Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Σκιαμαχίες Τσίπρα στη Βουλή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 08ο ο Αρ. φtλλου 29.453 Ιδρυτής: Α. Βλάxος
Σκιαμαxiες Toiπρα Βουλή Μπαράζ
στη υπερπτnσεων
Σενάρια για
αφορολόγητο
6.000 ευρώ
παραβιάσεων
ση ενώ χώρα βρίσκετα σε τεντ
μην περtic
Με επι
δοκιμάσει
ρά το ότ
τάξεις
σκανδαλολογία εξαπέλυσε
πό τοβήμα
άνοιξαν σχετική συζimσn,ενώ, αναφορικά
Βουλής ο πρωθυπουργός
ξns Tot
διαπραγμά
δώσε σήμαυποχώρηms, ότι
ξολόγnσnείχε θέσει,
νές μπαράζ τουρκικό
δεχθεί τη μείωση
n Εξεταστική
Επττροπη για αποφεύγοντας
δέσμευση ότι "κόoανn
ραβώσεων και υπερπτήσεων στον
λόγ του ορίου,προκειμένουνα αποφύγει
συζimση, δεν θα ψDφιστούν νέα μέτρα λέγοντας ότι
Ο πρόεδρος
Ιμίων σημειώθηκε χθες,
οποίας
άμεση περικοπή συντάξε
απέβη ά
διεξήχθη υπό
δυνατόν. Ολα τσοτάκηs επεμε
αιτημά
υπουργό Εθνικής
βαρύxλίμα
που διαμορφώνουν ένο αυτά εν μέσω πληροφορω
ενώδεκαθάρισεόπδεν πρόκει
Πάνος Καμμe
πέταξε με ελ
ολική επαναφορά θέμα
lσθnσ προκάλεσε
θεσμούς αφήνοντας
γονός ότι δεν έλαβε
γόs ότι θα μποixοτάρειπιθανό δημοψήφισμα.
ναρίων περίGrexit.
θάλασσα
ευρώ από τα εισοδήμ
996 Σημειώθηκαν
2018. Με
μέτρο αυτό
Το σκάνδαλο Φιγιόν ευνοεί τον Μακρόν
θα προκύψουν πρόσθετα
σοδα 2,6 δισ. ευρώ
έριου χώρου
από έξι οπλ
Αυτότομe
θα περιληφθεί
εάν διαπιελληνικών
υστέρηση ένα
υπάρξει οπmμα.
ζητεί μέτρα ύψους 45δισ. ευρώ
θυπουργός ΑΛέξns Tot
τηλεφωνικά
προκλητικότ
ΣΗΜΕΡΑ
λα ΜέρκελΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Εκτός
Πολλοί φόρο
λίγοι έλεγκο
εξωδικαστικού
έδειξειδιαίτεροζnσυμβιβασμού
ο στην επιβολή νέων φόρων, σ
φοροδιαφυγή έμεινε
Γιατροί, buαγύρο, μ
ευμένωνή εξασμένων φορολογουμένων. Ετσμ
επορική διόμΕγάλες επDE ρήσει
φυσικά Πρόββασμό
μεγάλο εισόδημα
υπουργείο Οικονομίας
είσπραξης
μόλις 1266%
πεζες. Μεταξύ
λμαπό
ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ
εξαιρού
Εισφορές με βάση
τα εισοδήματα 2015
ολόγοι, σύμβουλοι
επιχειρήσεων, απειρογνώμονεs, ελεγδημοσκοπήσεις,
xτέs,λογιστές, αλλά
όσοι ασκούν
σοδήματοςυπολοviζονται
ντροδεδ
φορά στήθου
Λεπέν στον ματα. Το σκεπτπότnsεξαlρεσnsεtvαι
ελεύθερων επαγγελαπό
θα οδηγήσει δhιξη.
γινει με βάση
χθούν
διατάξε
Στην Αγκυρα Κλείνουν εργοστάσια, ανοiγουν μπαρ
ικό συμβιβασμό εξα
Αλβανία Πολιτική
ρουντα επίσης, όσα υποβάλει
σήμερα.
Maωμένες κατά 50%
ειρήσεις-Σ
λειονότητά
ς αφορού
Μέρκελ.
γοτικές υπηρεσίες.
κυκλώματος διακίνησης
2016 οι νέες
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Δευτέρα, αποπέμφθηκε
παρελθόν
Εν μέσω
&ακολουθούν να εκδηλώνονται
2008. Το 84% εξ αυτών δραστη
ποτερεs σε σχέση
Ιδιότυπος
τομείς xομnis προστιθέμενnsoξios, ποιεtτα
μαζική εστίαση,τη&αυνδέσεις αξι
πισκέπτεται σημ
όπas μαζική
ίδια χρονιά.
ανταρτοπόλεμος
καγκελάριο Μέρκελ,
κεντρικό ζnτούμ
νόσxεσn, από
Τουρκία.
Συνεdζεται ανελαποsoιδιότιποs
Παραμένε
προσφυγικών ροών, αλλά και
έχουν mpύξει
σχυθεinσwεργασία
δύοxωράν
πέρασμα Ειδομένη
στη μάχη εναντίον των τaxοντστών
δσμόσιαsπεριουσίαs
Ζωγράφου προέθηομάδα
Μέρκελ &atnxε χθες τα πυρά
τρόλει,λεωφορεία
μανικής αλλά
απότην πολύμηνη
βάση εξόρμησης
χρονική στγμή
Αγρότες Με τρακτέρ
ακίμnnkiρως απομακρυνθε,
ακή δεν έπαψ
υπουργόApοτικής
Ζωγράφου όπου
Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου στην έκ
ευθεία
άρει διαστάσεις, σύ
Κεντρική
φoταπών. Ολα αυτά,
ξουσιώ
Ευρωπη καθημερινά αEληνες
Ερντογάν. Από
πολmπαρακολουθούν με απάθεια
άτομα πουπροσπαθούν
περάσουν αδιαφορία, αρκού
να Τούρκοι αξίωμα
δέχονται επιστροφές» όσων
40 Τούρκων αξ
δικαιολογία εtναιγνωστή
λαμβάνονται απόΣκοπιανούς
ακόμη μήνες
μετά το πραξικόπημα όσub
μόζεται πανεπιστ μαxό
στη χώραχαιτη συνδρομή τns Γερ
τικότητα, πρό
λλειψη βούεθνικής
ασφαλείας,
λίγους Κούρδ
επόs Τουρκίας.
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Σύλληψη Τυνήσιου στη Γερμανία
επέλεξε χθες
θέματα ασφαλείας
Ιράν, για δοκιμή βαNu
ράνη, δεν παραβιάζει καμία διΕθνή
hiις, τη φορά
αυτή δΕνεiναιn στρατιωτική συγαροuοaκήςδιοθέσεc
ρμονiας, όπως
Εγκέφαλος
αποκομμένη nxhρα
παραδοσιακές τηςσύμ
νος αυτής
αγγλοσαξονικές δυνάμε
υπολογιστή εκνέου, το δώρο
βει το Προεδρικό
ριοραμένου διαμετρήματος του,
μάλλον,
ξαντλεtαιμόνον
πους που είναι Εγxaβισμένοto στο
ΕMaδοςκαι κατατρομοκράτηση
δεδομένες ρειστότπτα
μπορούν Krvήσουν
όντως αArθές.
Αγκελα Μέρκελ
πλάγια σκλήρυνση.
Ευρώπη παρέ
Βρυξέλλες απερό
σύγκρουση απεφεύ
Columbia HΤζονiν Τζακέ,αντιπρύΣχολής Δημοσι
Κολούμπια, καθώς
υπόπτου για στρατολόγησnμεhrν
ληψη 36χρονουTwhα
i Αντιπαράθεση της χiραμ
λογαριασμό
Τρίτη κατά σειρά, nδήMaση του επικεφαλής
δρυμα Νιάpx
κρατικήεπίθεση στο μουσείο Μπορντό τηςTύwδας το 2015. 0
Εμπορίου Πίτερ Νοβόζήσει δέκα χρόνια στη Γερμανία
ληνες δημοσιογράΑρχές
ιστής, δηλαδή οπαδός
τηςuπερ.
ξεκινήσει Κράτος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα