Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 11- ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26739 ΕΤΟΣ 88ο
Θ. Μητράκος
Κεφαλαιακά επαρκείς οι ελλnνικές τράπεzες»
Στόχος δραστική μείωση των
«κόκκινων» δανείων
Αισιόδοξος ότι το ελλη
τραπεζ
τής σε εκδήλωση με θέμα «Επιβιώνον
λλά γι
δεχόμ
ημα δεν θα βρεθεί μπρ
τους πλ
φαλαιοποίησης
ΤτΕ υπογράμμι
ητής τη
η ανακεφαλαιοποί- μούς», που διοργάνωσε η εταιρεία
Y22η για μ
διεθνείς φορ
ό τραπεζικό σύστημα
από τη Θεσσαλονίκη, Μαυράκης Ορ
οι Εκτιμητές -Real
ηση εμφα
γονται δ
ύρωστο χαι θερ
υψηλούς δ
ητής της Τραπέζης της Ελλ
Estate Chartered Surveyors»
RECS). O
ορθά, καθ
ο ελληνικό τραπε
χεφαλ
ής επαρχ
δος (ΤτΕ), Θεόδωρος Μητρ
ς, ομιλη
υτή τη στιγμή
λύ ωρλότερους από τον μέσο
Εδώ και τώρα μείωση συντάξεων και
αφορολογήτου znτά το ΔΝΤ
μεση νομοθέτηση τ
μειωσε
ώστα συμπεράσματα της
ρόσφατης Ανάλυση
φορολόγη
ς ζητ
θνές Νομισμ
μπερασμ
Οπως δ
πος Τ
Χρέος δ
ΔΝΤ, Τζέρι P
πλαίσιο
Ο ίδιος
τικής ενημέρωσης, τ
ζητά α
μφωνη
πό την Ελλάδ
μοθετή
ESM ότι η Ευρώπη έχ
μεγάλη βοήθ
ς είτε θα εφαρμο
οστούν στο KEY
Ελλάδ
θα εξα%ολ
γύς μέλλ
στηρίξει την Ελλάδ
λλά χρ
Επανέλαβε για ακόμη μία φορά τη
τη η στήριξη
υπογραμμ
γνωστή θέση
δεν μπορεί ν
χωρίς ό
για την Ελλάδ
ρόσθετη λιτότη
ρους. Σχετίζεται με μετα
λιχά συμφωνηθεί έ
μια υψηλότερ
φαρμογή
ρρυθμίσεω
διατηρή
τηρηθ
νον για λίγα χρόνια
Σχολιάξ
α χρόνια πως η Ελλάδ
σμού Σταθ
ού Μηχ
ρότητας, Κλάους Ρέγχλινγ%
η Ευρώπη
δεν συνέβη
Πρ. Παυλόπουλος:
άγωσε τη βοήθεια. Ετσι γ
αράδειγμ
φωνημέ
ρο γραμμα
«Η τήρηση των
ροχληθή
ζητήσεις για G
επανεκκίνησης της
λήρως, η βιωσιμότητα χρέου
αι εφ
λευρά του ΔΝΤ θέλουμε να βε
Ρέγχλ
δεσμεύσεων
βαιωθούμ
ν τίθενται ε
ΔΝΤ οδηγείται
διαφορ
ι ρεαλ
είπε χαρακτηριστικά ο ολοκλήρωση της
συμπέρασμα διότι «δεν είναι σε θέση
πρεπει να ειναι
για την Ελλάδ
εντάξει στην ανάλυση
αξιολόγησης
αμοιβαία
Ερωτηθείς για δηλώσ
Πόουλ
διαφοροποιού
δομικού
ράγον
ένα μέλος της ευρωζώνης από άλλες χ
Οι υποχρεώσεις πρέπει να
σύμφωνα με τη
διαφορές ΔΝΤ
εκ πληρώνονται μέσα σε ένα
Eurobank
dimOprasion
ευρωπαικό θεσμικό πλαίσιο,
υπογράμμισε ο ΠτΔ
Την ελπίδ
βέρνηση
σε συμφ
Εμείς θα τηρή
δρόμο για την μ
με όλες
από το 1996 στο INTERNET
βεβαιοτή
ποχατάστα
την διαμορφ
η κλίμ
ρο ότι
ται οι μ
δικές τους. Κ
ης Οτ
zίνηση της οιχονομίας», εξέφρασε από
μας ξη
ρόεδρος του δ
την θ
ις μας, γνωρίζουν ό
ουμε τις
μβουλ
της Ε
τις διακηρύξεις σας
ι μέσα σε ένα ευ.
ος Καραμούζης, προσθέτοντας ό
ε οιεσδή
παραβιάζει
Email
[email protected]
θήκες». A
ογραμμ
Συμπλήρ
ότι η τράπεζα διαθέ
Πρόεδρος της Δημοzρατ
σχυρή δέσμευση για την στήριξη
Παυλόπουλος, από την Πρέβεζα, όπου τ
210 3215877
με τη
ρά το δυσμενέ
ριβάλλο
εορταστικές ε δηλ
Σ-/LA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα