Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 7ΦΕΒΡΟΥΑΡΙor 20
ή εκδήλωση με τον
κοπή βασιλόπιτας του Συλλόγου ομιλία Γιάννη Μπύρου
ράμα.
Θάνο Τζήμερο στη Δράμα
Η αδιάκοπη δράση
και έξτρα πριμ
Θ. Τζήμερος: «Μ' αυτή
1924: Η ονο σία η μεγάλη
του Φιλοζωικού
στους παικτες
την πολιτική, θα λέμε
γάmραινα στη Δράμα
Πολιτιστικού Συλλόγου
τι καλά να γίνουμε
Παναγιώτης Τζαναβάρας:
Οι Φίλοι των Ζώων Δράμας
Η βιοτεχνική
Βενεζουέλα!
Σημασία έχουν οι τρεις
Απολογισμός
της χρονιάς που
βαθμοί. Το πρωτάθλημα
Το 2015 θ
ς φαρ
Σχολή Δράμας
πέρασε και σχέδια για τη νέα
λύ φοβά
έχει πολύ δρόμο ακόμα
ελ. 3
ελ. 8
σελ.7
Η Εκθεση
Ενώ είχε ιδρυθεί μόλις τον Οκτώβριο του 2014
Ζητά μείωση
Κλείνει Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ντόναλντ Τραμπ
συντάξεων κα
η ο αμφιλεγόμενος
αφορολόγητου Δράμας και συγχωνεύεται
Ευάγγελου Χ Μαρινόπουλου
και πάλι στην Καβάλα
Κατά την διάρκε
(στο πλαίσιο
βούλευσης
Αρθρου 4)
ής περιόδου
Για κάποιους ακατανόητους λόγους, σύμφωνα με το νέο Οργανισμό του
ΗΠΑ δύο ητ
Προ Υπ. Πολιτισμού, η Δράμα δεν πρέπει να έχει αυτόνομη Εφορεία Αρχαιοτήτων!
ροι αντίπαλοι
αγωνίζονταν για την
όσο ζητείται με
ραιτέρω προσ
Θανάση Πο
κατάκτηση της προεντάξeων
δρίας,ο MiναλντΤραμπ
Χίλαρι Κλίγής, μείωση
Χρέος
Ευρώπης στην πλαονότητά
ρεία Αρ
Δράμα
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
χαρακτηρίζει εξαιρετικά μη διατηρήσιμο δεκαετιών
Δράμα,
υπέρ της κυρίας Κλίντον.
"συντηρη
Αρχαιολογικό
εδώόλαφαίνοντα φυσιολογικά Opως
Υπουργείο
νομικά ουδέτερη
ική επισημα
πολιτικων εντεύθε
απλή φράση, χωρίς καμία
Ατλαντικούγνόταν μόνο
ραν αυτή
ντίον του Ιραμπ.Αντιθέτuς αρνητικά συ
Αρχαιοτήτ
ονται οδηλια δεν ακούστηκαν ούτε γράφτη
βάρος της
Το ακόμα
ειναι οτι
οι ευνοϊκά προσκείμενοι προς
γική βάση, καθώς
Τραμπ ετήρησαν σηή, φοβούμενοι
φανερά
συστάθηκε λοιπόν από
έγινε γνωστός
αφορα
μήπως κατηνορηθούν
εφιστά την προσοχή, καθώς θα πρέπει
Εξαίρεση αποτέλεσε
μειωθούν δραστικά.
αράλληλα
προέβλεπε πνwoη τού Τραμπ.
Αρχαιοτήτ
φοβηθείoΠαύτν!
φορείας Αρχαιοτήτων
όλη τη
ρα, από
με για έργα
αντίπαλοι τουΤραμπχρησιμοποίη
άτος ιδρύο
άλλα πολλά.
πάρχουσες στη
ανακόψουν την πορεία του προς
Λευκο Οικο:
Αλλη μια υποβάθμιση για το Νομό Δράμας
ανάκαμψη της
νομίας
Πρώτη προκλ
Τραμπ με
Λουκέτο στο κατάστημα
5, έως
ποσοστιαίες μονάδες Σπά
κύριο λόγο
λανναετη
εκλογικό σωμαυπέρ
υψηλούς φόρο
πακέτο μέτρων
ιατ άραγε; Ιiα λόγους δεοτης
της Εθνικής Τράπεζα
επειδή την θεωρούσαν εύκολη
ζονα λόγο (3%
εσόδων. Η μείωση
2. Τον κατηoησαν για σεξισμό(διακρί
Κάτω Νευροκοπίου
εις βάρος τούγναικείουquλου,αλλά
μηχανισμό διόρ
μετωπίζει έν
μάλιστα γιναίκες
ο στις Β. Γιαννόπουλος: «Οι άνθρωποι από την Αθήνα δεν ξέρουν τι σημαίν
λόφιλος, δηλαδη κίναιδος, μάλλον δεν
μείο αυτό
Crτημα της μείωση
BΝΙΚΗΤΡ
λtyαν τύτoτι για το πάθος
όπως δεν
θώς όπως αναφέ
καταστήματος
μολόγησε αναισχύντως όπ
wκής Τράπεζας Κάτω Νευρο
πληρώνουν
ειναι ...αδελφή Ιiα δες, φίλεμοι,πού
άλλες χώρες της
μόλις
ταντησαμε! Αν
φυσιολογικός ηφανα
κός άντρας
ρολογικής
yκληματία,
κίναιδος
ρίξουν και σινη οούν υπέρ του δικαιταλαιπωρείς
ώματος
τούΤραμπ- η προπαγάνδα τους δεν τελεανειλημμε
τεχνοκράτες
καmpόρησανyα απομονωτισμό,
Οι τράπεζε
επειδή διεκήρυξε ότι θα εμπο
την εί
Ευπηρετούν
τρόπο διακή
σοδομr
στιvjuρα του Με ικαόπουλος
Κουβανών
ραπεζ
πρcμα που ήθη εφαρμόζει Πριν από δύο
βδομάδα
αξούχοι αγρότε
ομένως, με την ενέργ
μέρες νmpανε προεδρικό διάταYα
οπική κοινωνία
έλεσμα λεπ
γόρευση εισόδου προσφ γων
κλείσιμο
καταστήματος της
άπεζας
Χρηματοπ
από την Συρία,
Ιράκ, το Ιράν, τηνAιβίη.
Βασίλη Γαννόπουλο, προκειμέ
Οι δομικές
μψίες
μας ενημεις ενέργειες
την πλευρ
ρώσει γι
"46 χρόνια παράδοση στα σάντονίτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα