Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: "Βρείτε τα με τους θεσμούς"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Αρ. φύλλου 29455
ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒpoΥΑΡΙΟΥ 2017
inί.g
€ 1,50
Αλλnλένδετες
«Βρείτε τα με τους θεσμούς»
VAώσσα
αμφισβητεί
και θρησκεία
Στη συν
n Μέρκελ έβαλε πάγο» σmν ποιτικήδιαπραγμάτευση
εκατόν τριάντα
ς Ελληνες
λό μέν
από τη Γερμανίδα καγκελάριο
Μέρκελ παρέπquφε
θεσμούsώστε
σίπρα προκύ
βραχονησιδες
γκελα Μέριοελ
Βόλφγκανγκ Σόμπλε
υπάρξει απεμπλοκή
διαπραγμάτευ
πολιτικής διαπραγμάτευσnsp
ρισσότερο από
μισού
πρέπει να προβεί
Παράλληλα, ο Γερμανό
για μία ακόμη φορά. Πάντως,
λnνεs,το54% συνδέουν
ρήσεις προxaμένου
κλείσει δεύτερ
μηκών εξαπέλ
νέες βολές
σύμφωνα με πληροφορίες υπογράμμ
Τσίπρας: Δ
υτότητα με
αξιολόγηση, εισέπραξε
τά βέρνησης, σnμaώνονταs
μφωνία μεταξύ Αθήγκρίζες ζώνες
σύμφωνα μεέρευνα
εύcεο πρωθυπουργός Αλ. δεν κάνει για άλλη
μία φορά όmώcει δ
θεσμών νακλείσειέts
Aiyαι
group
Center Η Ελλάδα
σίπραs με
Γερμανiδ
σμευθεί
20ής Φεβρουαρίου
μην παραταθεί
κάνει,
εμφανίζεται
περιθώριο sΣυνόδου Κορυφής στη Μάλτα, δουλέψει
περαιτέρω natκρεμότnτα.Σsλ 4
ρητορική
τερο ποσοστό
γκοσμίως.
υριακή πλευρά αμφισβnτησε χθες,
λουθούν
Πολωνοί με 3
δώ στόματος
πρωθυπουργού
wαλίmντιρίμ,
Πυροβολισμοί έξω από το Λούβρο
nμοσκόπnσnsενα 1596.
μικρών
Με βάση τιsnλκιαιcές ομάδες,
τιών βράχων
rγαίο
γκρίζες ζώνες
γαίοο ήταν
Τσίπρα από
τα μετά
όσων είνα
κλήρωση
τns άUms
65% άνω
ions,
4096 όσ
προκλητικές διεκδικήσεις
Αριστεροί.
ενέργειες της Αγauραs εξέφρασε εξάλλουο πρωθυπουργό
Μέρκελ,
ΣΗΜΕΡΑ
Βαλέτα. Σύμφωνα με πληροφορίες,
ούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θα
POLICE
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
για εσωτερικούς λόγου
Τα υποθηκοφυλακεία
περνουν
Ανεφάρμοστη
στο Δημόσιο
n διάταξη για
ρούν τα άμισθα
oiαμε
τα μπλοκάκια
έμμισθα με έκτα
νομοθετική ρύθμ
θέσειάμ
πό τις
φορές
οσύνης
λή.01
άλλnλοi
oσχοληθού
στις νέες
ρεσίες με σχέση ιδι
Κού δικά
νόμου
Πλεονάζον Προσωπικό πιθα
wολογείται ότι Θα μ
ταχθεί
δηλαδή
ελεύθερο
ματίες με έναν ή δύο εργοδότες.
τω μεταξb,Χθες, αναρτήθn
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΧΡΟΝΙΑ
έπτες εγκαταλεί
μουσείο
ύβρou. Χθες το πρω, υπό αστυνομική συνοδεία. Νωρίτερα,
ροuζέλντι Λοuβρ,τoεμπορικό
όγεια είσοδο
iου νεαρός άνδρος προσπάθ
mτεθείμε μαχαίρι εναντίοντεσσάρων
μικών, φωνάζοντας
ελεύθερων επαΔιαζύγιο» ΟΠΑΠ
ANάχεivαιμεγάλος.0άνδρος, σύμφωνα
ς πρώτες ενδείξεις Αμπτιος
είχε φθά
Προ μηνός μ
βίζα, δέχθηκε
πασχολουμένων
γελματιών
με Ιντραλότ
σφαίρες
uπέστnoσήμαντη αμuχή
κεφάλι.
για χιλιάδες
αγροτώ
λισμένουsnταν μεγάλο, καθώς διαπί
καλούντα
τραλότ
σήμως
φαλιστικέs
Ο Τουταγχαμών στον Ελληνικό Κόσμο
Ο ύπνος
Πριν από Nγες ημέρες αλλά εixε
φορές, με βάση εισοδήμα
προαναγγελθεί εδ
Εβδομάδα,
χρόνια, όταν
ενδυτές
καθαρίζει
πλειοψηφία
Οργανισμού
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
τη μνήμη.
κονομική Εβδομάδα
Καταθέσεις:
Χωρίς σχέδιο
βαιότητα
ροσωρινά δεδομέν
ολοκλ
συνέβαλε
Οι αλλαγές
ασφαλιστικό
θέσεων κατά περί
άραγε κοιμόμαστε
τoθέγελματίες
Το 2016,
ύπνος;
τό εί
προφανώς
αυξήθη
κατά 4 δισ. ευρ
δυσεπλυτα ερωτημα
σχεδιασμένες, κρατικές
βδομάδα
ερευνητές
οι οποί
τώρα δ
άποψη ότ
καθυστέρηση Η αναστάτωση
Αδειες οδήγησης: Δράμ
πολπώνbuι ξaιεράσει κάθε όριο.
διάρκεια
καθημερινά
συνάψεις
ναρωτιέται κανεί
dss ψnφi
βεβλημένα με
uοοινωνiasμεταξύ
ένα τόσο σημαντικό ομοιδωτικά Ιατρεία, όπ
ολίγοις, όταν κοιμόμ
θέmpα με τόσο λίγη προετοιμασία
ρκετοinλκιωμένοι για
εγκέφαλος ξεχνάει αυτά
μάθαμε
συνυπολογισθούν
διπλωμάτων οδήημέρας. Ωστόσο
υνέπειες. Αλλά
πώς πήρε
τά τη διάρκεια
του ύπνου παραμένει
διασημότερου φαραώ της Αγιπτou,
βασιλιά Τουταγχαμών,
Ευρωπαίων
γησης.
ένα πέu
θρόνο
Χρόνια
μόλις 18 ετών, ξετυλγει nέκθεση
δράματος Μείζο
Σνοκρατών, οιοποίοι
Καθηγήτές:οι συνταξιοδοτή
αφορά σε παγιωμένες
νος ΕΜΜσμού
Ελληνικό Κόσμο με
Κριβή αντγραφα
βρέθη
ότι συνέβαλαν
να γίνο
αρχαιολόγο Χόouαρντ Κάρτερ Ζωή
Προσλήψεις, ανεβάζουν δραμ
μέσoόρonλκiας
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Η απάντηση της μόδας
θα pάμε, θα πιούμε και νnστικοi θα κοιμnθούμε
Πώς γίνοντα
τα μάρμαρα
διαφορετικές δραστηρωτητες-ακολουθd
Χαρακτηρίζει
μελέτες Κοιστις
μική Εβδομάδα, σελ. 6
Ε.Ε. -Λιβύη
εύθρα
λογα. διαβάζουμε
βλέπουμε ολόγυρόμος Καρετέptες,
Κυβέρνηση της λιβύης αποφάσι
02/2), σύμφ
μετη νέα μελanτης Endea.
μπαρ, εστιατόρια. ΑναζnτάεικανείςΚάτιnέρα
φτώχειας είναι το φυτώρ oτης δημαγωγίας
mγέτες της ΕΕ.
απότοπροφανές ψάχνει εκείνο
μια προσπάθ
ένα νέο κύμα μ
άνοιξη, προσφέρο
καφετέριες μπαρ Κοισouβλοτζiδι
nαράγειαγαθά εμπορεύσιμα
ρiΠολη 200
ιος φιάχνει τα ρούχα μας
ερώτηση θέτει
βάζουν λουκάο εργοστάσιο.
γραφειοκρατία
εριφρούρη
hion Revolution, μι
Παγκόσμια καμπάM
ευαισθητοδεν συμμοoiσαν
τους αναστεόρων της
onσης σε θέμα
περιβαλλοντικών
Noεμβρίου 2016)baΚατά βάση εγχώριο
θέλε noM προσπάθεια και γενιές ανθρωστροφών εδαιiοςτης μόδας Μόνο το 2016,το Fasδεν ανατράφηκαν
κυβέρνηση φιλική στις επενδύσεις μπορεί
ρώσεις 12
Revolution ήρθ
επαφή με 195
διαδι
ιρείες
Ελλειψη φανταdος,ευKelα,αδράνεια άμεγρήγοροι, εύκολ
13 φυσικά πρό
κούς χρήστες μέσω τουhashtag
σήμερα διει
λύση, ευκαιριακή αποσodhση, αδιέξοδο,
ενδvτωνi κέρδους, οondoγι
δοσοληψίες με
Τεχεράνη επέ
αρουσi
Πάνω από 95 χώρες, ανάμεσα σε αυτές
μού Μοιάζεόγωςκαιαυτό κολλημένο
βαλαν
Ελλάδα.
Αθήνα βρέθηκε
και μίλησε στην
αποκαλούμε πάντως,
έφερε καιεξακολουθεi
φέρνει coστρωμένο σε ένα συρρικνωμέ
εκτόξευση
βαλλιστικού
Βρετανίδα ορσολο
Κρίση, ηνοοτροπί
ραύλο
Κινήματος Ζωή
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ. Ζωή, σελ. 3ο ΓΛΥΚΕΡΙΑ, 40XpΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ. Ζωή, σελ. 5ο ΦΕΝΤΕΡΕp ΚΑΙ ΝΑΔΑΛ, Η ΚΛΑΣΗ ΤΩΝ 35. Ζωή, σελ. 12
ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα