Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ς για τα POS για το πρόστιμο των €1.000
Υπεγρ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4882 Παρασκευή 03.02.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
BBVA.
6690 ελέγχο
σε 4 χώρες
Ανοδος 32%
Data Communication: Υλοποίησε έργο
Πρόστιμα €787.000 επέβαλε το 2016
στα καθαρά
η γγ Προστασίας Κα
ERP για τη Micrel
ή τράπεζα Ba
Vizcaya Arge
κέρδη γ
ανάβει φωτιές τους εργολάβους
τέταρτο τριμηνο
λιπών, παρ'
απότομη υποχώ ηση
Μεξικό, αλλά
κόστη λόγω παρατέπληs
σχεδόν κατά 30%
Αύξηση 11% στις
Στο 37,08% ποσοστό
το εγγραφές νέων
σημάτων
της Leyenda Investments
Η Food link Ενημεgώνει ότι η
μετοχές, συνολικής αξίας 436,50
gία Leyenda Investme
ts Lid,
Κατόπιν των ανωτέρω
συνδεόμενο νομιH6 προσοπο με
ποσοστό άμεσης
Leyend
γόρασε την Δει τύgα 3001/2017
Investments Ltd επί
500 μετοχές της εισηγμένης,
κεφαλαίου της Food
λικής αξίας 397 ευρώ,
την ται σε 370334%, ήτοι 4.302.000
Τρίτη 31/01/2017
επιπλέον 500
μετοχές.
Η αγορά
00 in
2017, αφότου
ντιδρούν οι φορείς
του xατασκευαστιsιούχλάδου στην Στρο
Στο 37,08% το ποσοστό
ναφοράς της
την αντιπέρυσι
μετάστuση τον εαττώσεων στα ότμόσια έργα. Προ
νάxαmη της χώρας
αναθεώρηση τιμών και άλλες λύσεις
Οι εγγραφές νέων οχημάτων
ατά 11%
για τις ενισnθητης Leyenda Investments
ένας δείκτης νήτων, πωλήσεις
53.057 οχήΤην σκανδαλώδη
«αιτιολόγ- της αγοράς κατασχευών με
λέμτο πgοσaημα τη
Ιανουάριο, σύμφωΗ Foodlink ενημερώνει ότι η ευρώ
και τον περίφημο «μαθημα- ησης των πολύ
wηλών
Εταιρία Leyenda Investments Κατόπιν των ανωτέρω συναλ
σήμερα η ένωση
τύπο», που αποτέλεσαν waπώσεων προσφέρουν
άμεσης
πο με τον κ. Βασύη Καραseου- συμμετοχής της Leyenda θρυαλλίδα
συναλλαγών οι υποψήφιοι ανάδοχοι
οχημά
το τραπέζι, επιχ
λάκη, αγόρασε την Δευτέρα Investm
ts Ltd Επί του μετοχ
στους
PSA Peug
ρούν να επαναφέρουν, από ότμοσίον έργων.
30/01/2017 500 μετοχές της
το Γενάρη xond ού %Εφαλαίου της Food
Εισηγμένης, συνολικής αξίας ανέρχεται σε 37.834%, ήτοι πν πίσω πόρτα, παράγοντες
9,7%, ενώ στη διάexε
397 ευρώ
και την Τρίτη
4.302.000 μετοχέςγωνία το
31/01/2017
εμφάνισε μεγαλ
μετοχές, συνολxής αξιας 436,50
ρη άνοδο της τάξης
του 13