Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Νέα επικίνδυνη παράταση εκκρεμότητας με Ε.Ε. - ΔΝΤ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Β ΕΚΔΟΣΗ
Αρ. φύλλου
Κριτής:
ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒ p oΥΑΡΙΟΥ 2017
Νέα επικίνδυνη παράταση
240 δισ. ευρώ
Χρωστούν
ΣΗΜΕΡΑ
ΚΡΙΣΗ
ΛΟΥΚΕΤΑ ΑΣΦΥΞΙΑ
Η συγκέντρωση
όλοι σε όλους
ρεμότητας με ΕΕ-ΔΝΤ
Προχωρεί, οι μικρο
εξαφανίζοντα
στην Ελλάδα
Το Βρυξέλλες ισφορές, κρυφό
παρασκήνιο στις οι όροι των δανειστών και τα σενάρια της επόμενης μέρας
χρέος
ληξιπρόθεσμ
κός ιστός της Ελλάδας
αύξηση wλουκέ
yoλους κλάδους,
συνέχεια δεν κατέληξαν σε συμφωνία
τώρα θε
μέσω ενός
δεύτερης αξιολόγη
πόμενοορόσημο μεταάθεται
λεγχόμε
θλιβερό,
θάνατος του εμποράκου
ένει.Haαπραγμάτ
πό τέσσε
επόμενες εβδομάδες
To συνολικό
ακολουθεί τοδικότouμοντέλο.
ετά τη συνάντιση
Παρασκευής δρίαζαν προχθές
ίδια ώρα, σύμφω
εκλογές Κατά τηδεύτερn.nδ
χρεών,πλέον,ξεπερνάε
Βρυξέλλες, δείχνει
Βρυξέλλες ροφορίες,πίσω από
κλειστές πόράτευσn πρέπει ναολοκληρωθεl
240 δισ.
θεσμών
Μεγάρου Μαξψου δ
κάθε τρόπο, ώστε υβέρντσn
Περισσό
ΦΟΡΟΣ ΣΤΗΝ AIRBNB
Φεβρουαρίου aεοριστικό
πλευρά
σκέψης. Η πρώ- κερδίσει ποmκόxρόνο
λογούμε
Αθήνα
&απpoματεύσεωνυmpxε μόνο
εύθυνση ότι
αδιακά θα ανακάμψει μαρι
πάνω από 95 δισ. ευρώ,
νώ από
Ο νόμος ψηφίστηκε,
ότι όσο
παρα- ενώ ταxρen προς τ
θνούς νομοθέmσn μέτρων ύψους
ρή γραμμή
πάνω προκύπτει ότι το επόμενο
μείαξεπερνούν, σύμφωνα
όμως δεν εφαρμόζετα
ύ Ταμείου, δυσχερα
ΑΕΠ, δnλαδή36 δισ. ευρa Τελπό
νέο xixλο διαβουλεύσεω
θα είναι κρίσιμο.
25-236
07 δισ.
νόμος ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο.
συνόλο
λάπαραμένει ανεφάρμοστος. Αφορά
βραχυπρόθεσμες μισθώ
συνολικό λογο ρωσμό
Το αεροπλανοφορο «George HW Bush» και n σημασία της Σούδας
επιβολή του φόρου
ελών θα πρέπει
ρήσει στη σύνταξη
ρούν σε τε
ρλαμβάνειμισθούs
Αρα οικονομική
χρονικό διάστημα
γαλύτε
δεν έχουν αποδοθεί, αλλά και τιμονεχίζεται κάθε μήνα προστιθενται
ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω
ασφαλιστικά ταμεία.
Η ΝΔ. διεκδικεί
με αξιώσεις
την αυτοδυναμία
Δημοκρατία
του ΣΥΡΙΖΑ poll of
polls. Δηλαδή
ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ»
από τον μέσο όρο των εκτιμήσεων
γαλύτε
Τζον Κυριάκου, εγώ
Ο κατάσκοπος της CIA
μοσιεύεισημε
εντυπωσιακό αεροπλανοφόρο
βρέθηκε την πponνομενη εβδομάδα
βάση της Σούδας (απόόπου
επισης ότ
το προβάδισμα ms Νέας
τωπίζεται από
δυνάμεων που εποeειροίw
στην ευρύτερη περιφερεια. Ηβάσnεπεκτείνεται κάθε Δημοκρατίας δεν οφείλεται μόνο
Τζονκupιάκου μιλάει
χρόνο και αποτελεί
πλέον σημαντικό σταθμό
ΠΑ ανάμεσα
στnvκατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, αλά
δικές αποστολές
χρόνο έχουν δεξαoθεi
σσότερες ελληνοαμερικανικέςασκήσεις απ' όσες
στιγμή στο πρόσφατο παρελθόν.
όταν δoίλευε από πλκiας
καταδεικνύει τηνπολύστενήστρατuτική συνεργασία
αναπτυχθεί μεταξύ των δύο συμμώων
Κυριάκ
επ 14 χρόνι
διεκδικεί
Α,τονδυναμία όποτε
ζοντας ότι ο φάκελος
θούν εκλογέ
Η κεντροαριστερά Χάος με τους δασικούς χάρτες
σε διαρκή φάση
aρτησία διοικ
nσίa avaρίQunτες
της γής, τεθεί στο αρχείο διότι ευπάp
ασύλληπτα μέλη της βερΣτόουν
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
στη του Σελ. 2
νέων ζυμώσεων
Εκτός τόπου
αναρτήσεις δασικών χαρτών φέρ- εξαφανίσθηκαν. Εhoχερσώσειs
δε- θύνη
έργου μιλούν
Γράφουν στην «Κ»
ΔΗΣΥ Ποτάμι
Τρεις»
λλει- ρέσουν παράνομεsxατασκευέs
και χρονου
Γιώργος Κατρούγκαλος
δόση αυθαιρετο
Μαργαρίτα Μαρκέζ
Κορυφαία κυβερ
τρύπες προστασία τ
μοκρατιmΣυμπαράταξη εισέρχεται βάλλοντοςxαι
βεβotas, δάση
Νίκος Οικονομίδης
θα συνέλθει
Πώργος Προκοπάκης
ενώ, παράλληλα, avειται για
Σπουδαστές από ΗΠΑ
Μιράντα Ξαφά
Κοινοβουφοιτούν Ελλάδα
waεισφορέ φόρους
στην των Χ. ΟΖΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥNΣΤΗΝ
λευτέ
συνεχίζονται και από το επ
παρ' όλα αυτά ναβλέπο
Ανταλλαγή της Αμμοχώστου
ΑΙσμίνης
φράζουναισιοδοξία
διεύρυνση
με παραλία των ΚΟΚΚivων
θέμα χρόνο
αδρομής.oεκπιδευτικός
παράλληλο μέτω
μεγάλου μέρους
Τουρκίας έφερε
σμός College
Athens συνεργά
νέαπpότoon
επιστημο της ΑΕpr
κήςκαιυποδέχεται φοιτητές
πρωτοβουλίας Ώρα
κλειστής
έναή διο εξάμηνα
ρινή κυβέρνηση
ής κληρονοπώς θα βρεθεί
φόρμουλα σύμ
Οζγκιουργκιούν απρωθυδnsμετοξύ
πολύ τη χωρα
βόμαστεγιατnvπεριπέτειά
πριακού ψευ
θέλουν
Ο πλούτος του Αρχείου της Εθνικής
Κρίση.
άλλαξε την εικόνα
και του ΔΝΤ
γραφεί
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ελληνιoή κρίση το Διεθνές
τικό Ταμείο (ΔΝη προσελούε
14.000.000
βρεθεί
άλλεsμεγάλεsxρίσειs,
Ασία, ωστόσο
Το στελam
δενλειτουργοίν
Ηπρώτη τράπεa στην Ελλάδα
pt άλλον. Λαμβάνουν υπόψη
ούς. Ακόμη
ό Αρχείο
Εθνικής Τραπέξης της Ελλάδος καιβpήκε θησαυρούς. Μεταξύ
aχουνβελπωθει. Τα μεγέθη
Δροσόπουλο το 1931 όπου
01δυνατόmτεs διευρυνεάν τομέ
έλαβε θα ενισχύσουν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα