Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
ΑΣΤΗΣ
το portal
του ΚΚΕ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΛΕΒΑΡΗ 2017 API
ΦΥΛΛΟΥ 12646
Ευρώ 1,50
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟY ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Διαμορφώνουν κλίμα εγκλωβισμού του λαού
Αντιλαϊκά παζάρια στο φόντο
στην πολιτική στήριξης του κεφαλαίου
ισχυρών ανταγωνισμών
Συνέντευξη του της ΚΕ του ΚΚΕ σε τηλεοπτικό σταθμό
ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ. 5-7
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Οδηγίες κόλαφος για οριστική
ταφόπλακα στις κλαδικές συμβάσεις
«Συστάσεις» στα κράτη-μέλη για ακόμα μεγαλύτερη ευελξα στους μισθούς
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
Πάλη ενάντια στα
με γενικευμένη επέκταση των επιχειρησιακών συμβάσεων
«κεκτημένα» τους
Την επέκταση των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας
Το πρώτο θέμα που ανα
δεικνύει σήμερα ο «Ριζο
βάρος των κλαδικών εισηγείται η Ευρωπαϊκή Κεντρι
σπάστης» στο πρωτοσέλ
κή Τράπεζα, προκειμένου οι επιχειρηματικοί όμιλοι να δια
δό του, είναι άλλο ένα χα
ρακτηριστικό παράδειγμα
μορφώνουν με μεγαλύτερη ευελιξία τους μισθούς προς τα
που τεκμηριώνει όσα επα
Ω ΤΑ ΧΕΡ
να λαμβάνει διαρκώς το
κάτω, συμπιέζοντας παραπέρα την τιμή της εργατικής δύ
ΚΚΕ: Οτι έξοδος από την
καπιταλιστική κρίση για το
ναμης, με στοχο την ενισχυση της ανταγωνιστικό τητας κα
ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ 2ΗΣοΥΜΕ
ΜΕ nΡΕΠΕΙΣ ΜΙΣΘΟΥΣ
κεφάλαιο και τα κόμματά
της κερδοφορίας τους
του δεν σημαίνει τίποτα λ
γότερο από τσακισμένα ερ
Την επέκταση των επιχειρησιακών συμβάσεων ζητάνε επ
γατικά δικαιώματα. Οτι η
μείωση της τιμής της ερ
σης το ΔΝΤ και ο ΣΕΒ
Στην Ελλάδα, από την εφαρμογή της αντεργατικής νομο
να ανακάμψουν τα επιχε
ρηματικά κέρδη και αυτή η
θεσίας και την επέκτασή της, όπως σχεδιάζουν κυβέρνηση και κουαρτέτο, επιχειρησιακές συμβάσεις
οι προϋπόθεση υλοποιείται τα
δεκαπλασιάστηκαν από το 2012, με το 80% να προβλέπει μειώσεις μισθών. Σε συνδυασμό με τις εκατο
ντάδες χιλιάδες ατομικές συμβάσεις, ο μέσος μισθός την πενταετία 2009-2014 μειώθηκαν κατά 26,3%!
αν βρίσκεται στο τιμόνι της
αστικής διαχείρισης, οποιο
ΣΕΛ. 13
δήποτε «μείγμα» κι αν υπε
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
ρασπίζετα
Η γραμμή που δίνει η ΕΚΤ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΗΣ
Συνεχίζουν τον αγώνα με μπλόκα και πολύμορφες
δηλαδή ο ένας από τους
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
θεσμούς» του κουαρτέ
του, προς τα κράτη της Ευ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
κινητοποιήσεις
ρωζώνης, είναι άλλη μια υ
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
πενθύμιση του με ποιους έ
Αγροτικό συλλαλητήριο
χτες στη Λάρισα
χει να αναμετρηθεί το ερ
Επιβεβαιώνει
γατικό κίνημα, αλλά και
με πρωτοβουλία του μπλόκου της Νίκαιας
τις καταγγελίες
ποια κατεύθυνση πρέπει να
παλέψει. αγωνία που δια
Με συγκεντρώσεις στους χώρους των μπλόκων, αλλά και μέσα
του ΚΚΕ για τις
κατέχει όλο το κείμενο της
στις πόλεις, με αποκλεισμούς εφοριών συμβολικά κλεισίματα δρ
έκθεσης είναι πώς θα με
συνaΚροασεις
ωθούν ο
μων και μαζικές εξορμήσεις με το πλαίσιο πάλης της Πανελλαδ
κής Επιτροπής των Μπλόκων, οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφο
σματικά εργαλεία π
Τς καταγγελίες του ΚΚΕ για
συνεχίζουν με αποφασιστικότητα τον αγώνα τους σε όλη τη χώρα
τείνει είναι η πλήρης εξου
περίεργες συνακροάσεις στο
δετέρωση των κλαδικών κα
Στο πλευρό τους, εργατικά σωματεία και Ομοσπονδίες που
τηλεφωνικό κέντρο τηςέδρας
η γενίκευση των επιχειρη
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, άλλοι μαζικοί φορείς του κινήματος.
σιακών συμβάσεων. Ηπρό
της Κεντρικής Επιτροπής σε
ΣΕΛ. 10, 15
κληση, μάλιστα, είναι ότ
συγκεκριμένες μέρες και ώ
αυτό το συνδέει με τη «μη
ρες επιβεβαιώνει η έκθε
μείωση των θέσεων εργα
ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣΤΗΣ
ΔΙΩΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ
της Αρχής Διασφάλισης του
σίας», επαναλαμβάνοντας
ΡΑΣHΣΤΗΣ ΧΑ
«Πόδι» στη Βόρεια Αφρική
την σαφή εκβιασμό προς
Απορρήτου τωνEnικοινωνι
την εργατική τάξη: «Θέλε
με πρόσχημα το Μεταναστευτικό
Αυξάνονται ψηφίσματα (ΑΔΑΕ που ανέλαΒε να
τα συμπαράστασης
ρευνήσει την υπόθεση
τε μειώσεις μισθών ή απο
λύσεις
ΣΕΛ. 3
ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ. 20
Συνέχεια στη σελίδα 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα