Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26735 ΕΤΟΣ 88ο
Μικρή προσαρμογή τιμών
Δραματική n
των συρρίκνωση των
επενδύσεων
μεγάλη n μείωση μισθών
Από 27,3% του ΑΕΠ το τρίτο
τριμηνο του 2007, σε 12% το
Παραδέχεται το ΔΝΤ στην έκθεση του, ενώ παράλλnλα χαρακτηρίzει
τρίτο τρίμηνο του 2016
εξαιρετικά μη βιώσιμο το χρέος
σχυση
η της ελληνική
Ελλάδα
μία «δημοσι
ρη πολιτική
ας ότ
λωτική
ρμογή πέραν αυτή
μπίεση
οδήμα
οι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπω
ελεστώ
δημοσι
με ταρ
φορολογ
ις», όπως
τη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, τ
φορολογική βάση,
ης Alpha Bank
άλυσή
προβλήματος της φοροδιαφυmς
μετωτιση
δελτιο τηςT
ΔΝΤ εφιστά
χρημα
ως θα πρ
627,3%
την προσom
όνια της ύφεση
Παράλληλα,
ΕΠ το τρ
το τρ
σχυθού
ητική
016. T
ρατεξ
ρνηση
αρός σημ
φαλαί
6. Τέλο
χύτερ
αρνητικός.
ΔΝΤ ζητά
φιλόδοξ
αλυτές της Alpha B
ργασίας
άπτυξη
άκαμιμη τη
όμενη
άχυνση
προγράμματος ιδ
Η Εκθεση Β
Δημοσίου Χρέους
διαμορφ
Δημόσιο χρέος της ΕλλάToΔΝΤθεωρεί ό
τη υλοποηση πρόσθ
συνθήκες
ξαιρετικά μη
χειρίσιμο (hig
στήσει την πρ
ble) τόσο εξαιτί
προβλ
δήλωση στην εφαρμογ
γράμματος. Τ
275% το 2060), όσ
η χώρα για τη
TAP. Δίαυλος
ροκλή
ην ελληνική
ξuτηρέτηση
Οι δαπάν
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
φραγμ
τροφοδοσίας με
μία δ
η Εκθεση
Διεθν
Δημόσιο χρέος το ΔΝΤ το χ
Οσον αφορά
ύ Ταμεί
άμη διαχειρίσιμο
ρακτηρίζει εξαιρ
Το ΔΝΤ
μιά ό
η οποία θ
ά μέτρ
ος αυτή τη
φυσικο αεριο n
δυ της Δ
νση. Τ
ίο υποστηρίζε
αρχήν ότι στη
Ελλάδα από τα
Ρευστότητα από ελληνικές μόνο Βαλκάνια μέχρι τη
τις τραπεΖες για Μεγάλη Βρετανία
υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις
Διαυλο
οφοδο
τυγχά
της αυτό
στη χώρα μας
άνια μ
ράσης τους, ό
Προγράμματος «Εξ
μηση Κ
Μεγάλη Β
ανία γί
ητα για τη στήριξη
μας με τη
ραίτητη
πλειάδα φ
τέθη στις τράπεζες,
ρινόμε
γωγού TAP
είας ανέλαβαν την ανάπτυξη, τη
προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2020. Υφιστάμ
Οι ελληνικές τράπεζες προσφέρο
ξύ άλΕλληνικό Δημοσ
χρηματοδότηση
ε διασυνδέσεις των συστημάτων φυσι
ηρίξουν έμπο
με πληθώρα
νησης, χρηματοδοτή
Ολοκληρωμένου Πλ
ύ αεo
χωρών τη
ριοχής θ
ημένωνή εξειδ
ις μεγάλ
g, παροχή εγγή
τος (ΟΠΣ)
ρακολούχώρηση
φυσικό αέρι
Αζερμ
χειρή
ή στήριξη γ
χειρήσεις,
λοποίηση
Προγράμημάτ
λέτη της Ελληνικής Ε
ης Το
ζών (ΕΕΤ
οφοδο
η φάση
γωγό να φτά
ς, εγγυητικέ
ματος Εξοικονόμηση Κ
Το πρόγραμμα
άλωση
λική, Κ
άμε τηλ
ωργία
για τη
Δυτική Ευρώπη
στην εξ
όμηση
Το τελευταί
016, σύμφ
ότερα,
ράσεις
ιβαλλοντολογι
χεία της μελέτης
ρες ρο
χειρή
για πρώτη φορά τη
Τουρισμό.
οριακή αύξηση. Δηλαδή,
Μ. Ντράγκι: «Μόνο με βιώσιμο χρέος
ραξία με άλ
εκταμίευσανοι τράπεζες προς
λες τράτ
μεγάλ
λαμβανομένης της αντίρροπης
χειρήσεις,
και ολοκλήρωση της αξiολόγnσnςn
μεγάλα
άή δημοσ
ό τις
λία, μεγά
ράπεξ
χειρήσεις προς
Ελλάδα θα ενταχθεί στο QE»
ή αύξηση
της υγ
χαρακτηρ
ροκειμέ
εχνολογι
νός πως,
μικά,
στη διάθεση
Οι τραπ
λληνικού
η ολοκλή
ύτερη
λόγηση
χειρήσ
την τεχνογνωσία, τη
τα 3,8%. A
Οκτωβρ
χθεί η Ελλά
tis χαλ
σης της Ε
κής Κ
πρόγραμμα
την εξε
μένη γ
τή η τάση πλέον έχ
ραφείόσα δήλωσε σημερ
ρικήςTρά
Δευτέρ
ης ΕΚΤ, Μά
για την πλήρη
δότηση
ογράμμ
γκι μιλώ
μισματιxύ
ύμενη
ραπεξ
ποστήριξη
άπτυξη τη
γοράσει η ΕΚΤ ελληνικό
Ο Μ. Ντράγκι εξήγησε ότι
ος θα πρ
τη μετά την
ήτημα τη
τυημένη διάθεση
ξάντληση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Μάτι: Ήρθαμε διακοπές στην Ελλάδα και πήρα σε μαύρους σάκους την οικογένεια μου
  «Αυτή η τραγωδία δεν θα είχε συμβεί αν λειτουργούσαν οι υπηρεσίες. Κανείς δεν έκανε τίποτα. Πιστεύω ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Από τότε η ζωή μου έχει τελειώσει όπως και όλων εδώ». Τα λόγια τού μάρτυρα στη δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, συγκλονίζουν. Είχε έρθει με την οικογένειά του από την Πολωνία για διακοπές στην Ελλάδα. Τελικά πήρε μέσα σε «μαύρους σάκους» τόσο τη γυναίκα του όσο και το παιδί του…. «Με φωνάξανε και με ρώτησαν αν φορούσε κάτι στο λαιμό του το παιδί. Κατάλαβα ότι τους είχαν βρει. Σε ένα μικρό κτίριο υπήρχαν 4 μαύροι σάκοι. Στον πρώτο ήτ
 • Νέα δεδομένα και στρατηγική στην αγορά ενέργειας
  Στην ανάγκη επένδυσης σε μπαταρίες αποθήκευσης και σε ψηφιακές τεχνολογίες αναφέρθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, που παρουσίασε τις προκλήσεις που θα δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον από τον επταπλασιασμό της ζήτησης στα “πράσινα μέταλλα”, που απαιτούνται για τις μπαταρίες αποθήκευσης, στο συνέδριο 5th Athens Investment Forum. Και προσέθεσε ότι η διασύνδεση Ελλάδας- Αυστρίας- Γερμανίας αποτελεί δείγμα ουσιαστικής διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων ενέργειας. Τις επενδύσεις σε σταθμούς αποθήκευσης, στον κλάδο του
 • Συμφωνίες δισεκατομμυρίων υπέγραψαν Ριάντ και Πεκίνο
  Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε σήμερα με αξιωματούχους της Σαουδικής Αραβίας κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στη χώρα, στη διάρκεια της οποίας αναμένεται να υπογραφούν διμερείς συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ. Η επίσκεψη αυτή, υψηλής γεωπολιτική σημασίας, έχει επικριθεί από τις ΗΠΑ, παραδοσιακό εταίρο της Σαουδικής Αραβίας, η οποία τα τελευταία χρόνια επιζητεί να διευρύνει τις οικονομικές και πολιτικές της συμμαχίες. Περίπου είκοσι συμφωνίες αξίας μεγαλύτερης των 110 δισεκ. ρεάλ Σαουδικής Αραβίας (27,8 δισεκ. ευρώ) αναμένεται να α
 • Στα χέρια Αμερικανού επιχειρηματία ο Παναιτωλικός
  Αλλάζει χέρια η ΠΑΕ Παναιτωλικός, με τον επί σειρά ετών ιδιοκτήτη του συλλόγου, Φώτη Κωστούλα, να φτάνει σε συμφωνία για την πώληση των μετοχών του στον Αμερικανό Μάτσιεκ Καμίνσκι. Ο πολωνικής καταγωγής επιχειρηματίας δραστηριοποιείται στο real estate και στον τομέα των επενδύσεων, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Πριν από λίγο καιρό, δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου τον ήθελαν να βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Έβερτον, όμως η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία των δύο πλευρών έχει ήδη γνωστοπο
 • Κ. Καραμανλής: Δεν θα αυξηθούν τα διόδια – Θα πάμε σε χιλιομετρική χρέωση
  Για τα έργα του Μετρό και τα έργα που θα δώσουν «ανάσα» στην Αττική ως προς το κυκλοφοριακό, τα διόδια, αλλά και την εκδήλωση έναρξης λειτουργίας του Ιδρύματος «Αντώνης Σαμαράς», μίλησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη», του τηλεοπτικού σταθμού Action24. Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στη λελογισμένη μείωση των διοδίων στην Αττική Οδό, η οποία θα εφαρμοστεί από το 2024. Επισήμανε ότι καθώς πρόκειται για περιφερειακό δρόμο δεν μπορεί να υπάρξει αναλογική χρέωση. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα γίνουν αυξήσεις διοδίων στις