Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 11.02.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5699
Δεν θίγεται από τις αλλαγές το εργοσημο
Εισφορές 34% για την ασφάλιση εργατών γης
Νέα έaδοση του Εβδομαδιαίου Δελτίου για την Ελληνική Οιxονομία
ΣΕΒ Τιθα σημάνει για τvΕλλάδι η έξοδος mτουρί)
Εξοδος από το ευρώ: Αναποτελεσματική, ανε
Αμετάβλητη
πιθύμητη, ανέφικτη» γράφει στο οικονομικό
στο 23%
δελτίο ο ΣΕΒ
«Το χρέος είναι απαιτητό σε Ευρώ
και αν δεν εξυπηρετείται κανονικά, τότε η χώρα
η ανεργια
μας θα απομονωθεί στη διεθνή
κοινότητα»
Αμετάβλητο στο 23% παρέμει
εξηγούν
ό της
Νοέμβο
σύμφωνα μ
της ΕΛΣΤΑΤ, με την πτώση
Τις συνέπειες ενός χαχού σενα
ρίου η χώρα εκτός
Ευρωζώνης χαι με εθνικό νόμισμα χαταγράφει χαι
Από 315 χιλ. το 2007, οι αιτή
φορά μετά
παραθέτει η νέα έχδοση του Εβδομαδιαίου Δελτίου μήνες
σεις για δάνεια υποχώρησαν
για την Ελληνική Οικονομία του ΣΕΒ. Οι συντάχτες
του κύριου θέματος του Δελτίου με τίτλο Η έξοδος
ύνολο
σχολούμεστις 21.600 ετησίως
νων εκτιμάται ότι
από το Ευρω: Αναποτελεσματική, Ανεπιθύμητη
3.683.795 άτομα,
Ανέφικτη
σε 1.100.118 και τ
κά μη ενεργών
σε 3.252.309
ΕΑΣΤΑΤ
σχολούμ
κατά 1,4%, ή
49.141 άτομα
Νοέμβο
φοηγούμεΜαθιός: οξύνονται
έτους, ενώ
σχέση μ
οι σχέσεις εργοδοσίας Μαι
ά 1338 άτομα
Οι άνεργοι μειώθη
επαγγελματιών
76.455 άτομα
σχέση μ
εξυπηρετούμ
γματά τους
ντρώνον
δεδομένα της
Νοέμβο
2015, ή
έχουν δραμomκά αλλάξ
%ονομιχό μοντέλο βάσε
ά 1.768 άτομα, ή
6,5%,
«Η ατυχέστατη ρύθμιση
χειρήσεις»
τις εργασίες
Τα μη
σχέση μ
ασφαλιστιχού με πρόσθε
ξυπηρετούμ
γούμε
μήνα.
περβολιaά βάρη τόσο
108 δισ. Εtpω. AELg
σύμφωνα μ
neλι απών όσο
πρόεδρο
ΣBAII
χεία της ΕΕΤ
θεί προς
Οι owονομιaά μη ενεργοί τα
προκαλε
Δημήτρης Μαθιός αwcιφερ6για στέγη
νάλωση 15,5 δ
άτομα δηλαδή
όξυνση στις σχέσεις
και μένος στην σύγχυση που επ
τραπεζών δεχόταν
θημερινή
αντιπαράθεση μεταξύ δύο 2οατεί σχετικά με τις επιβα
βάση 1.182
σεις για χοgmση στεγαστικών δανείων.
εργασία, μειώθη
πλευρών
ργοδοσίας
Δηλαδή περίπς 315 quudό
χρόνο. Πέgυ
τήματα
6.710 άτομα
σχέση μ
γeλιατιών, που όμως
λαίσιο
ποδοχή μόλις 82 αιτημάτων
πραγματοποιού
Νοέμβο
2015 (-0,2%
θεωρούνται πολύτιμοι
ασφαλιστι93%) χάθε Εgγάσμη μέρα
σύνολο δηλαδή περώτου
φαρμογή
ά 3.103
gγάτες
γρανάζια πιο
μοσχεδίου
21.600 αιτήματα συνολικά.
γωγής τόσο στην βιομηχανία
Οκτώβριο
όσο στις μικρομεσαίες