Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙor 20
Ανατροπές φέρνει το νέο
στελεχών της ΔΟΞΑΣ Δράμας
Δόξα Δράμας
ράμα.
ομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές
Ορφέας Ξάνθης 3-0
Παναγιώτης 1925: Ενας οικονομικός
Διαφωνίες των Δήμων
ως προς τις αρμοδιότητες
το βοηθητικό
Τζαναβάρας:
έφορος στη Δράμα
των λαϊκών αγορών
γήπεδο της
Κάθε παιχνίδι
που θύμισε τον
Σολάκης: «Οι άδειες, η χωροθέτηση
να περάσουν
Δόξας Δράμας είναι τελικός
λήσταρχο Παγκούλα
ς Δήμους
ελ. 3
σελ 7
σελ.7
Σε μια μεγαλοπρεπή γιορτή Συνέντευξη Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. στην Αστυνομική Διεύθυνσης Δράμας
Εξαρθρώθηκε εγκληματική
Η μετανάστευση
των λαών
η Θεσσαλονίκη υποδέmκε
τους κωδων οφόρους
από 1500 κωδωνοφ
οργάνωση που διακινούσε
την Ελλάδ
εξωτερικ
ξαν την πόλη της
αλονίκης γι
Ευάγγελου Χ Μαρινόπουλου
Κυριακή
ναρκωτικές ουσίες στη Δράμα
Φεβρουαρίο
Στις μέρεςμας πολύς
Ευρωπ
Φεστιβάλ Κωδ
λογος γίνεται για τη
μετανάστευση. Αιτία
Απ' όλα είχε ο μπαχτσές: κάνναβη, φυτά κάνναβης, κοκαίνη, χασισέλαιο,
λένε-είναι οι πόλεμ
παραισθησιογόνα μανιτάρια, εμποτισμένα αποξηραμένα σύκα κ.ά
βορειοαςp
Συνελήφθησαν 16 μέλη της οργάνωσης και αναζητούνται άλλοι 5
κές και μεσανατολικές
τpίδες
αναurούν νέους τόπους δοαμονής και δα.
Προκαλεί εντιπωση το γεγοwς ύnδε
κωδωνοφόρο, κατέκλ
χώρες, αλλά σεupες
ραλία της Θεσσαλονίκης, από
λευκό
αποκαλούν άπιστους και
Πύργο έω
Άγαλμα
Μεγάλου Αλε
τους εί
πάντα προς τον Βορρά
μπροστά από
κή οργα
άφορα δρω
άδα παρουσία
πούμε αλλιώς- πάντα προς εικρατ
ωνοφόροι, οι χορευτές
φορα είδη ναρκωτι
ζώνη της ής
ομάδες από κάννα
οι, ήταν χωρισμέ
Οι λόγοι εναι προφανείς. προτιμούν
κράτη πλούσια
ύς ήχο
καλύτερα Στην Αφρική καιστινMaη
ασχέθη
Ανατολή χύνεται πολύ αiμα, υπάρχει μίσος
αποδόσεις, δίν
Εηραμέ
τις εκδηλώσεις
Ιού θα πάνε οιπόν;Φυσικά
υς παρακολού
την πολι
μική κλη
ά, όχι
νισμού και πολιτισμού μέχρι τώραέδαχναν
χωρών
υμμετεχ
φιλανθρωπία καιανοχ αλλά επειδήτομιείχαν διάρ
Οι φετινέ
ταναστευτικό ραμα αυξά
ημερών, στις
ικά δρώμενα
θέσεις.
θιμο.
με αναφ
Η παρέλαση
σκληρών εθνικιστικών
ήδη από προχθές
τους συλληφθέντες βρ
εκδηλω
δρόμου
φανατικών διεθνιστών ο Χίτλερ
μίας Δράμα
μεγαλύτ
κεντρωθηκε πλήθος
ιδεολογία των
Πρώτοι και
δεκαετίες αντίδρα
Οι ομάδες
νίας-Θpα
Βαμβακορ
Σερρών.
ής της
Δίστομο
τους. Δέχονται μόνον
Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας ταEiαρχος
ίας, Πύργο
Παγονέρι.
υπό προiποΒέσες Πρ
θυνσης Δράμας
Μοναστηράκι, Βίλα
ροπόταμος
από ενα χρόνο εμφανίστη
ενεξiδης, σημείωσε
λεγόμενα
Καλή Βρύση Δράμ
Λιβάδι ολύ
υποψήφιος πρόεδρος
ξύ άλλων: "Είναι
owοι Λάρισας, Βερτίσκος
ξίδης κατά τη διάρ
νέντευξης Τύ
διακήρυξε ότι, αναtλεγεί,δεν θα επιτρέπn
οδυνηρή πραγματικότητα.
Σοχός Θεσσαλονίκης, Αγναντ
Καρδί
τηήκατάσταση στην ορα
γιάννη Φλώρινας.
'Ισως αυτό
Απαντήσεις για το Νοσοκομείο Δράμας δίνει το Υπουργείο Υγείας
εξελayη, διότι εξέpαζε επιθυμία της
Κάρλο
όρνα Βασιλίτ
Βουλγαρίας
Αγκνίτα Ρο
πλειονότητας του αμερ
Κυριαζίδης: «Γενικόλογη υποσχεσιολογική
ως πρόεδρος
ILΑυrαγpαιμε τα σχετικά διατάγματα. Φυσικά δεν είναιduι
διατύπωση πολλών «θα» και
Αμερικανοί κατά
χουν αντιδράσεις σπνmbτικη τού Ιραμπ
Διακοπή νερού από
διαίρεση τουλαού σε εθνικιστές
στα όρια της διοικητικής φενάκης
τη ΔΕΥΑ Δράμας στις
Είνα φανερόότιστήoιτων μεταναστών
15 Φεβρουαρίου
Δράμας, για
έλλειψη προ- wάδας της Δράμας, επιβεβα
αφορά-awaεση ενός
Αμερικη
Ευρώπη
συπΚούιατρικού,νοσηλευτικού διοικητικού προσωπκού
ευρώ (1.000.000 από τη Δράμα
ΑΠΟ ΤΗ
Δήμου Δράμας,
όμορων Νομών, όμορων νομών επppπτοντας την
στραλία δηλαδή ο πλούτος, ο πολιτισμός
νη στη 4η
ετάρτη
ouλευτής Δράμας
επιστήμη. Κανένας μετανάστης δεν
ρέει δι
Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτρης
μόνο κλινικής
επιθυμεί
Λαμβάνοντας
Αφρικής και Aοί
μετά το μεσημέρι, λόγω συντήρηση
Στην ερώτηση αυτή, καfώς
παρόμοια ερώτηση
βουλευτούΔρά
Δημοκρατικής Συμπαράταξης
(πολίτες κρατών μελών
πολίτες τρίτων
πρόβλημα ειναι αν μπορεί
χώρων, ευπαθείς και ευάλωτες
νικές ομάδες αλλά
νδρέο
Γαληνού
ποιηθεί ηστthμία
Παύλος Πολάκης.
ματικό ποσό
έως 5 δρόμους
ής Αμύνης από
αναγκαίο στών που αγωνίζονται να φτάσουν στις
στη δημοσιότητα ο κ.Κυpatδη.
Αναλυτικότερα, όπως
Δράμας (1.000000)
ως, 1ης
τρειςαιτίςuρες(ΗΠΑ-ΕΕ-Αστραλία)
Νοσοκομείο Δράμας, συνεtoντ
ως γήπεδο Κραχτίδη
ρονοσηλευτικού κα&οκητuκού προσωπικού
κυρίως αν ναι δυνατή ηένταξή
εpσεφόνης, Εφέδρων
οποίος
δη μειωμένος κατά χλιάδες ευρώ
αυτές τις τελείως διαφορετικές κοινωνίες,
ρικλέους Κάβο
ouργό οι ασφαλιoιδιαφορές
φυλετικές θρησκευτικές,
τι έχει σμένοι
κόλογη υποσχεσολογκή
ιατρεία
opαζάνη, Ιωνος Δραγούμη
καρδιολόγο 1 μήνα,
Μασσικές, πολιτιστικές
βλήματα παρά μόνο στη
Σκρά,
ιακές εξετ
Ενα δυνατών να αφομοιωθούν
μφωνα με προτάσεις
Προύσσης,
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα