Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Μικρομεσαίοι αγρότες: Διαδηλώνουν σήμερα στην Αθήνα από τα μπλόκα όλης της χώρας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
το portal
του ΚΚΕ
Ευρώ 1,50
ΤΡΙΤΗ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2017 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 12654
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΙΣ 21 ΦΛΕΒΑΡΗ
Εργατική λαϊκή απάντηση
Ο λαός να δείξει την απόφασή του
σε παλιά και νέα μέτρα
να παλέψει και να ανοίξει νέους δρόμους
Στην Αθήνα, στις 6.30 μ.μ., στην Ομόνοια
Συνέντευξη του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ σε τηλεοπτικό σταθμό
στη Θεσσαλονίκη, στις 6.30 μ.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου και σε άλλες πόλεις
ΣΕΛ. 4-5
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
Διαδηλώνουν σήμερα στην Αθήνα
από τα μπλόκα όλης της χώρας
Στις 13.30 στην πλατεία Βάθης το συλλαλητήριο
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
Κοινή πάλη
που καλεί η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων
ενάντια
στον κοινό Στην Αθήνα χτυπάει σήμερα η καρδιά της αγων
ματα και τον αγώνα επιβίωσης της μικρομεσαί
ζόμενης αγροτιάς, με το πανελλαδικό συλλαλη
ας αγροτιάς
αντίπαλο
τήριο που οργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή Κάλεσμα συμμετοχής έχει απευθύνει το ΠΑΜΕ
Με το σημερινό πανελ
των Μπλόκων, στις 13.30, στην πλατεία Βάθης, και με αποφάσεις τους δεκάδες σωματεία της
λαδικό συλλαλητήριο στην
Αθήνα, μετά από τρεις
μετά από 22 μερόνυχτα στα μπλόκα
Αττικής. Στάση εργασίας έχει προκηρυχτεί κα
βδομάδες στα μπλόκα, ο
μικρομεσαίοι αγρότες κα
Με το σημερινό συλλαλητήριο, οι μικρομεσαίοι για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Καλούν ε
κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν
την πάλη ενάντια στην πο
αγρότες και κτηνοτρόφοι δίνουν απάντηση στην
πίσης η ΠΑΣΕΒΕ, η ΟΓΕ και Λαϊκές Επιτροπές
λιτική της κυβέρνησης κα
κυβέρνησης Λεκανοπεδίου
της ΕΕ, που τους ξεκληρ
προκλητική αδιαλλαξία της απένα
του ζει προς όφελος του κε
Την ίδια ώρα, στα μπλόκα σε όλη τη χώρα, συνε
ντι στα δίκαια αιτήματά τους
φαλαίου
Μαζί τους θα διαδηλώσουν εργαζόμενοι και άλ- xίζονται οι εκδηλώσεις εργατικής λαϊκής στή
Στο συλλαλητήριο, όπως
και σε όλο τον πολυήμε
λα λαϊκά στρώματα από την Αττική και άλλες ριξης στον αγώνα των αγροτών
ρο αγώνα τους, οι μικρο
μεσαίοι αγροτοκτηνοτρό
περιοχές, που στηρίζουν ενεργά τα δίκαια αιτή
ΣΕΛ. 12
φοι δεν είναι μόνοι: Εργα
τικά σωματεία, φορείς του
κινήματος ανταποκρίθη
ΜΑΘΗΤΕΣ
καν στο κάλεσμα της Πα
ΔΙΚΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Μαχητική διαδήλωση
νελλαδικής Επιτροπής των
ΠΑΤΡΕΩΝ
Μπλόκων, με ανακοινώ
σεις στήριξης του αγώνα
Μυριόστομη
τους, αποφάσεις συμμετο
στο κέντρο της Αθήνας
χής στο σημερινό συλλα
υπερασπιση
λητήριο, επισκέψεις στα
Γα το σχολείο που αξίζει σε εμάς κα
του Κ. Πελετίδη
μπλόκα, κινητοποιήσεις
τα παιδιά όλου του κόσμου», διαδήλω
στις πόλεις, άλλες μορφές
σαν χτες μαθητές από πολλά σχολεία
Χιλιάδες συγκεντρωμένοι έ
έμπρακτης αλληλεγγύης
ξω από τα Δικαστήρια απ
της Αθήνας και του Πειραιά. Κατήγγε
Αξιοποιώντας την πείρα
και από το περσινό πανελ
λαν το συνολικό τοπίο που διαμορφώ
λαδικό αγροτικό συλλαληνει η αντιλαϊκή πολιτική στα σχολεία
κατήγγειλαν τη δράση της
τήριο στην Αθήνα, το ο
και στα σπίτια τους, αλλά και τη δράση
ναζιστικής Χρυσής Αυγής
ποιο με τη μαζική συμμε
της φασιστικής Χρυσής Αυγής
τοχή εργαζομένων και άλ
ΣΕΛ. 9
λων λαϊκών στρωμάτων α
ΣΕΛ. 24
ποτέλεσε σημείο αναφο
ρας, αυτό το διχτυ εργατ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
306 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ
κής λαϊκής αλληλεγγύης
συνέβαλε στο να πέσει στο
κενό προσπάθεια της κυ
Αναιμική ανάκαμψη στην ΕΕ, με Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα Πρώτη δύναμη και Περιπλέκονται οι διεργασίες
βέρνησης να καλλιεργήσε
ενισχυμένη η ΔΑΣ
και οι εξελίξεις
αβεβαιότητες και κινδύνους
υγειονομικών και ασθενών
κοινωνικό αυτοματισμό
ενάντια στα μπλόκα
ΣΕΛ. 3
ΣΕΛ. 10
ΣΕΛ. 15
Συνέχεια στη σελίδα 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα