Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Μεγάλη η απόσταση στις Βρυξέλλες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧHΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Β' ΕΚΔΟΣΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 98
Αρ. φύλλ
ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
€ 1,50
Μεγάλη απόσταση στις Βρυξέλλες
ΣΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Μητσοτάκης
Κατά τη συνάντηση Τσακαλώτου με τους δανειστές -Χάνεται το ορόσημο της 20ής Φεβρουαρiου
ε Μέρκελ,Σόιμπλε
γκελα Μέρκελ
ξυραφιού βρίσκεται εκνέου
ρώ.Παράτο θετικό κλίμα
εξέπεμπε θειεsγια συνhaα
οποίος ειupανίσθn
σιόδοξος για κλά
ήσειςμ
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θα έχει
διαπραγμά
στωτέs,ύστe- nανακοίνωση του προέδρου τουEurogroup κάθε περίπτωση,δεν
μένεται πλέον
Δευτέρα
κοινή πρόταση
Ντάισελμπλουμ, ότιd
ολοκλήρω
αaολόγnσns έως
λή,τόνισε,μεταξύ
ρα από
πολύ κοντά
οτάκης. Ο Πρόεδρος
χθεσινή συνάντη
ργό επιστροφή
επόμενη εβδο- rogroup
20ής Φεβρουαρίου Σύμφωνα άλλων, αναφερόμενος
κονομικών Ευκλ Τσακαλώτο
voucτό το ενδε- ότι για όλου
τους σοβαρούς ανθρώπ
νομιλητές
βερνmτικό Πρόοποία περιελάμβα
αραμένουν οι παράλογες
τήσειsαπό χόμενο συμφωνias
οία μας ζητούν
κόμματος.
ληπτική θεσμοθέτ
Ο πρω
ργός Αλέξης
θέατρο
μέτρων 3,66
πλευράς ΔΝΤ, δυσχεραίνονται οι προσπ
γραμμ
ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ
Σε εφαρμογή το σχέδιο εκκένωσης στο Κορδελιό
Πόρισμα-φωτιά
«Κούρεμα»
για το Norman Atlantic
3 δισ. ευρώ
ράλαθώ
ραλείψεων το
φόρτω
σε δάνεια
τύλιξε
tlantic,0
Εντός
τά τη διαδ
κένωσης τοu,
λάν εμπ
ρογνωμό
πόρισμα 650 σελ.
οφειλές από στε αστικά,
δύο χρόνια μετά
δυστύχημ
καθυστέρηση, ύψους 3 δισ. ευρώ,
ΠΑΝ. ΠΙΚΡΑΜΜENΟΣ
2019,
μάται ότ θα ανέλθουν
Υπάρχουν δικαστές
ιρείες διαχείρώ. Ο
ρισnsπροβληματικών δανεώνmάνουν
που αντιστέκονται»
δουλειά, με πρώτη
Cepal,
θεσμοί, έστω
Ελληνες δικαστές
pha Bank
νικήAkt
βδομάδα
μήνυμα στους πολίτες ότι δε
διαφέρον
μφέροντά
ς, αλλά
Στην Αθήνα
ρωτίστωςγι
γματική
μιμότ
Χθες ο Πρώn
ρώnν Πρόοι αγρότες
εδρος
ΣτΕ Π
Κραμμένος,
φορικά μ
Συλλαλητήρι
φάσεις
δύο ολομελει
λιKiος
νελλοδuαis Επιτροπής
αφιερώνει σήμερα, πλην της
άχωμα γύρω από το σημείο
Παγκοσμίου Πολέμ
Κορδελιό από
θάρισης ΝαρΑνάπτυξns
μόνιμης στήλης Σελ 10), επιπρο
Κοπεδίων Ξηρός. Ενώ
ομένων up
τiθετα
εφαρμογή τοσχέδιο οργανωμένης μετακίνησης ΠληBuσμού, το μεγαλύτερο
θέτως μ
ερίοδο ειρή
Ελλάδα καθώς είνα
ρώτη φορά
Αρχές
Πομακρύνουν 72.000 ανθρ
νήγγείλαν
γρouκόσuλλαλητήριο
γράμματα αναγνωστών
Πόος εστίες τους έως οι έξ πυροτεχνουργοί αφαιρέσουν τον πυρο
και μεταφέρου
βόμβα σε οσφαλήxup
ενδιαφέρουσες
ψεις, ενστάσεις, προτάσεις.
Η ρητορική Τραμπ ενισχύει τις ακραίες φωνές του Ιράν
Φάμπρικα
Πώργος Βασιλειάδης:Σ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ωτοφανεi
ταγγελίες προέβη
μείωσης
Αμεση λύση
ότο βήμα
uλής ο υφυ
ργός Αθλητισμού
προστίμων
λειόδnς
Τα επιχειρηματικά κόκκινα» δάελληνικό ποδόσφαιρο ,κά
νεια έχουν μετατραπεί σε γόρδιο
ντας λόγο γι
Κάνδαλα
δεσμό
πρέπει α κοπεί άμεσα.
όργια διαφθορά
Δεκάδες επιχειρήσεις-ζόμmφυiα χρόνια
ολιτεία
oζωού
αρέμβουν άμε
Μόνοο φορολογουμενοι
ρουφώντας τολrγοστό
ώcahδn εντοπίσει n εφορία
τιμoοξυγόνο από
Podemos: Μά
πληρώνουν τους εργαζομέ
λογική γραμμή
ευνοίκών ρυθμίσεων για
δάνεια φόρους αλλά συνεdζουν
κειοθελή αποκάλυψη
οδnμά
με κάποιον τρόπο ναλειτουργούν
τος της
Αριστερός,
Περίπου 13.000 φορολογούμενοι
Ο τράπεζες καθυστερούν λύσn
ρύθμιση, αλλά πρόκει
προβλημα
λούμενεs τα κενά
νόμου. Ο
ββατο Κύρια
ειδοποunτήρια τακτοποtnσ
άμεσα,
νεδρίου
φορολογουμένου
γιατί χώρis να λυθεί αυτό
δρίτη.Οι
οπobus εixε προσδιοριστεί φόρήΙρανήκρατάειπόστερ
όαρίσες με σκπσο
διακωμωδεί
ριοζήτημα
ονομiα δεν θα
μπροστά
Κριτές
άμπλο Ιγκλέσιας
ρος ύστερα από έλεγco.
λαμιή
EXθρικήρητορική
ορθοποδήσ
νήμερατηv38n επέτειο απότην σ
φωτ) ζητούν αλλαγή
ρείας Πάνέου Προέδρου των ΗΠΑ ενούει
σκληροπυρηνικούς
εσωτερικό
Ιράν.
θυσία
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Πού βρίσκουν
Η Πελοπόννησος στο ποτήρι μας
χιόνι
Ορθιοι με ένα φύλλο συκής
τα χιονοδρομικά
ότιnxώρα δεν βρίσκεται
ποσοστό ψηφοφόρων παραμέ
Να ανοlξοιrvμια διαδρομή
Σελ. 15
Κρon,αλλάσεnαρακμή,ακούγεται όλο
Τουρκα:Oπρόεδρο
ςΤουρP
nρωστανταιδενεργοστούν
σονταςetματαταonοία δεν επιστρέφουν
κος Ρετζέπ ΤαγiΠΕρντογάν ενέκρι
Μέγαρο Μουσικής, σε δημόσια συζήτηση
σκληρά
ορόξουντα συμπαγή
διαρκές στnδιαπλοκή,
Βουλής γι
ταγματική αναθ
ρό Προεδρικό σύστημα
σκανδάλων: Σε θέματα-κατορύγιο δnμqu.
Οδιοικητής
συναντήθηκε χθες μ
Τούρκο
οψnφούνόσες προτείνουν συμμαχίες
αδιαλλοξiες,με τροφή στα ΜΜΕ.nροσφέρουνθέαμα,
Γιλντιρίμ,
ένα προσωπικό
δενδιε βρει τρόπο
σκι οντος οργή και αnδiα;
ευρύτερου κεντρώσυxiρου
αίτημα γι
σμόδινάμεων. Εχε άραγε ωριμάσει
διαχειριστεί oύτε
noτuoiο ούτε ακόμη Μέσα σε ένανΚομοnouαλλάζε δραματικά,
Πέλoση
Φετουλάχ
γιωργiτικο,
δίτης,
ροδάφνη,
λέν από τις
ιλίες από
Πολλές άλλες
θα eΠαρελάσ
ικό φε
Κλούνεϊ: Η δικηγόρο
μορφές εΝασος
ένα μια light ανεργία,
βάλτης Ενωσης Οινοπαραγωγών Πελοποννή
πράξη, προτάσσοντας
ξενοδοχείο Χlτον
θέσεις προάσπισης
ς19/2,
λύτες έμ
των ανθ
ευθύνη μιας εθνικής
αγγεAuατiες
δικαιωμάτων
ανασυγκρότηση Πρωτοβουλες εμφανi
Μπορούν οινέεςmuτοβουλες συλλογικόύΤζορτζ Κλούρία να δοκιμάσ
ερισσότερα από
ρασιά 47
Αμερι
ζονται οι συλλογικότητες δραστηρι
αnροχώρήσουνanεγκλωβΗ ατζέντα
εκλέτηκαν.Ομως,
είων από όλους τους νομούς
φημισμέ
orντα αντιλαμβανόμενες
όuένα σεβαστό
ζοντας την πολιτική ζωή της χώρας
φορεί δίδυμα
νες αμπελουργικέςζώνες.
ΤΟΜΙΚpο «ΝΗΣb ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ. Ζωή, σελ. 2ο 0I I ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ.Ζωή, σελ. 3 ο ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Ζωή, σ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα