Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛov 26736 ΕΤΟΣ 88ο
Στο 62,6%
ΔΝΤ: Oxi άλλη εξυγίανση, μόνο
μειώθηκε
ελάφρυνση χρέους
συμμετο Χn των
ξένων επενδυτών
Καρφί» του Ταμείου για μη «ρεαλιστικές» προτάσεις της
στο Χρηματιστήριο
ΕΕ για τα συνεχή πλεονάσματα
τον Ιανουάριο
Μειώθηκε η
μμετοχή
ών στην κεφαλ
του Ελληνικού xo
λογίζ
Ευρωπαίο
μμετοχιi του ΤΑΣ
μορφώθη
μικρή μ
ύ χρέο
ο, υποστήριξαν τα περιοoότερα
έλος Δ
ώ χωρίς
μέλη στη Δ.Σ.
Διεθν
ύ Ταμείου, μετά την ολοκλήρωση
62,6%
4,3%. Οι Ελληνες
ύ Συμ
δε τη
ύφιση
οίηση
εθεί μ
Χ.Α.,
38.6%
ά με τη
ότητα τη
ρώ. Ο
όθεσμη
μφανίζ
ογράμμι
φαλαίων ύψους
ρώ. Οιξ
η ελάφι
πραγματ
συμπλη
εί με την σχugή εφαρμο2%
ν συναλλαγών σε σχέση
γή πολ
μενο μην
της ανάπτυξης και της βιωσιμότητ
μαντική πολιτική αστά
ρογράμματος προσαρμογής
φαρμογ
61,9%
χαν πραγ
Τα μέλη
ΔΣ.το
νέβαλαν
φέρει η
μπεριλα
ξάλειψης
Η Αξία Σ
νης της ταχ
πτυξης ρεαλ
προβλέψεων και
στόχων, τη
την υλ
ρω, ση
φάλιση
ότηση
ση του άρθρου
wορυφώθηυς χρη
ση 30,4% από
με την Κρίση εμπ
ίζει λέγοντας ότι
στα μέσα του
ρμοmς με μέτρα υψηλ
μικής πρ
Στη δήλωση σημε
Μπ. Κερε: «Τα
νότητα εφαρση έχ
άπτυξη αναμ
γο κάτω
ό τη χώρα
πρόγραμμα προσαρμοm
δημοσ
προβλήματα της
λληλου
οστηρίξε
μεταρ
ροβλέ
αμορφ
με βάση την ισχυρή
ρογράμμα
ότητας.
πρόγραμ
πρόθεση
ράτου 1,5%
Ελλάδας δεν
σχυση
μετά την ολοκλήρωση τη
άσταση τη
δημοσ
Συμβο
σχετ Ζονται με το
δρίαση
του ExτελΕ
σχυση της δυνητικής ανάπτυξης. Οι αρχές
σχετίζο
με την ελλιπή
με τη
ζει ότι η
ας σημείωσε σημαντική πρόο
μοθετήσειμα σειρά απόσημαντικές δημοσι
Το δημόσ
ερημένη εφαρμογή
ευρώ»
χρημα
χρέος
η της κρίσης μέχρι σήμερα Ομως,
της από την έν
ρυθμί
Ομως οι Ελληνες πρέπει ν
ογραμμίζεται η
μένη δη
σης, ότι η Ελλάδα, υποστηριζόμ
επαινεθούν, αναφέρει το
οδηγήσ
γίανση
ό τις
σότεροι Εκτελε
μφωνη
υψηλό κόστος τη
χρηματοδότηση από
υς εταί
Εκτελεστικό μέλος της ΕΚΤ
Ταμείο
αξιολογήση
της εξαιρ
μέτρια ανάπτυξη το 20
με την Ελλάδα
σχολού
νεται να επιταχνvθΕ
ρικά μέλ
Οι Ελλη
Τα μεγάλα κόστη προσαρμογής,
ξαρτά
από την πλή
η σTr
χαν διαφορ
όψεις σχ
άνει, δήλω
μεγάλες με
υθμίσ
ΕΛΣΤΑΤ: Ανοδος 4,8% για το
ύ Συμ
της Ε
ρικής Τ
η γαλλική εφημερί
έλλειμμα εμπορικού ισοzυγίου
Le Pari
ίση χρ
της Ελλάδας
Ελληνες
προσκηνιο. Θα ή
Ανοδο 4,8% δεν
σημείωσε το έλλειμμα
με οριακή αύξηση των
ν 2015
χέμβρ
χουν ζητη
ξαγωγ
α πετρελαιοειδή παρουσίασε
3% (χωρ
ν εμπορικού ισοζυγίου
της χώρας το
μπορικό έλλειμμα αυξήθηχε 4,5% σε μ
ροή 5%
περασμένο Δεκέμβριο,
θώς η π
μείωση
Το έλλειμμ
μπορικού ισοζυγίου
γωγών η
η Ελλά
της ΕΛ
ανήλθε σε 1.566,6
ατ. ευρ
γαλύτερη ε
εξαγωγ
ΣΤΑΤ γ
495,5
μπορευμ
Die Welt: «Γιατί το πόκερ του Σόιμπλε
γές προχύπτουν τα εξή
2015, παρ
αύξηση 4,8%
λική αξ
σε αύξηση
σαγωγ
με το ΔΝΤ μπορεί να γίνει επικίνδυνο»
3.868
υρώ τον Δεκέμβριο 2016, ένα
ό διάστημα
Στη διά
EXατ. ευρώ τον διο μή
2015, παρ
χεμβρ
2016 η
λική αξ
μμα δ
ύ Βερολί
λληνικό
αύξηση 3,7% (χωρ
η εφημερίδα Die Wel
λύση στην
δή παρουσίασε αύξηση πατά 32,4
43.962,6 εχατ
ρώ, ένα
43.624,6
ή της έκδοση
Σόιμπλε μ
ΔΝΤ μπ
διο διάστη
Η συνολική αξ
αλοκαίριφρ
ξαγωγ
Ο αρθρογράφος ση
η Αθην
χρήμα
ξηση 0,8% (χωρ
την εξυπηρέτηση
υς. Η ελλη
υς 6ρνηση
νήλθε στ
ων 2.301,5
δή παρουσίασε αύξη
Παρατηρητές φο
αράθεση
Βερολί
ΣΕΛΙΔΑ
2.234
922,3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Έρχεται το καλάθι του Άι Βασίλη και το Χριστουγεννιάτικο
  Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι καλές επιδόσεις του καλαθιού του καταναλωτή, σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης παρουσιάζοντας σήμερα τη νέα πρωτοβουλία για το καλάθι των παιχνιδιών (καλάθι του Αη Βασίλη) και την διεύρυνση του καλαθιού του καταναλωτή με νέα προϊόντα για το εορταστικό τραπέζι. Σε ό,τι αφορά στο καλάθι του νοικοκυριού ο υπουργός σημείωσε ότι, για 6η εβδομάδα λειτουργίας του, η μέση αξία καλαθιού είναι μειωμένη κατά 30% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα «και αν υπολογιστεί ότι ο πληθωρισμός ήταν στο 10% τότε η μείωση φτ
 • Ανοδο στις πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού
  Παρά τα προσκόμματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες που επέτεινε η πανδημία, οι πωλήσεις όπλων συνέχισαν να αυξάνονται σε παγκόσμια κλίμακα, διαπιστώνει έκθεση αναφοράς που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα. Οι εκατό μεγαλύτερες εταιρείες όπλων πούλησαν βαριά όπλα και υπηρεσίες αξίας 592 δισεκατομμυρίων δολαρίων (562 δισεκ. ευρώ) το 2021, σύμφωνα με την έκθεση αυτή, του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI). Η αύξηση μετά την αναπροσαρμογή του ποσού για να ληφθούν υπόψη οι νομισματικές διακυμάνσεις ήταν 1,9% πέρυσι έναντι του 2020. Η μεγέθυνση επ
 • Κατέβασε ταχύτητα η αύξηση του ΑΕΠ
  Άνοδο 2,8% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το γ’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2021, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς. Ωστόσο, μεταξύ γ’ τριμήνου και β’ τριμήνου εφέτος το ΑΕΠ μειώθηκε 0,5%, από αύξηση 2,2% το α’ τρίμηνο και 0,6% το β’ τρίμηνο. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ για το γ’ τρίμηνο 2022 επηρεάστηκε ανασταλτικά από το σημαντικά αυξημένο επίπεδο των επιδοτήσεων επί των προϊόντων που αφορούν στην ενέργεια, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας. Οι επιδ
 • Τι έψαχναν οι Ελληνες στη Google το 2022
  Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε την εφετινή χρονιά η Google ανακοίνωσε τις ετήσιες λίστες του Year In Search 2022 της Google, που έχει γίνει πλέον θεσμός, καθώς αποτελεί μια «ψηφιακή ταυτότητα» των τελευταίων 365 ημερών της ζωής μας. Σ’ αυτήν αποτυπώνονται όλα όσα παρακολουθήσαμε, ποιους θαυμάσαμε, ποιους χάσαμε και γενικά, όλα όσα τράβηξαν την προσοχή των Ελλήνων και τα αναζήτησαν μέσα σε μια ακόμη χρονιά με έντονη επικαιρότητα. Όπως τονίζεται, οι λίστες του Year In Search βασίζονται στις καθημερινές αναζητήσεις μας στο Search, αυτό το μοναδικό, πολύτιμο εργαλείο που δίνει κάθε στιγμή π
 • Νέες προειδοποιήσεις στην Αγκυρα από τις ΗΠΑ για τις υπερπτήσεις
  Να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία για τις υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά επέλεξε το Κογκρέσο των ΗΠΑ, το οποίο συμπεριέλαβε σχετική αναφορά στο συνοδευτικό κείμενο του αμυντικού προϋπολογισμού (NDAA) που οριστικοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ. «Πιστεύουμε ότι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να πραγματοποιούν μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις σε εναέριους χώρους άλλων νατοϊκών συμμάχων», σημειώνουν οι Αμερικανοί νομοθέτες στο συνοδευτικό επεξηγηματικό κείμενο των επιτροπών Αμυντικών Υποθέσεων της Βουλής και της Γερουσίας. Η συγκεκριμένη δι