Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιωργος
θέλουμε να
Αμβροοίου
από τους πολλούς
σχολια ε
Καioxi πολλά
από τους λίγους
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σελ 3
ΤΙΜΗ 0,50 ΤΗΛ: 24410 80888
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3734- ΕΤΟΣ 14ο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
τενεύουν τα περιθώρια
Μπροστά στο διλημμα νέα μέτρα ή παράταση
From Our Chief Economis
της αβεβαιότητας βρίσκεται κυβέρνηση
ο Στο σενάριο του Great για το οποίο υποστηρίGrext showdown looms
ζεοτ επανέρχεται αναφέρεται σε σύντομη
February 8th, 2017
ανάλυση του ο κύριος οικονομικός αναλυτής
του Economist, Σάιμον Μπαπτιστ
o Οι δηλώσεις του επικεφαλής τουEurogroup
Brext
Europe
EU top 5
και υπ. Οικονομικών της Ολλανδίας Γερούν
the la
Grext.
ay. M
than five
fter the prospect
Ντάισελμπλουμ ότι nΧωρα του θα συνεχίσει να
reece exiting the eurozone was fist seriously
iddle
is still
broach
συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα, μόνο με
Quantifying
th that
tainably
pportu
st of G
την παρουσία του ΔΝΤ, αλλά και η εmμονή της
America's cite
debt is effectively owed
to other European
titutions, the country i
2. The role of co
Λαγκάρντ προκαλούν ασφυξία
to the fortu
of th
politica
Europes power m
Σελ. 5
Επιχειρείν
Το γάλα στα
Εκπαιδευτική
BEAUTY
εκδρομή
Πάνω του
Στην έκθεση
Ο Οι 10 μεγαλύτερες
BEAUTY πραγματο
Θεσσαλικές βιομηχαποίησε το 1ου ΕΠΑΛ
νες σε πωλήσεις...
Σελ 16
Καρδίτσας
Σελ.4
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
πίσημος Καλεσμένος
ΑυνεναK
Πρόσληψη Στελέχους
Μηχανογράφησης
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας για την κάλυψη των
αναγκών στελέχωσης των υπηρεσιών της και στο πλαίσιο της
περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων και των υπηρεσιών της
προκηρύσσει μία (1) θέση για το Τμήμα Μηχανογράφησης
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή συναφούς τομέα με ειδίκευση στην Πληροφορική, κα
λή γνώση τεχνολογιών βάσεων δεδομένων, δικτύων και σχε
δασμού εφαρμογών, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
10/02/2017
καθώς επίσης επιθυμητή είναι προηγούμενη σχετική εργασ
21:00
ακη εμπειρία
"ΚΕΝΤΙΑ
Η προκήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και προύποθέσεις
πρόσληψης βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Τρά20 χλμ Καρ
πεζας www.bankofkarditsa.gr
Αίτηση δεν μπορούν να υποβάλουν πρόσωπα που είναι σύ
Tuή κάρτας 17eur
ζυγοι ή συγγενείς Α ή Β' βαθμού των μελών του Διοικητικού
περιλαμβά
Συμβουλίου της Τράπεζας.
πλήρες μενου και ποτά
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Διοργανωτής
ΝΟ.Δ.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ