Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ 5091 PAR
-02-2
LAΚΟΝΙΚOS TYPOS 9/2/20
09:44
Ηταν όλοι εκεί στη συνε
Καλή η παρουσία
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ
Το Αρχαιολογικό Μουσείο
Ολες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
σταση του Σωματείου ΑμεΑ
αθλητών του Σπαρτιατικού
Σπάρτης αναζητεί στέγη
στις σελίδες 12 & 13
Λακωνίας σελ. 10
σε αγώνες στο ΣΕΦ
σελ. 15
ου Ιωάννη Μ. Βαρβιτσιώτη ελ.3
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
2017 Έτος 2
Αριθμός 50
Τιμή φύλλου 0,50€IThλ: 2731081253 F
2731081250
Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου
kos.g
«Μονόδρομος η διεκδίκηση νέας γέφυρας»
Βαν «καρφώθηκε»
σε νταλίκα
Ασφαλής υπό όρους
στη γεφυρα
του Ευρώτα
η διέλευση της γέφυρας στη Σκάλα
Την τύχη με το μέρος του
είχε ο οδηγός ενός βαν δια
νομής Τύπου, το οποίο κάτω
απο αδιευκρίνιστες συνθή
Κρουσε
κες, πρ
μέρος μιας
νταλίκας
έφυρα του Ευρ
η ρος
Σπάρτη), στο ύψο
φιξ! Το ατύχημα σημ
περίπου στις 8 το πρωί
Πέμπτης (9/2
ενώ ο οδηγός
λαφρά τραυμ
Απαντηση αντιδημάρχου Ευρωτα Θ. Μπόλλα σε δημοσίευμα του "ΛΤ
Σπάρτης
Αμεση ήταν αντίδραση
υ θέμα με τ
λο «Η αδιαφορία
μαρχος Ευρώτα τονίζει ότι
απάντησης Μπόλλα είνα
Δήμου Ευρώτα σε δημοσ
γκρεμίζει" τη γέφυρα του Ευ
διέλευση της γέφυρας παραμέ
διεκδίκηση νέας γέφυρας είν
δρομος» γ
φύλλο ν
φαλής υ
ρους κυκλ
φθορές που παρουσιάζει 7/2/2017) που αφορο
ς συμμορφ
μαίνοντας
ε φορ
στορική γέφυρα του Ευρώτα
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
σχόλιο του μέλους του συμ
Σκάλα, γεγ
Δ. Ευρ
Σκάλας του Δ. Ευρ
ην στατικότητα και την ασφαλή ριακούλας Μαστρογιαννάκου
από μελέτη της Περιφέρειας
λέσματα
ς. Πρ
Κύρια χαρακτηριστι
Σύμφωνα με πληροφορίες
ου «Λακωνικού Τύπου
Σε μία εβδομάδα εγκρίθηκαν 41.000 αιτήσεις
νταλίκα που μετέφερε σακιά
με λίπασμα, προερχόταν από
Πώς θα πάρετε
ην περιοχή της Καρδίτσας
ενώ το βαν διανομής Τύπου
δρα την Κόρινθο. Το
το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
ατύχημα πιθανόν οφείλετα
σε κακή εκτίμηση του οδn
γου του ημιφορτηγού (Βαν
Μία εβδομάδα μετά την έναρξη χειας και του κοινωνικού απο
ύστερα από απόπειρα
για το Κ
κλεισμ
δnγού της νταλίκας να ελατ
νοικοκυριά που διαβιούν σε
Εισόδημα Αλληλεγγύης σύμ
αχύτητα ή να σταθ
φωνα με το υπουργείο Εργα
συνθήκες ακραίας φτώχειας.
μεύσει το βαρύ όχημα στη
σίας, μέχρι και την Τετάρτη (8/2
Οι αιτή
ς υποβάλλοντα
δεξιά πλευρ
γκρίθηκαν 41.304 και απορρ
ηλεκτρονικά
www.keapro
φθηκαν 4.418
ων ΚΕΠ
gram g
βαν δεν υπήρχε συνοδηγός
Το πρόγραμμα Κοινωνικό Ε
ν δήμων της Λακωνίας, 3
Καθώς δεξιά πλευρά της
σόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ
μέσω των Κοινωνική υπηρε
καμπίνας του ΟΧήματος έγινε
είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα σιών των δήμων
μία άμορφη μάζα από σιδε
για την αντιμετώπιση
της φτά- συνέχεια σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα