλος Γιάννης Κανtupος.
Σελ. 8
Σελ. 10
ΓΑΛΛΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΚΟΜΨΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Κοντά στις υπογραφές με τον κοΕνα ιδανικό δώρο για την ημέρα
Του Αγiou
Βαλεντινου
τις διαπραγματcuσεις μεταEu Των
ται απο την εντunωσιακή σειρά με
δύο πλευρών va έχουν ξtΝΜprαnδη
τα τέλη του 2016, βρίσκεται η
ζεται απο την Folli Follie, του FF
ελληνική εταιρcio Apivita. Tou Naou
Group ,με Tην Αντιπροeδρο Καίτη
Κουτσιανά
Σελ. 9
τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr