Next

Πρωτοσέλιδο Εποχή:Recognized text:
Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Εβδομαδιαία εφημερίδα της Ανανεωτικής Αριστεράς Κυριακή 12 εβρουορίου 2017 Αρ. φ,1334.2
Θ. Παρασκευόπουλος
ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Η στρατηγική πίσω
Σήματα συμβιβασμού
από τη συνθηματολογία
Και Κινδύνου
Π. Λινάρδος Ρυλμόν:
Μπορεί ν ανανεωθεί
(εληνικός) καπιταλισμός;
είναι σαφές, την αυτή, το ακριβές περιεχομενο toράλογες τήσεις. An' αυτή την άποψη από τις Βρuξελλες
της γαλλικής ATTAC
umpξαν, μεν, σημεία συμβιβασμοι, αλλά ταυτόχρονα
επιτεύχθηκε στη συνάντηση εκπpooώι
εγκλωβιστεί η Ελληνική
ροσώπων της ελληνικής κυμρνησης, αυτώ
η ελληνική βρίθηκε μπροστ
Πηγές της ελληνικής πλευράς απαντούoον
και μεναν με
Π. Λάμπρου:
δυνατόν
o τις αρχικές
νόημα:
ρη, β
Ώρα για κρίσιμες αποφάσεις
άκρωες θέσεις
υpitpωνία, χωρίς παραβιάζονται οι κόκκινες γραμμές μας".
ως, αλλά.
απαιτήσεις.
Απ' αυτή την άποψη, η πρόθεση τEmprσης κοι
δsαπραγμάτεΕση συνεχιστεί
βαθμό μετέωρη
η επάνοδος
σκληρή, με οδηγό να αποτέλεομα με κυρίαρχα επίδικο την
θεσμών στην Αθήνα. noρά στη δήλύση
προνομοθετηση, τις συντάEας
Β. Κεφαλά: ΗΚλιμάκωση
Ντάιπλμπλouμ την προδιαγράφει, δεν ήτ
μεταξύ, ολοκληρώνονται σημερα
εργασίες της
δεδομένη. Από τις συζητήσεις
δηλώσεις πpoxύmει ότι πλην Κεντρικής Επιτροπής
του ΣΥΡΙΖΑ,
αναμέ
στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν
της Γερμανίας
άλλα μέρη emeυμούν άμεoο κλdoιμο της
συζητηθούν οι πολιτικές tξελiξεις, η οργuνωτική κατάσταση
Και οι συνέπειες της
δεύτερης αEuολόγησης, αλλά με το ΔΝΤ
κόμματος, αλλά
η πορεία της διαπραγμάτευσης,
κρατorι τις
Αυτό οδηγεί
«μαζεμένες ,αλλά πάντα
Διαδηλώσεις
Β. Ρόγγας Ενώνεται Αντι
στη Γαλλία κατα
καπιταλιστική Αριστερά,
αστυνομικής
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Συνexiζ
οι διαδηλ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ
Γαλλία μετα
ΠΑΡΚΟ ΑΝΤΩΝΗΣ
μο 22χρον
ΤΡΙΤΣΗΣ
oμενη εβδομαδα. της
Ξεκίνησε η προσπάθεια
προαστίων 2005, Eέαπασε μετα τη
διάσωσης και ανάδειξης
διαρροή της αστυνομικής Εκθεσης
Του πάρκου
US TIE
θεση με την
γαλλικά κρατος μ
Ένα ψηφιακό
θέσεις Ex
ις τρομοκρ
σε έξαρση της
μουσείο για
αστυνομικής
Των με
τη Μακρόνησο
γαλλι
θανοση αλλου.
Από το «πρόσφυγες καλωσήρθατε»
Κουτεντάκης:
70 χρόνια από
στη Διακήρυξη της Μάλτας
Δεν θα υπονομευθεί
1947.
το Β'
ολοένα πιο συντηρητική και ξενοφοβικηη Ευρωπη
Το τέλος της εξάρτησης
no to Ilώρto Puφτη στη
Σελίδες 18, 19
ηκε λειτουργία. ratio
ρά τη διαδεδομένη αντίληψη
ο νησί, τουλάχιστον
δύο χρόνια, δεν λει
Κ. Βεργόπουλος:
ος. Η
τέτοιος.
Φθανειο Κόμπος στο χτενι
θεωρητικά
με Το ελληνικο ζήτημα
949 εκκίνησαν
μάτων. Από
στη Maxpώνησο
Σελίδες 16, 17
γυναίκες eEώρtστες
Το νησί
λόκληρη
Για τον παππού μου, Αντόνιο Γκράμσι
τικές φυλακές (ΣΦΑ)
διο τικά κτίρια κλπ.,
ο εγγονός του διανοητή διαψεύδει μερικούς από τους μύθους
ισκέπτης ακόμα και σήπου ξεπηδησαν σχετικά με τα τελευταία χρόνια του Γκράμσι
σελ30,31
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΣΕΛΙΔΑ 2