Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3453O • ΠΕΜΠΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΜΑΡΟΥΣΙ

Ενισχύεται ο στόλος
της Πολιτικής
Προστασίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, Ο ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥ – Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΠΑΤΟΥΛΗ

Το όραµα για το 2020
Ο ∆ήµαρχος Αµαρουσίου Γιώργος Πατούλης έκοψε
την Πρωτοχρονιάτικη πίτα για το 2017 του Συνδυασµού «Μαρούσι Ανθρώπινη Πόλη» µέσα σε πανηγυρική ατµόσφαιρα, µε τις θερµές ευχές εκατοντάδων πολιτών να συνεχίσει το ίδιο δυναµικά να πρωταγωνιστεί µέσα από τους θεσµικούς του ρόλους.
Στην οµιλία του ο ∆ήµαρχος Αµαρουσίου, κ. Γιώργος
Πατούλης, αναφερόµενος στη δεκαετή σκληρή
δουλειά και προσπάθεια για να γίνει το Μαρούσι µια
πόλη φιλική και ανθρώπινη επεσήµανε: «Το 2006
ήταν για το Μαρούσι χρονιά Ανατροπής και Αλλαγής. Η δηµοτική αλλαγή σηµατοδότησε την ελπίδα
και η παράταξή µας έδωσε το φιλί της ζωής στο ∆ήµο και στην πόλη. ∆ουλέψαµε µε σχέδιο, νοικοκυρέψαµε τα οικονοµικά µας, διεκδικήσαµε αποτελεσµατικά πόρους για έργα, αναδιαπραγµατευτήκαµε τις υποχρεώσεις µας, πετύχαµε επωφελείς για
τα συµφέροντα του ∆ήµου µας συµφωνίες. ∆ώσαµε
µε πράξεις κι όχι µε λόγια ουσιαστικό νόηµα και περιεχόµενο στις έννοιες ανθρωπιά και αλληλεγγύη.”

Αγορά εκχιονιστικού οχήµατος
και ψαλιδιού
>> ΣΕΛ. 10

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΜΟΝΕΩΝ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Γιόρτασαν την
αρχή του Τριωδίου

>>ΣΕΛI∆Α 9

>> ΣΕΛ. 3

Παρουσιολόγιο πιτών
Ο ∆ήµος
Πεντέλης έκοψε
τις καθιερωµένες
βασιλόπιτες ανά
δηµοτική
ενότητα
>> ΣΕΛ. 4

«∆ίνουµε έµφαση στην
ανάπτυξη του αθλητισµού»
Η «Νίκη Αµαρουσίου»
έκοψε την πίτα της

>>ΣΕΛ. 11

#Σε άλλο µήκος κύµατος
Στην ανακοίνωση της κυρίας Μαρίνας Πατούλη σχετικά µε την παραχώρηση της αίθουσας «Μ. Αναγνωστάκη» για να δώσει συνέντευξη
τύπου, έναντι του ποσού των 500 ευρώ, απάντησε ο νέος Πρόεδρος
του ΠΕΑΠ ∆ήµου Λυκόβρυσης – Πεύκης, κ. Γιώργος Καρύµπας.

>>ΣΕΛ. 7

#Αυτοψία Καραµέρου
σε δύο έργα
Την πρόοδο των εργασιών
δύο έργων που χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής στα
Βριλήσσια και βαίνουν προς
ολοκλήρωση, επιθεώρησε ο
Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου
Τοµέα Αθηνών, Γιώργος Καραµέρος συνοδευόµενος
από το ∆ήµαρχο της πόλης
Ξενοφώντα Μανιατογιάννη.

>>ΣΕΛ. 5



Τελευταία νέα από την εφημερίδα