Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒ ΡΟΤΑΡΙΟΤ 20
Με την υπογραφη
Στα Λευκόγεια Δράμας
Εξαιρετική η Τσακίρη
ράμα.
του περιφερειάρχη ΑΜΘ
Μαραθώνιος για
Πέτυχε μια από τις
Ανάπτυξη βασικών
υποδομών και εφαρμογών
την κατάργηση της
μεγαλύτερες επιδόσεις
1924:Έντονες
για την αξιοποίηση
σύγχρονης δουλείας
στην Ιστορία του Διάθλου
διαμαρτυρίες
της γεωθερμίας
στον 21ο αιώνα
των ακτημόνων
Με στόχο τη νίκη
σε αστικές, αγροτικές κα
Με την συμβολή της Α21
η Δόξα στο Λαγκαδά
βιομηχανικές περιοχές
Ροδολείβους
και της The4thMusketee
ελ. 3
σελ 8
σελ.7
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
Σύλληψη τριών γυναικών στη
Τα βήματα για
Δράμα για έρανο «στο όνομα»
την εκτύπωση
Περίπου 150 άτομα
μη κερδοσκοπι
κού συλλόγου
των εισφορών EOKA
υνελήφθη
Με κωδικούς taxisne
Φεβρουαρί
πέρασαν από τις αρμόδιες
για Είνα
εδαπές ηλικίας 43, 42
ρονική υπηρεσία στην ιστοσελίδα
παράβαση
gro όπ
αλισμένο
υπηρεσίες στη Δράμα
συνέλαβαν
τις δράστιδες, διότ
λογαριασμό
έτοντας
ος πώληση περι
τούμενη άδε
ΕΡΙΠΟΥ 30 ατομα ανά
υς βρέθ
ριο δικά-φυλλάδ
αποδείξεων
ς. Οπω
σχηματισθή
μεγάλο
για όλες
οβληθεί
σαγγελέα ΠλημμελειΗλεκτρονικές
οδοχής ή
ρριψη
αντ σεις
Δράμας
νώ την προ
άντως, ότ,
Τετάρτη
θεί 265.000 πολίτες,
«Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΜΙΛΚΑΡ»
89 συμπλη
από τη θεατρική ομάδα της
βαλαν απήσεις
Δράμας ονειροτεχνείο
μενης εβδομάδας
φωνα με τη
με βά
σμό θα αποστέλλοΕκ νέο
ή ομάδος
ραστάσεις τη
Στη Δράμα την Κυριακή ο Θάνος Τζήμερος
ονειροτεχνε
-0 ΚΥΡ
ρεσίες
«Τα αίτια της σημερινής
κή στις
ώρα 20:00, με πρωΣυλλόγου Δράμας
ΑλληλεγTaxisnet, εισάΚατάστασης προτάσεις
τητα μερική
εξόδου από την κρίση»
λαδή ότ
άλλε, μόνο
κόμενος στόχος
ίσπραξ
εισφορές για κυ
καθοpίστη
με βάση
Βαρύ φορολογη
αραστάσε
δοποιητή
την αγ
ρούν όλο μόνο
εξηγε
τελικά,
ντιληψ
Η εκδηλω
Δεν αλμερομηνία εμπρόγινει στη
λάζουν με
θεσμης πληρωμής την
Αλληλεγγύης
μυαλά
υμπολιΕΛΕΥΘΕΡΗ
ών μας, σχετικά με
40/ΗΜΕΡΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔ
κανει ο Δρ
άσταση
με με κά
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
βίδης. Μετά
κλαίω. Δεν μιλάω για
ολουθη
ανθρώπους
ητή συζητηση
στην τράπεζα.
Ιωάννη Προδρέμεu Αργυρού
μερινές
Ο Δραμ
τελη; Δράμας 40/
ίλησε Σαββίδη
κ. Ιεροκλής ροφές
Αυτοί
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
έτσι όλη τους τη ζω
ταEύ άλλ
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟmΛΟΣ
αλλά λου
ίπεδο. μορφωμέδεν έχ
στην Ελλάδα, ότι όλα
κίνητρα
υμφέροντ
ίοι όμως, παρ' όλα
ά, δεί
αλαβαί
σθήματα
πρόβλημα
χουμε. Βλέ
ρικούς εχθρού
ας ζηλεύ
κακό μας. Οτι
πεις, ότι επιχείρημα
παραλογισμός
εχει φωλι
στρατεύσεις
μυαλό
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα