Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3452O • ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Η ∆ΗΜ. ΤΟ
της Ν∆ έκοψε
την πίτα της

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ Ο ∆ΗΜΟΣ

Επένδυση
στη µόρφωση

Πολλές και «υψηλές»
παρουσίες στον Άλιµο
>> ΣΕΛ. 6

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

«Όχι στην
ανακήρυξη
του ∆ήµου
σε Ελεύθερη
Ζώνη»
>> ΣΕΛ. 8

Η Καλλιθέα «αποχαιρετά»
τον Βασίλη Κοραχάη
∆ήλωση
του ∆ηµάρχου,
κ. ∆ηµήτρη
Κάρναβου

>> ΣΕΛ. 10

Έξυπνοι πίνακες και βιντεοπροβολείς τοποθετούνται στα γυµνάσια και στα λύκεια
της Γλυφάδας, µε πόρους του δήµου. Σύµφωνα µε τον δήµαρχο Γιώργο Παπανικολάου, σύντοµα όλα τα δηµόσια σχολεία
της πόλης θα έχουν εξοπλιστεί µε σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας.
«Η πίστη µας στις δυνατότητες των παιδιών µας και συνολικά στην νέα γενιά είναι
βαθιά, όπως και το πείσµα που έχουµε –

κόντρα στις δυσκολίες των καιρών – να
την εξοπλίσουµε µε τα καλύτερα δυνατά
εφόδια για το µέλλον.
Οι µαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί
της Γλυφάδας µας γνωρίζουν καλά τις
προσπάθειες που καταβάλλουµε καθηµερινά, παρά τις αντιξοότητες, να ενισχύσουµε και να αναβαθµίσουµε τα σχολεία
µας» είπε ο δήµαρχος Γλυφάδας και συµπλήρωσε: «Για αυτό και – παρόλο που δεν

Καµία αλλαγή
στα σύνορα των δήµων

Την απάντησή του στις αναφορές οι οποίες έγιναν
στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελληνικού - Αργυρούπολης ότι ο ∆ήµος Αλίµου διεκδικεί
να αλλάξουν τα διοικητικά του όρια µε το ∆ήµο Ελληνικού - Αργυρούπολης έδωσε ο ∆ήµαρχος Αλίµου
Ανδρέας Κονδύλης.
>>ΣΕΛ. 7

#Ιστορικός σύλλογος

µε δυναµική παρουσία
Κοπή πίτας Αθλητικού Οµίλου Πεύκης

>>ΣΕΛ. 3

είναι αρµοδιότητα του ∆ήµου, αλλά του
κεντρικού κράτους – φροντίσαµε να πάρουµε υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες, laptop, βιντεοπροβολείς και άλλα
σχετικά «εργαλεία» για τη σύγχρονη διδασκαλία και τα τοποθετούµε σταδιακά σε
περισσότερα από τα µισά Γυµνάσια και Λύκεια της Γλυφάδας και σύντοµα σε όλα».

>>ΣΕΛI∆Α 4

#Έγκριση ∆ιαχειριστικής
Έκθεσης και
Ισολογισµού 2015
Σε διπλή συνεδρίαση συγκαλείται
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου, σήµερα, στο παλαιό δηµαρχείο της πόλης. Η πρώτη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 19:00
και η δεύτερη στις 20:00.

>>ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα