Πρωτοσέλιδο Άρθρο:Recognized text:
ΟΧΙ» ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
OΕ Υποχρέωση της ΝΔ n μηδενική ανοή στον ΣΥΡΙΖΑ
της Ελλάδος. Ωστόσο, παρότι ε πρώτης όψεως ο πρόεδρος της ΝΔ φονεταινα εφαρμόζει
ΤΟ ΑΡΑΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΗΣ
AP ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΟΥΜΟΥ516
ο,50€
ABΑΝ. Χ. ΠΑΠΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΕΠΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΣΣΩΜΗ ΗΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
που δεν θέλει
ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΏΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Το 190 cΤων φαύλο κράτος που προέκυψε από την κατάρρευση της
wκης Αυτοκρατορίας ένα και ο κύρt.
ος παραγωγός αντEmpρηματκής
αντuεrτενδυτικής ιδεολογίας. σελ.11
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ
Δύο χρόνια ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ:
Μείωση μισθών και εισοδημάτων
στο πετσί τους Η κρίση χτύπησε το εσοδήματα των νοutccupώe κοι μείωσε
Καταναλωrκές τους δαΠάνες. Τα στοpela Το 2012 Το
2013 είναι δραματnά. Τα πράγματα επδeνώνοντα αρχής γενομένης το...αλ8
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ
Παρί Μνημονίων και Ευρωπαίων
λυση δεδομένων προ οιουδήποτε θετ.
κού ή αρνητικού συμπεράσματος Όταν
oεις εν
αμαρτίας. επειδή κάπο ους
λόγους δεν πέτυχες,,.σελ 21
ΑΓΗΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ
Σταματήστε τα ψέματα για την
Διάλυση εκ των έσω
Ανάπτυξη
ετaΑρνών κερδών 15%, ισούται με
70% των ετήφων αφορολόγητων κερμονα ότι, εξορουμένων
HΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥΑΕΗ ΤΣΙΠΡΑ ΝΑΟΝΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΚΟΗΜΑΤΟΝΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2015ΔΕΝοΑΙΝΕΤΑΑΡΚΕΤΗNA
ΣΥΓΚΕΡΑΣEΙΤΙΣΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣΑΝTIOΑΣΕΙΣΤΏΝ ΤΑΣΕΟΝΤΟΥΣΥΡΙΖΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗ
Δενξεπλένοντα
οι ευθύνες
σθηση όπ ξpavάμαεnomπολντνής σης του την υπογραφή
Καραμανλή για τη χρεοκοπία
σταθερότητας: α aκρakκ. του ΣΥΡl. του Μνημονίου, ενώ η νεοούστατη του, δηλokim συνom cnrτήρηση που rθεtoeτέςoοκούντανοεκνηΖΑ εχαν αποoupήρει από το κυβερ. υβέρνηση εμφoaζόταν ως -ρεαλ.
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
θυνών: την CDονομκή κατάρρευση του
2003 couptζοντα, φταίνε όλοι, σελ 12 Λίγα Υια την αφnρημένη τbyn
Το σύγχρονο μαρτύριο του χρεωμένου ανθρώπου
ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣΙΝΟΣ
Προπονητές με ακλειστά» μυαλά νητώon και6aως εξής .σtλ24
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ
νοοτροπία κα booυγχρaoiα των
το τραγούδι τnsΚαπετόνισσαs Αγράφων
Εinων τns α
των προπονητών, που %χουν Τι έγινε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων;
ρά ρόλο κομπάρσου μέσα στο cwwό