Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΟΜΕ
Κουπόνια και προπληρωμένες
Η πρόοδος των έργων
κάρτες αντ. μισθών!
σε νούμερα και στοιχεία
Το έργο προχωρ
συμφωνα με
διάγραμμα
Το Σώμα Επιθεώρησης Εργ
ς διερευνά τις
ταγγελίες της Ομ
δίας Ιδιωτ
uοκληρ
ε ενάμιση μήνα
ιξη της δ
για μισθ
Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) γ
ΣΕΛ 10
ρης σήραγγ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΠΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 5-2-2017 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6755 ΕΤΟΣ 23ο www.typosthes.gr
ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑ
ΨΥΓΕΙΑ ΤΩΝ 10 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΚΕΡΙΑ!
Κυρ. Δανιηλίδης:
Παιδιά-εφευρέτες
Πολιτική πλέον
δεν υπάρχει
στο 2ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης
ε αφορμή την κωμωδία «Δάφνες και πι
ροδάφνες
Αμαλία ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθ
της μίλησε μαζί μας. ΣΕΛ 13
Πρωτοποριακές ιδέες σε σχολείο της Θεσσαλονίκης
ΣΕ 18
ΕΠΙΣΤΗΜΗ YTEl
Οι μαθητές δημιούργησαν ψυ
των καυσαερίων του καυστήρα
που παράγουν τα κεριά ρεσώ
Ασφαιρα» τα
γεία κόστους όχι μεγαλύτερου
του συστήματος κεντρικής θερ
έδειξαν πως μπορούν να διατη
που παγώνουν σε μανσης ενός αυτοκινήτου κα
ρούνται δροσερά τα ροφήματα
των 10 ευρώ
φάρμακα για τον
πολύ σύντομους χρόνους αναψυ
έθεσαν σε εφαρμογή μία πρωτό- των πελατών και να τους δίδεται
κτικά, αςιοποιώντας τον καύσο
τυπη ιδέα, που θα
ταυτόχρονα η δυνατότητα να
πορούσε να
ΤTOVO στη μέση
να, παρήγαγαν ηλεκτρική ενέρ
οίξιοποιηθεί μαζικά από τις καφε- φορτίζουν τα κινητά τους
γεια από την περιττή θερμότητα
τέριες: Μέσα από τη θερμότητα
ΣΕΑ 8-9
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ RAINDANCE FESTIVA
Το ΦεστβάλΝτοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης κορυφή κόσμου! Φοιτητές φTyνουν
στην του Το «σήμα» της
νέας παραλίας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
8 προτάσεις για
σταδιακή άρση
Το «σήμα» της Νέας Παραλίας που αποημα κατατεθέν και της ίδιας
Θεσσαλονίκης, καλούνται να σχε
της ητές Αρχι
ΣΕΛ 4
Συγκεκριμένες προτάσεις με
ρω σταδ
ΣΕΑ 6
UNICEF
στοχο την περ
η άρση
ριορισμ
Ρεκόρ» θανάτων
νηση κεφαλαίων δη
μοσιοποίησε η Ελληνική
η Τραπεζ
προσφύγων
μελέτη της για τη λειτουργ
του ελληνικού τραπεζικού συ
στη Μεσόγειο
ησε μία λίστα π
χε δημ
Το Raindance Festival,
ει για πρώτη φορά το 201
ήματος. ΣΕΛ 10
βάνει τα κατά τη γνώμη των συντελεστών του) σπουδαιότερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ ανά την υφήλιο. ΣΕΛ 16

Τελευταία νέα από την εφημερίδα