Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Στον "αέρα" η διαπραγμάτευση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧHΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ap φύλλου 29.457 Ιδρυτήc Γ.Α Βλάχος
συνxυσn με
Στον «αέρα» διαπραγμάτευση
Τακτική
σιωπής
τα «μπλοκάκια»
Βαρύ το κλίμα για την κυ
Βέρντι
ση στην Ε.Ε.-Σε εκκρεμότητα συμμετοχή του ΔΝΤ
για το ταξίδι
Σενάρια προσωρινής
ότnμόνη πρόταση
ραπέζιεi
πρέπει να αναμέ
άλλες εEεNξειs.
Παρισι
μείωσης
σφορών
εληνική οικονομία
οθέτηση μέ
περίοδο μετά
1οmpεlτοxόσμα μεταδ) 2018
εάν αποσυρθεί
κύματος διαxοπns
ώστε ναεmστρέ ουν αθεσμοi
παύει να υφίστατα.
Σκληρά ερωτήματα από
ενώ απέφυγε να πάρε
εγκαpasn αξιολόγηση.
θυπουργό Αέξns
Μάριο Ντράγx,δήλωσε ότι προtπόθεσn
ρήσεων, αλλά
πολιτικού κόΤαμείου
πρό- Τσι
δήλωση ότι
υπουργείο Εργοσίας εξετάζει
ώρα, τοxλμα
bσει, αλλά παρά τις επιμονες
αξιολόγη
νά τουλόoαστ
Ε.Ε. είναι βαρύ
και Βρυξέλλες διαμηνύουν ερωτήσεις δεν διευκρtνησεεάν επιχειταιαυμφcwα,
έτρων ελάφρυνσης
κυβέρνηση απέ
0% σε δύο κατ γορίες
ελευθέρα
εργάζονται σε ένανλδύοεργοδότεs
ρίσ Το Μέγαρο Μαξίμου
Κακή παράσταση Μουζάλα στο Ελληνικό
ισθωτού
αντιπολtτευσns να δώσε
δελτιο
υπηρεσιών.
βρεθεί τρόπος
βαινόντ
λειτουργικό, το υπουργείο
ούτε ένει διεικρινίσει για
Εργασίας εξετάζει
δυνατότη
λογο κράτησε
όπιν εορτής.
πληραμή εισφορών.
και τοπαροδέχθηκε
0%χωρίς επιβαρύνσεις
υπονοούν ότι
ΣΗΜΕΡΑ
Rothschild. Onώρ
ξnTotπραστnν Πορτογαλια δήλωσε
lΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
quoxόνα συνοδεύεται από
Να ολοκληρωθε
αμεσα
αξιολόγηση
ύτερης αξιοΟ «Ρουβικώνα,
λάγησηςαναμέ
Ελλάδος, Γιάννης Στοupνάρας.
τnν επιθεση
ΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΣΣΕ ΑΠ010ΧΕΣ
ρκικό προξενεί
Παραιτήσεις
στον ΑΔΜΗΕ
δεκτή, υπέβαλαν
υπουργό Ενέργε
άταν οι δράστ
τουρκικό προξενείο
Κυριακής.
γολες αυξήσει
Χθες το απόγευμα
επίσκεψη του υπουργοί Μεταναστευτικής
επικράτησε χθες
Toi κατά
ανάληψnsευθύνns
άστεςεμπόδiζαντινείσοδο
παιδιά από τσwκαταuλομό
άhιναν στα κάγκελα φωνάζοντας συνθήματα. Εφτασε
πέντε άτ
Κpuμε, συντροφιά
σόδια ένας15xρονοςArργανός
iστηκε από αστυνομικό. Από προθέςτοπρωi
άτομα σαν αρχσει
Μουζάλας δίαφέθηκαν ελεύθε
καθώς δεν
επιβεβαιένδειξη
Κερδίζει Χάος και μοναξιά στον Λευκό Οίκο
ρήσετε μερικές αλλαγέ
ατικής οργάνω
έδαφος
ενό περιβάλλ
Ντόναλντ Τραμπ
Εμφανή
ρώτα ρήγμ
wελngθησανσε πρόσφατα επιχείρηση
έγραψ
ο Σουλτς
σκοτάδι, επισκέπτες ρμέs εικόνες από τsπρωτεs
xλεγέν
ρόεδρο
όναλντΤp
Λευκό
ποσοστά δημοτικό
Obo. Το χάος
προκαλούνώδn
ρώταράγμα
ς Μέρκελ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ότου β
πρό- τιδρά
ενό περιβάλλον
ταναστευτικόπροεδρικόδιάταγ- σύ
Χρειάζονται
ικές εl
λουθεί τηλεό
λευταίες δημοσκοτύσεs
Μέρκελ
απαντήσεις
ές πληροφ
σαλδημο κρατικό SPD
Παραμένε
Μάρτιν Σουλ
άλυμ είναι πολλές φορές
Κυρια α, δη
πολύ ότερη από τον ωμή αλnυποψήφιος oΦιγιόν
Καλό είναι
σοστό 29%,
άρνησή
νοστnσμό CDUCSU
Μέρκελ Χθες
παραιτηθεί από
uποψηφιότ
όμas, νέα σφυγμομέτρηση εμφάνι&
βίο Παράδειγμα οθόρυβοsγιρω
υπογράμμισε χθεςo υποψήφι
μία μονάδα
από το
όταξiδι
πρόθεση έναντι
Παρίσι. Από
εξηγήσει
mpπτικού συνασπισμού.
έχουν παρασχεθεί
Κατασχέσεις
Κόμμα θα μπορούσε
δώσει καθαρές σπανώσειs.eαεlταθέσεων, ύ4ους
κυβέρνηση συνασπισμού
νοβουλευτικών βοηθών.
πράγματι πάρα πολύλυτmρό
παραβίασε το γράμμα ούτε
νεξάρτητη Αρχή
ράστvous. Το SPD
οκυβερνmτικό αεροσκά
xούsλόγous
διενεργήθηκαν 11πλειστηριασμοi
FILLON2017.FR
ρανσουά Ολάντ
οποlos προσέφε
χώρα, αλλά
απο- περιστάσεις, χάπτέτοιο θα έδειχνε
Μέρκελ, θέλοντα
Θεόδωρος Βενiqnς:
τήναευνοείτοφλελεύθεροEμααλαζονεία
εξουσίας.
νο έλΜακρόν.
σφραγίδες εμποδίζουντηvπρόσληψη
έως 500
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Νέο σπίτι για τους «δεσμώτες»
κατήγγειλεο Πρόεδρος
Ανάμεσα στο Ελληνικό και τη Μόρια
ουζάλος
πινακίδες, προκειμέ
υψηλών τελών κυκλορώτο ήρξατο ειρών
ιρζεται το πρόβλημ
πορεί άμ
ΕΟΕ: Ο Σπύρος Καπράλος επανεξετρίτη φορά
ΕπιπλέοΝ ήρεμο
κής Ολυμπιακής
τροπή ,ύστερα
λογικές
υπερόπτη Διπικού:
αρέσει το ΕAnνικό,ας φίΑγρότες:Σε κλιμάκω
στε με δωρε
προσανατοMζονταια αγρότες
Μαςθα επιτρέπ
Ελληνες καιΕένοι
τελωνείο των ΕυζinΑων
κής Πολιτικής
Πολιτισμού
σιδηροδρομικής

Τελευταία νέα από την εφημερίδα