Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
της ανεξάρτητης
ΕΤΟΣ 27% AP ΦΥΛΛΟΥ 1.316
Αριστεράς
Ελπιδοφόρα συνέλευ
Δυναμώνουν
αντιθέσεων
των κινημάτων
τα aγροπκά
στη Θεσσαλονίκη
μπλόκα
σε 22, 23
12-13
Κυβερνητική συμφωνία
σε νέα σκληρά μέτρα
Τσίπρα την ολοκλήρωση της δcύτrp
nς αξιολόγησης
Έξω οι Ναζί
για to πως θα mpάoουν
άλλους καιρούς θα προκαλο inr
αναtpικίλα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Autελιto mςαναμονής Τώρα riva ώρα να βγο
n ξεκάBaρn emλονή στρατontδou από το κόμμα τουs, Σήμαρο. με τα δικά τους ατήματα για αuξήorrς στους μισθοος
τα σωματεία
τις συντάενάντια στη
Οταν ανοίγεις τις πόρτες
φαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
tic καtαoxtστις μείωση των
των ouμαtτίων στους
'Εξοδος από την ΕΕ
ωρών εργασίας, δouλrιά διδικαστές, μπουκάρουν
στους ανέργους Να συ.
Η απο
δρόμο ταμπλό
Και τις
ναντηooων στο
διαγραφή του χρέους
δικαστική παρέμβαση στο ΕρΠου uttumoύν ΕΕ, ΔΝΤ
της pτωxομcoαίος αγροτιάς
γατικό Κέντρο Αθήνας, πou
να στήσουν .μπλάκα.
pάoο στις
ακύρωσε τις αποφάσεις και τις
απάντηση υπέρ του λαού
κλογές του 2 συνεδρίου
πpooxήματα, για να μπορdoου
γους, με ουνtλr
lκαστική απόφαση οδιατάο.
οδεχτεί το
το ΕΚΑ να
Ενω τικούς συντονισμούς οtlμαttfelν και
ouΑλογικοτήτων παντού οι
σωματείο φυλάκων ασφα
λείας» στο σημερνό κέκτακτοp
συνέδριό του. Το ενλόγω ουσης από το νύχια tου ΔΝΤ προβάλλονται μαxmmκά από mν
ματείο και
η ομοσπονδία που
σελ.23, 10
στεγάζονται, στή0ηκαν από
χρυσαυγίτες, με την...επιχορήγηση ιδιωτικής εταιρείας
Συνέντευξη
σΕΚΙούριτι. Εχουν υπογράψει
της ΓΣΕΕ, μικρότερη και από
Δύο χρόνια ΣΥΡΙΖΑ: Ευρωμνημόνιαγα πάντα
σύμβαση δρώντας υπέρ των
ργοδοτών και κατά των ερβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
γαζομένων. Στο προεδρείο
υλοποιεί αποφασιστικά
τους φιγουράρει ο γνωστός
τις αστικές αντιδραστικές
αναδιαρθρώσει
νεοndστο Πέραμα, που απειΧρεώνεται όquμόνο
λούσε οπως θα εξαφανίσεin
το?μνημόνιο, αλλά και
συνδικαλιστές Εργάτες της
την υλοποίηση του 1
Ζώνης. έχοντας στενές σχέσεις
με τους δράστες της Επiθεσης
εργαζόμενους Ανάγκη
ΙΙ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ
κατά του ΠΑΜΕ στondpαμα
αντικαπιταλιστικής
της δολοφονίας του Π.Φύοoo.
Τα καθάρματα αυτά δεν έχουν
Του Δημητρη
Κημιά σχέση με τον εργατικό
ΔοAlων σχεδίων
pηγορόπουλου
συνδικαλισμό!
ael 15