Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26732 ΕΤΟΣ 88ο
ΙΟΒΕ: Επιδείνωση
Η Ελλάδα αναδεικνύεται
της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης τον
σημαντικος ενεργειακος
Ιανουάριο
«Παικτης»
μετάβλητος παραμένει τον
2ου Κλίμ
τις 95,1 μονάδες
Σύμφωνα με δηλώσεις του Αμερικανού πρέσθη των ΗΠΑ στην Αθήνα, στο Athens Energy
n ώρα θα αποτελέσει ενεργει
όμβο στην
περιοxn
το Ιδρυμα Οι
ι Βιομηχανικών Ερευνών (I
rey Forum 2017
δοση αυτή εξακολουθ
ν σε χώρες χωρίς άλλη
η ν ηλότερη
Απρίλ
σμό χαι διαφά
αν χαι χαμηλότερη από τα
στήριξη
η τάση
αι ήπια θετική σε Υ
λληνοβουλγαρ
εσίες, Κατασκευέ
αι το τερματιχό υγρ
ενώ στη Βιομηχ
στην Αλεξανδρ
ή μεταβολή. Από την άλλη
ται σημ
ργα αυτά θ
ή τάση
φάλειας, θα ωφελήσουν την ελλη- στην καταναλωτική εμπιστοσύνη π
μεταβολέ
ές χαι πρέ
θούν α
ξάρτητ
γωγοί North
μέρους κλαδικές διαφοροποτήσε
TGI που θα μ
ρουν ρ
φυσικό αέριο χαι θα
μονής, δεδομένη
της αβεβαιότη
τη διαφορ
ρεία υλ
ά με τη
ού εφοδιασμού
Αχόμη
χαι αν μη
Ο Αμερικανός πρέσβη
άθηχε
ρο γραμμ
ρα στη μ
χουν σε ένα βαθμό τη δική
γωγέα σε εξαγωγέα υδρογον
ριέλαβε τον αγωγό
Ευρώπης, στα ο
ΗΠΑ θ
Βράχων
North S
2 αλλ
δειξη της Ελλάδ
ρυσι ξεκίνη
λικό αγωγό ITG
Εφικτή επίτευξη
αγωγές υγρ
φυσι%
α, είπε, χρη
πρέσβης τ
ΗΠΑ στην Α
ΗΠΑ χαι
ο αμερικανι%ό αέ
πισημ
των στο Χών τις
λει αξιόπιστη
Τζέφρι ΙΙ
τ, μιλώντ
την Τ
θεί η
Energy F
ΑΠΕ ως το 2020
χώρες έχου
ταρτη
εξάρτηση από έναν μεγάλο προμηθευτή
γή προμηθ
Ο Αμερικανός πρέσβης άσχη
χληρή χρ
η Ελλάδα μ
της ΕΕ. Η Ρ
Το αυξανόμενο μερίδιο
ά της υλ
ρεί να παράξε
δικούς τη
λιτική
α αγωγός χαι θα πρέπε
σης έργων που
ριορίξουν τη διαφορο
νάνθρ
ς, χαθ
δυναμι
παραγωγή ενέργειας
στην ρομηθευτής της ΕΕ
ξερεύνη
ην ΕΕ
φοδιασμ
ραπεί η
επιτύχει τ
χους πο
το 2020, σημ
η Ευρωπ
ή Επιτρ
Διφορούμενες δηλώσεις Ρέγκλινγκ για τέταρτο μνημόνιο
γραμμίζει την
να συνεχιστούν ο
ροσπάθε
Με ενάμιση χρόνο καθυστέρηση ο επικεφαλής του ESM παραδέχτηκε ότι ουδέποτε
ταβάλλ
θεση πρ
η δημ
υπήρξε πιθανότητα Gr
την Τετάρτη
ηγών στη
ργαζόμαστε άzoπα για να πετύων. Σημ
σε, πάντως, ό
αμιευ
βουλε
ΣΥΡΙΖΑ, Μάχη Μπαλ
άλωση
ργειας ανή
με την Ελλάδα
χουμε μια συμφ
ρα, Νίκου Μα
μίγματος
ΣΕΛΙΔΑ
ις, αλλ
λο κληρωθεί η δ
ρη αξιολόγηση
τηρίζε
ός όσ
βουλευτή της ΝΔ, Χρή
με το ΔΝΤ, δήλωσε απ
ό τις Βρυξέλλ
ρωβουλευτή
Σε χαμηλό 16 μηνών ο μεταποinτικός
φαλής του Ευρωπ
ύ Μη%
έδρου της Ευρωβουλής, Δημήτρη Π
μού Στήριξης (ESM), Κλ
ς Ρέγκλ
μούλη
Κ. Ρέγκλινγκ εξέφρ
την ελ
τομέας στην Ελλάδα
ς στο Ευρ
Κοινοβ
γκ, μιλ
βρεθείλύση για ολοκλήρωση της
λιο, κατά τη διάρκεια συζήτησης με εθν
Καταγράφει την ασθενέστερη τιμή στην ιστορία της
ρης αξιολόγησης. Ο
ούς βουλευτές
και ευρωβουλευτ
Markit
λή πρ
χει σημ
ερευνας
Ο Κ. Ρέγκλινγκ υπογράμμι
έχει δ
ρογραμμ
ρίπτωση που τηρηθ
α όσα έχου
Στις 46,6 μ
ήμισυ τη
αι έχο
Δείκτης Υπευθ
τον Ι
Προμηθ
μφωνηθεί δεν θ
μιευθεί 32 δισ
Επισήμ
ποίησης στην Ελλάδα (P
της Markit για τ
τη λήξη
ρόγραμμ
φάση δεν έχ
θετο δείκτη
όδοση της με
μετρα τη
ν Αύγουστ
ρο γράμμα
όλες οι συμφ
ποιητικής
η πρόσφατη ήταν η χαμηλότε
Χαμηλότερα από
3μονά
Δεκεμβ
οθετή
διάστημα
μηνών
σύγκριση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα