Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σειρά εχθέσεων από οίχους για την αξιολόγιση
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 2
Ε Α.Φ. 4885 Τρίτη 07.02.2017
ή Email: [email protected]
Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εγνατία 64 Τηλ. 23
ΑΘΗΝΑ Πλ Ομονοίας (Γλάδστωνος 5
0 24277
-3304587 FAX
Ελινόιλ: Παρ
Bloomberg
Γερμανικό ΥΠΟΙΚ:
αιτήθηχε από
Οι Ιταλοί είναι οι μεγάλοι
μέλος Δ.Σ
Προς το συμφέρον όλων η σταθεροποίηση
του χαμένοι του ευρώ
της Ελλάδας
ο Π. Τσιόντσης
Δεχαήμερη αναστολή
Η Ελινόιλ Α.Ε
λυδεύκής Τσιόν
βαλε την παραίτηση
την ιδιότητ
ητιχού
Συμβουλ
ιούς λόγου
ό Συμβούλιο
δρίαση
31.01.20
δεκτή
ελέγχων για τα OS
ραίτηση
Παράλληλα
πλήρωση
χιση της θητείας
παρόντος
ητικού
Συμβουλ
σύνθεση
Πανελλήνιο
Εγκρίθηκε ΑΜΚ κατά
φοιτητικο
η 23,27 εκατ. ευρώ
διαγωνισμό υποστηρίζειη ΕΥΑΘ
της, στη
μ.Ε.Ο. A
διαίρεση
ριθμού
μετοχών
ής, η
2αι στην οπο
ά 4,80€
της Νέας Παρ
Αναστολή των ελέγχων για διάστημα 10 ημερώ
προnεψέ
χεgηματιες με τις
τησεις
της ίδιας της
μου για τις ηλεκτρον
ς πληρωμές, χωρίς
Θεσσαλο
ης, καλού
ση συt
μείωσης τη
γειες και αχρείαστα πρόστιμα, ζητά με επιστολή της ΕΣΕΕ
λειοψηφ
σχεδιασ
ά ψήφου μ
ανά μ
φοιτητι.
Να μην προχωρήσουν σε προχειμένου
γωνισμ
λέγχους για το χρονικό διά- σημειώνει- να μπορέσουν οι
μό ισό
χρονη
στημα των 10 επόμενων ημε- χειρηματίες
νημερ
ρων ζητά η ΕΣΕΕ με
λούθως
με την
στήριξη
χαν τη
λή της προς τη ή Γραμ
εναρμονιστούν με τις αται
τη μετά ψήφ
0. Κατά
ματεία Εμπορίου nαι Κατα- τησεις του νόμου
Φίλοι της Νέας Παρ
ή μετά ψήφ
μετοχή
ναλωτή
ρος τα
Τμηματα
μαζί με την Ελλη
Εμπορίου
των Περιφερειών
0) παλα
η Αλουμ
ίας 0,30€ η
νη μετοχή τη
μετοχ
Συνδέσμ
λείας