Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Τα μυστικά δείπνα της οργήςRecognized text:
Δωρεά
Ανατριχιαστικό
το Πολιτικό
ΥΠΕΡΟΧΗ
μανιφέστο από
ΕΛΛΑΔΑ
τον Ντ. Τραμπ
συλλεκτική
μέσα Ενημέρωσης
ΣΕΑ 17-19
ΣΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
www.imerisia.gr
ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΛΑ ΣΤΟΝ aΑΕΡΑ»
«D-day
Τα μυστικά
για την Ελλάδα
η Δευτέρα
δείπνα
Αλ. Τοinρας
της αξολόγησης
της οργής
άpiος
ΣΕΛ 6-7
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
Πληρωμή φόρου
νEuρωπαiκό αμέτω-ν Ανησυχούν για την
Ασφυξία στην
εισοδήματος
επανεμφάνιση των
απο τραπεζiτες
αγορα, παγωμένες οι
με τον... μήνα
επενδυτικές κινήσεις
σεναρίων επιστροκαι επιχειρηματιες.
φής στη
δραχμή
ν Καμπανάκι για τα
VEκόpάζουν φόβους
Σχέδιο για εEOΦληoη της
για την οικονομία Μηνυμα στην κυβέρΚόκκινα δάνεια:
εφορίας στ dως έξι μην
νηση να αρθούν όλες
λος στις επιχειρήτη σταθερότητα
στόχο τη μείωση των ληξnρό.
των τραπεζών οι αβεβαιότητες σεις-2όμm»
θεσμων οφειλών nou Erπερνούν
τα 95 ευρώ
ΣΕΛ. 8-9
ΣΕΛ. 3-5
Συνεντεύξεις
ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΔΡΟΜΟΣ.
Σε 250 λεπτά Δύο άμεσες ανατροπές Εξοντωτικές
από την Αθήνα
σε χιλιάδες μπλοκάκια»
στη Θεσσαλονίκη
απαιτήσεις
δεν δεχόμαστε»
Το επόμενο
δίμηνο
«Η λογική των
Πώς διαμορφώνονται 01 εισφορές του ΕΦΚΑ
ή του τμήμαΦορολογικό Ετος (Εrοςoνοψοράλ 2015
να διαλύσει την ΕΕ
Καθαρή φορολογική αμα 20.000,00C
ώρα νωρ τερα η
διαδρομή ΣΕΛ. 57
200000012 μήνες-1.666,67t>sg6,οac
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟ ΕΣΥ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚHI
66,67ex 20:3 333,33ε
sos για μεγάλη
66,67ex6956 M5,83ε
έλλειψη αίματος
οδηγηθούμε σε
10,00c
συνθήκες 2015
στα νοσοκομεία
ΣΥΝΟΛΟ 459,16
Εotλησηoε εθελοντές να
υν στα κέντρα αιμοδοoίας
τuxε Κατάφερε να
Στην Ελλάδα ouλλ&γονται
Εισφορές-φωτιά στον ΕΦΚΑ
Αναρτήθηκαν στο ίντερνετ τα
κάθε χρόνο 550000 μονάδες
καλούνται να πληρώσουν περί
«ραβασάκια» με τις εισφορές,
αίματος, ενώ γίνεται εοαγωγή
nou 300 χιλιάδες ελεύθερο
έως 28 Φεβρουαρίου πρεπε
25000 μονάδων ΣΕΛ. 55
Tou ΠΑΣΟΚ ΙΕ.15
επαγγελματίες
να εξοφληθούν 10, 62