Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σrωρος Αλεξίου
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -ΤΟ1.00Ε Α.Φ. 4891 Τρίτη 1402.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Φερχόφστατ
Σουλτς
Γιούνκερ
Ουδείς μπορε
να μεταρρυθμίσει
Η ελληνική
ομία θα α
κάμψεt,
Οι Ελληνες έκαναν περισσότερες
όταν θα υπάρξουν επενδύσεις
μεταρρυθμίσεις από τους Βορειοευρωπαίους
με τη νοοτροπία
λογιστή
Το «φρέσκο χρήμα»
Η ριση στην Ελλάδα δεν
ετωπίστηνε ποτέ με
τρόπο, ούτe από τις eλληνwe
ωπαιχούς θεσμούς
δείς μπορ
μεταφοίσeι καμία ώρα με τη
λογιστή», τόν
Βέλγος πολmeως
της Συμμαχίας φαλελευθέoδεν μένει στα γχισε
Ευρώπη
βαθμrταoφυBμίσεις στην Ελλάδομέ
προθυμία», πρόσθε
φαλής τη
ολιτική
γαλύτερη
νοβουλίου,
οσχοβιοί:
xή Die Wel
Στο 6,73%
Αν όλοι χάνουν ένα βήμα
αυξήθηκαν
μπορεί να κλείσει
οι ίδιες μετοχές
στην ΕΧΑΕ
η αξιολόγιση
Εάν όλοι οι εταίροι κάνουν nαι πρόεδρος του Ε
group
τώρα έ
βήμα για
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ownλίνουνμεταξύ τους, μενο- βράδυ της Πέμπτης εντατικές
διεθνείς
λοκληρώσουμε
ζητήσεις
ρουμε
Η ΕΧΑΕ ανακοίν
ότι αξιολόγηση
μία προστις 10.2.2017 πoοέβη στην
είωση καταθέσεων καταγ
γιρίσουμε σελίδα σε ένα στάθeια να λύθεί το αδιέξοίδιο λόγο στρέφοντας πορεία τον τελευταίων μηνών. Δεν μένει στο
γορά 24.000 ιδίων μετοχών
δύσκολο κεφάλαιο, δήλωσε
με μέση τιμή κτήσης €4,54
Επίτροπος
Ouxονομwaν συνεδρίασε
ά μετοχή
σύστημα το «φρέσκο χρήμα» που προέanμε μετά τις αλλαγές
στα capital controls. Γρήγορη άρση αβεβαιότητας ζητούν οι
Υποθέσεων της ΕΕ, Πιερ EuroWorking Group
λαγών
τραπεζίτες.
Μοσχοβισ, στους Financial
€108.989,58.
Times.
Οι δανειστές εκτιμούν
Ασφαλείς πληροφορίες του σμό με την αύξηση των επ
γες πραγμ
ποιήθηκαν μέσω του μέλους «Είμαστε σε σταυροδρόμι: τική πρόοδος ως προς
το Euro2day αναφέρουν ότι σφαλάν
δανείων
gr δεύτερης
Χρηματιστηρίου Αθηνών
επιλέξουμε να κλείσιμο της
Μπορούμε
τις πρώτες τριάντα ημέρες
περίπου 500-600
το τάση στον
σ.σ. τον Ιανουάριο) προα«Εθνική Χρηματιστηριακή χτίσουμε σην πgόοδο που
αξιολόγησης έως τα μέσα
ΑΕΠΕΥ
την θέσουμε
Φεβρουαρίου,
προβλημα
σε κίνδυνο» πρόσθεσε ο φευχθεί η πολι
ριο, έφυγαν
από τις τρά- ανησυχία στις διοικήσεις, τα
τις ανωτέρω αγοεπίτροπος.
του θέματος στις επερχομε
πεζες wαταθέσεις 1,5 δισ.
στελsm των οποίων τρέμουν
ρες, η Εταιρεία
νες ολλανδιeές και γαMuχές
στην ιδέα η
τάσταση αυτή
ολικά 4.402.530 fo
δημοσίευμα
εκλογές, αναφέρει η εφημε
μετοχές (6,73%
συνόλου
Η εξέλιξη αυτή
πουργός άδα
65,368,563
οικονομικών της Ολλανδίας
μouστιHών μετοχών