Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Επιστολή ΤΕΕ στον Υφ. Εργασίας για ασφαλιστικό των μηχανικών »ο
ΟΙIANΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 03/02/2017
ITΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΙΚΏΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγν
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
ς: 25
Αρ Φύλλο
Σταθάκης:
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Σε... ευρώ θα πληρώνονται οι λογαριασμοί ρεύματος
Βορείου Ελλάδος
ΔΕΗ παραμένει κεντρικός πυλώνας
Η Οι νέες παραγγελίες συρρικνών οντα
Δείκτης PM
0 χιονιά έπληξε την ελληνικ
μεταποίηση το Γενάρη
Ο τομέας της παραγωγής επλήγη από τις αντίξοες
καιρικές συνθήκες. Ο δείκτης PMI υποχωρεί καταPosidonia Forum
γράφοντας χαμηλό 16 μηνών. Οι νέες παραγγελίες
συρρικνώνονται με τον ταχύτερο ρυθμό από τον
Σεπτέμβριο του 2015
Οι Έλληνες κατασκευαστές υπε
Διεθνής διάκριση της DAS. Hellas
στησαν τα αποτελέσματα των απρσδόκητων σφοδρό
πτώσεων στο ξεκίνημα της νέας
στη αγορά Νομικής Προστασίας
χρονiς καθώς η υγεία του τομέα
Διάκριση για την οικονομική της ανάπτυξη, υψηλότατη κερδοφορία, οικονομική ευρω
Σεπτέμβριο του 20
τονίζει η
τις επιδόσεις της και την κερδοφορία της απε
στία και σημαντική παραγωγική δραστηριότMarkit Η ίpεση, η ήτον οποητα. Το διάγραμμα Ρlimso
σηoσε η DAS, Hellas σε έκθεση της Ρimso
Που συμπεριλαμ
τdεσμο εντολής μεoσης τόσο της
βάνεται στην έκθεση και αποτυπώνει την
world, όπου αξιολογήθηκαν οι 70 μεγαλύτερ
ραγωγής όoο και τυν γέw Παpσυνολική εικόνα της εταιρίας παρουσιάζει μία
ες εταιρίες στη διεθνή αγορά ασφάλισης
αγγελιών
Νομικής Προστασίας
συνεχώς ανοδική πορεία, υποδεικνύοντας τη
διαρκή βελτίωση της οικονομικής ισχύος της
Η DAS. Hellas, σύμφωνα με την έκθεση η
D.A.S. Hellas.
οποία εκδόθηκε στις αρχές του μήνα, έχει
της ομάδας
Ειδική περιπτώ- όλες το top-5 των
Ελλάδα
2015, προοέθεσe,
Για τη
σημείωσε ότι είναι έχε γίνει καλή
ση» χαρακτήρισε
για άλλη μια φορά εφαρμο
στο μέ
ρόοδος
ερισσότερες τρίτο
Την Ελλάδα ο Κλά
ρογράμ
πλαισιο
Ρέγκλινκ.
ματος. Η χώρα
τρίτου προγράμ
μεταρρυθμίσεις,
έκανε πολ
καλή ματος
Μιλώντας
Εχουμε
σύμφωνα με τον
AΑΔΕ.
ευρωκοινοβούλιο
πρόοδο το 2014
ΟΟΣΑ και
διαθέσει περίπου χρέους
Παγκόσμια Τράπε
στρέφοντας σε
ευρώ ξεκίνησαν να εφα
σημείωσε οτι ο
6.720 αποφάσεις
χώρες που μπήκαν ζα, ενω η ανά
και έκτοτε, σημεiωσε.
ανάπτυξη
ρμάονται πρόσφ
αποκτώντας πρόπτυξη επιταχύνε
προγραμμα
Οπως είπε
Ελλάδα
ται και η ανεργία σβαση στις αγοένα ακόμα δείγμα
διαφορά το 2016
Πορτογαλία
μειώνετα
ρές. Από τον
μέτρα περαιτέρω χρηματοοικονομ
του ελάφρυνσης του κής αλληλεγγύης.
σπανία
Αύγουστο