Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Επανεξετάζει η ΡΑΕ το δίχτυ προστασίας ευάλωτων πελατών
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 09/02/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Παρά το μικρό της μέγεθος και την απόσταση της η Ελλάδα
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Κι όμως εξάγουμε διαστημική τεχνολογια!
Βορείου Ελλάδος
Στην Ευρώπη σήμερα δαπανώνται 7 δισ. ευρώ
Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα
Στόχος ηισότιμη συμμετοχή
όλων των Ελλήνων στη νέα ανάπτυξη
"Στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολmικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσηςξουμε θέσει πρωταρχικό μας
TOU στόχο την ισόπμη συμμετοχή όλων των Ελλήνων
στη νέα ανάπτυξη", ανέφερε μεταξύ άλλων 0Νίκος
Παππάς
Ελλάδα -Γερμανία στα δυο άκρα
Κοινωνιών Κοι Ενημέρωσης, Νίκος
επισκέφθηκε σήμερα την
ΕΝνική Πρωτοβουλία mολογκών
Συνεργmuw Σχημmpών, Coralia
στην απασχόληση
την εταιρεία παροχής δορυφορικών
ηρow, Helas Sat την εταιρείαΠρογραμματιστή Κοι Κατασκευαστή
oοθητήρων ψηλή
ποιότητος Περίπου το 31% του πραγματικού εργατικοί) απασχόλησης για οικονομικούς λόγους
δυναμικού της Ελλάδας δεν εργάζεται με όσους είναι διαθέσιμοι γ
εργασο αλλά δεν
European Sensor Systems την εταιρεh ηλεκτponκών συσπμάτώi, Thales πλήρες ωράριο ή δεν εργάζεται καθόλου, αναζητούν ενεργά κάποια θέση
σύμφωνα με στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο Αντίθετα, λίγο παραπάνω από το 9% των
κύκλο των
Γερμανών εντάσσεται σε αυτή την κατηγοτου 2016 που επικαλείται το Bloomberg
Οι εργαζόμενοι αυτοί συγκαταλέγονται στην ρία
Διαστημικών Εφορμογών (ΕΚΑΕ)
ποαπασχόλησης U-6, η οποία
οσοστό αυτό είναι το καλύτερο μεταξύ
Κατηγορία
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και όλους τους των 19 της ευρωζώνης, ενώ πληoιάζει το
οσοστό των Ηνωμένων Πολιτειών.
ανέργους, τους εργαζόμενους μερικής
το Κiμα
Στις 15 Μαρτ
βολή μεγαλύτερο
αραδοθο
της παράδοσης
φερειακών αεροδρσχή
ρογραμμ
την Fraport
ραξiα Fraport
Φεβρουαρί
Κοπελούζο
θέμα μ
υποστήριξε σήμερα Fraport,
καθώς
αεροδρ
χωρίς
ραδιοφωνική
εξήγησε
ληροΠώς θα πληρωθούν
έντευξη
θuστερ
φορίες
ργός Υποδομώ
την κυβέρνηση
η ηγεσi
Χρήστος Σπίρτζης.
ος θα
Εισφορές
Σύμφωνα, πάντως, ρύ
Υγειας έχει ζητήσε
Ιανουαρίου
με πληροφορίες η
κόστος
βαρυνθού
ράδοση
νομικών υπηρεσ