Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτη
Έτος 600- Αρ. φύλλου 16.95
Τιμή 0.60 €
Πέμπτη 2Φεβρουαρίου 2017
& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥOΕ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ Τζαβέλλα 11- lΩANNINA 453 33 ο ΤΝΚέντρο26510 25.677,33.791- Fac 26510 30 350 ο http://www.proinoslogos.gr o [email protected]
Δυο χρόνια στο... περίμενε για τη χρηματοδότησή του από το Υπ. Υποδομών
τoασίδoεργαoιtyaΜάάφαπηπαραμένεntβέργηoημεταεθnd Βροντερό «παρών» έδωσαν
χθες οι αγρότες στα Γιάννενα
Δύο χρόνια συμmλqρώθητην κατάρρευση
Προετοιμάζονται για κάθοδο στο λιμάνι Ηγουμενήoας
προσπάθειες για την
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ρουχα Εφορεία Αρχαιοτήτων
Χουν φέρει σε πέρας το πρωτο
αταmούμενων εργατώρα appζουν
της τελκής φάσης
ζητούμενο: κυβερνητικά στελέχη
Διαδήλωσαν έξω απότηvΠεppέρειαΗπείρουκαιαπέκλεισανσυμβολικά τηνEρορία
έχουν δεσμ
Πλάκας &άστημα
κονδυλων, μέσω
ματος Δημοσίων
όλη την Ηπειρο, σε μα
κέντρο της πόλης, έξω από
την Πεσουν μέχρ εσχάτων βροντοςpώνα- μική κινητοποίηση my πρωτη op ριφέρeα Ηπείροu, ενώ λίγο αργόΠάννενα αγρότες γανuμένη meριοχή μας.
ξαν Χθες
πορεία
Δομπόλη, 6μέχρι σήμερα
PE nio
Πολλές ενστάσει
φορία και διαδήλωσαν για λίγη
Tργμού στο Δήμο Δωδώνης
σεις, στη
Ως αγώνα επιβίωσης.
ρο πpάpημα αφορά
από τους Δασικούς Χάρτες
τη σελίδα
κτέρ κα αγροτικά
ένεσης
Παρουσιάζονται στο Πνευματικό Κέ
εTiάννενα και Πάτρα
Εργα τέχνης οι φωτογραφίες
αρθρώθηκε πολυμελές κύκλωμα
στην έκθεση του Μπενέκου
διακίνησης σκληρών ναρκωτικών
στους κατοίΈθνη
Πολιτισμούς
ΚTEΑ Θεσπρωτίας θα μετέφερε σεβαλίτσα
δοacούς χάρτες.
Δατυπώθηκε από ειδικούς
13 κιλά χασίς,
σημαν σε δάσος
ανθρώπους που έχουν άμεση σχέτηση τους έχε
τέχνη η άποψη πως η
καταγράφοντας μια ακόμη
προγραμματιστ
φωτογραφία ως
σημαντική επmupα στην
θημερινή μάχη κατά
γκεκριμένα για τς
Σύμφωνα μετςπρώτεςπληρο- Φεβρουαρίου τα πρώτα στοι- χεία που αρχζουν να βγαίνουν που κατανοείται σε όλα τα μέρη
φορίες της Αστυνομίας συνελr.
φθηoαν εννιά Ελληνες (οκτώ
τργμούς. Μετά
τους Πολιτισμούς,
νότα, μας
ειάρm mτpίζα πιστά τη ζuri
μα γυναίκα, από 24 έως
Ηπείρου Αέξανδρου Καpuάιάννενα και Πάτρα.
οποίος ζήτησε
ΛΟΓΟΣ
στο γέλιο
λή της ανάρτησης τους, σειρά
πήρε ο Δήμος Δωδώνης Συμφωγραμμάρια κοκαίνης,
ΑΘΛΗΤΙΚΟ
I Ι.Λ
uμελές κύκλωμα
κοκαλη στην ευρύτερη περιοχή
Στην παράταση ο ΠΑΣ Γιάννινα
αποκλείστηκε (1-2) από τον Πλατανιά
Κατάθεση ψυχής από τους
Ζάiρο, ενώ από
Ευρ Βουλευτή της
Παρόπ βρέθηκε με ποirτη
γότερο λόγω της αποβολής
Διαπιστώσεις
Ανεργία και αλχημείες
Ενα... λιθαράκι για
να γίνουμε καλύτεροι!
Του ΠΑΝΑΓ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ,
Ομοτ.ΚαθηηπjΓεωπονικού Παν μfoυΑθηνών
τελευταίο καρό, οσάκις
βερνώντες ερωΜπαίνω πάλι στον πEpoσμό να ξαναγράju, anρumέμαι
ανεργία, η απάντηση,
Μπέριου και είδε του-Χάρουτα δά- Ποτανιά στην παράταση, οopαρΕ
γα ποιο λόγο γράφω
Eiναι μία ευχάριστη ενασχόληση δική μou,
άτυπη, είναι: ανεργία μειώθηκε κατά
ζοντας το οxορ
γραφόμενά μου βάζω ορισμέπιστεύοντας ότι ταυτόχρονα
σημαίνει όπmiρε μπρος
γινουμε καλύτεροι.
κονομίαμmpε σε papά ανάπτυξης
νους προβληματισμούς α ένα ιθαpάu
κατάφερε με το γκολ
όμως ο διατητής Δελφάκης
πάλι αναρωτιέμαι:
ένας σας
ρή δουλειά
ρο (84)
ματς με

Τελευταία νέα από την εφημερίδα