Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Συνεργασία ΟΑΕΔ με Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο για πρόγραμμα κατάρτισης »ο
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τρίτη 14/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Σε ιδιωτικές εταιρίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
24 χρόνια
Προοράηπόληση 700.000 πελατών της ΔΕΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Συμπράξεις με επενδύσεις
Το προφίλ του κλάδου στην έρευνα του ΙΤΕΠ
Τσακίρης
Πώς θα κερδίσουν
Μημιοςm το στοίχημα της επιβίωσης τα ξενοδοχεία
Δεν κεφαλαιοποιήθηκε από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις η άνοδος των αφίξεων το 2016 τόνισε ο πρόεδρος
ανακεφαλαιοποίηση
του ΞΕΕ. Ασθμαίνουν οι επιχειρήσεις του κλάδου. Η νέα
εποχή και η ανάγκη προσαρμογής. Το προφίλ του κλά
δου στην έρευνα του ΠΕΠ
Τη νέα εποχή στο του τουρσμού, καθώς και πςnροκλήσειςΠου
Εφικτή μια συμφωνία σε
κολούντοι νο αντιμετωπίσουν
Ελληνες το 2017, ανέδεr
ξε η 6η Γετη Συνέλευση
τεχνικό επίπεδο
μελών του Ξενοδοχεoκού Επιμελ
ητηρίου της Ελλάδος, που ολα
Στο συμπέρασμα μια συμφωνία σε τεχνικό τεχνικό
δυνατή
μέχρι
ληρώθηκε σήμερα στο Εκθεσια
επίπεδο είναι ακόμα δυνατή μέχρι πς 20 Φεβρ
υ Επιπλέον, οι ίδιες πηγές ανέφερ
Κέντρο Metropolitan Expo
ουορίου κατέληξε το σημερινό EuroWorkng
αν πως εάν δεν υπάρξει συμφωνα σε τεχνικό
Ταυτόχρονα
επισημάνθηκε ο
Group, παρόλο που δεν έγινε αναλυτική συζΤ επinεδο μέχρι το Eurogroup του Φεβρουαρίου,
σημαντικός θεσμικός ρόλος του ΞΕΕ ηση για το ελληνικό ζήτημα
αλλά σημειωθεί σημαντκή πρόοδος, το ζήτημα
Πηγές της ευρωζώνης σχολίαζαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
θα παραπεμφθεί στην επόμενη συνεδρίαση (20
στην ενίσχυση εξοσφόλση τη
«Γολγοθάς»
πως οι επόμενες μέρες είναι ακρίσιμες, ωστό. Maρτου), με αυξημένη όμως την πιθανότητα
σο, εάν υπάρξει σύντομα συμφω
α μεταξύ
Το αποτέλεσμα των ολλανδικών εκλογών κα
τος της
των θεσμών και πολιτική βούληση από την
ενδεχόμενες αναταράξεις στις αγορές να
Ελλάδα, οι θεσμοί θα επιστρέψουν στην Αθήνα δυσκολέψουν περαιτέρω την επίτευξη συμφ7η
και μια συμφωνα σε επίπεδο προσωπικού είναι
πώλησης
ούν στην
επιπλέον σης θεωράται απόΠρωτοδικά
ροβλεπόμ
δότηση
μακρο. Με δεδομέΧρημ
Αθηνών
λογίζεται
τη «διαλυτική
στωτών της Μαρ5η
εβδομάδων
συμφωνα εξαγοράς ΑΠΕ, με βάση
μφωνία εξυγίανστημ
«μικρό ΣΔΟΕ
χρονοδια
ματώθ
Παραβατικότητα 100%
όμιλο
όμιλο Σκλαβενίτη.
στησαν
διαδι
γραμμ
θώρια άσκησης τρ
ΣΚλοβένrm
στο πετρέλαιο
στήσεις
σύμφωνα μ
Τούτο
μεταξύ
προθεσμία για τρ
έχουν ένα
κλους,
θέρμανσης
λέον 18%
συμφωνία εξαγορά
ενδεχό
μερών