Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΔΟ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Ο Κ. ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΤΗΣ INTERLIFE AΑΕΓΑ
Διεύρυνση της πίτας το 2017
Συναγερμός με βλήμα
στην ελληνική ασφαλιστική αγορά
στη δυτική Θεσσαλονίκη
ε βάθος 5,5
τη διάρ
του 2017 η
περιβάλλοντα χώρο πρατηρ
ην ελλη
τίμηση
η αγορά γε
μέτρων βρέθη
αλιό οξειδωμένο βλή
εγαλώνει ξανά, δ
ΣΕΛ 3
ΣΕΛ 10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΠΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2-2-2017 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6752 ΕΤΟΣ 239 www.typosthes.gr
ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥETAIΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΡΟ
Αλλαγές επί
Σκάνδαλο μονοπωλίου
έξι μήνες στην
οδό Δελφών
καταγγέλλει ο εύργου
χθες η
μενη πρ
κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Δελφών
εκτελεσθούν
ργασιες
Μηχανημ
ιξης Σηράγγ
Μέσα σε ένα χρόνο θα γινόταν απόσβεση για τη Μονάδα Παραγωγής
κλήρωση τη
σηράγγων
σκευή
της Β
κης Γραμμή
Μετρό. ΣΕΑ 7
Συνολικά 1178 ογκολογικοί ασθε
το δε κόστος της εξέτασης παρα- βληθεί στον υπουργό οικονομοτε
εξετάστηκαν στο PET/CT μένει υψηλό διότι η προμήθεια χνική μελέτη, που αποδεικνύε
ΥΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου
ν ραδιοφαρμάκου γίνεται από ότι
σε ενα χρονο για παραγωγή
Η γερή καρδιά
στον ένα χρόνο της λειτουργίας
εταιρεία που εδρεύει στο Λαύριο
ραδιοφαρμάκων για τα δύο κρα
του. Ωστόσο, η έλλειψη προσω
ενώ θα μπορούσε να δημιουργη
τικά νοσοκομεία (Παπαγεωργίου
αρχίζει με ένα
πικού αποτελεί πρόβλημα στη θεί μονάδα παρασκευής του στο
και Θεαγένειο) θα γίνει η από
λειτουργία του μηχανήματος κα
Παπαγεωργίου ώστε να μειωθεί σβεση του κόστους της εγκατά
καλό πρωινό
στην ε υπηρέτηση των ασθενών
το κόστος. Μάλιστα,
έχει υπο
στασης. ΣΕΛ 3
ΣΕΛ 8-9
ΠΕΡΙΠΟΥ 30 ΚΤΕΡ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟ
ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΔΩΡΕΑΝ
Οι αγρότες κατατρακτίρ καταλαμβάνουν σήμερα το έντρο Toολύμπον καλεί
μικρούς σινεφίλ
τις Κυριακές!
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δήμος και ΕΕΘ
θα κάθονται
στο διοτραπέζ
Κάθε Κυριακή
12:00
για τη
Κινημ
Δημάρχ
ραντεβού μ
ς μικρούς σινεφίλ
λονίκης ν
Ολύμπιον, με τις καλύτερες
επιτροπή του Δημοτικού Συμ
μένων σχεδίων! ΣΕΛ 16
αι του Επαγγελμ
λητηρ
να εξετάζει θέμ
0-0 Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
κά με την ευταξία και την
εφαρμογή τ
ΠΑΟΚ. απόλαυση
ργίας
εξέφρ
εδρος
και νέο διπλό
Επαγγελματικού Επιμελητη
ρίου Θεσσαλο
ης Μιχάλης
Στις 14.00 το μεσημέρι σήμερα Πέμπτη αναμένεται να φτάσουν μ
τριάντα τρακτέρ
ο κέντρο της Θε
αλονίκης
μέσα στη Λάρισα!
Ζορπίδης. ΣΕΑ 7
ΧΑΝΘ) αγρότες
πό τις 12.00 θα ξεκινήσει τ
υλλαλητη
Δερβε
ΣΕΛ 3
ριο τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα