Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Ο λαός να γυρίσει την πλάτη σε φανερούς και κρυφούς εκβιασμούς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
ΑΣΤΗΣ
το portal
του ΚΚΕ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΛΕΒΑΡΗ 2017 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 12643
Ευρώ 1,50
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Αυξάνονται και ισχυροποιούνται
Να μην παγιδευτεί ο λαός
πανελλαδικά τα μπλόκα
στους αντιδραστικούς σχεδιασμούς του κεφαλαίου
Συλλαλητήριο οργανώνει το Μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα,
Συνέντευξη του Π της ΚΕ του ΚΚΕ σε ημερήσια εφημερίδα
μεθαύριο Παρασκευή
ΣΕΛ. 10,15
ΣΕΛ. 5
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΥΑΡΤΕTΟΥ
Ο λαός να γυρίσει την πλάτη
σε φανερους και κρυφούς εκβιασμούς
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
a Να μην αποδεχτεί ως μονόδρομο τα νέα βάρβαρα μέτρα για το κλείσιμο
της «αξιολόγησης» και τα επόμενα που παζαρεύουν σεβάρος του για μετά το 2018
Λαiκή
επαγρύπνηση
Σκηνικό εκβιασμού τ
λαού στήνουν κυβέρνη
Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η
Και τι δεν είδαν τις δυο προ
ηγούμενες μέρες η κυβέρνη
ση-κουαρτέτο και τα άλλα αστικά κόμματα της α
κυβέρνηση διαμορφώνει «συμβιβαστική» πρότα
ση, άλλα αστικά κόμματα κα
ΜΜΕ στις πρόσφατες επικίν
ντιπολίτευσης, προκειμένου να αποδεχτεί αδιαμαρ
ση προς το κουαρτέτο, στην οποία περιλαμβάνο
δυνες παραβιάσεις από τουρ
τύρητα το αντιλαϊκό πακέτο που διαπραγματεύο- νται τα αντιλαϊκά μέτρα που έχουν πέσει στο τρα
κικά πολεμικά πλοία στην πε
ριοχή των Ιμίων
νται στις πλάτες του
πέζι για μετά το 2018, επιζητώντας ανταλλάγματα
Στη γραμμή πάντα της υπο
βάθμισης τέτοιων γεγονότων
Τα σενάρια που διακινούνται τις τελευταίες με
σε σχέση με το χρέος
ρες και οι «αβεβαιότητες» που προκαλεί η καθυ
ΚΚΕ: «Ο λαός έχει μεγάλη εμπειρία για να μην
λιβανiσματος των ιμπεριαλ
στέρηση της «αξιολόγησης», αντανακλούν ανησυ
πέσει στην παγίδα της Σκύλλας ή της Χάρυβδης
στικών ενώσεων στις οποίες
συμμετέχει η ελληνική αστ
xίες της αστικής τάξης που καμιά σχεση δεν έχουν
Να γυρίσει την πλάτη στους νέους φανερούς κα
κή τάξη, οι αναλύσεις έδωσαν
και πήραν, με κυρίαρχο ότι τά
με τα λαϊκά συμφέροντα και αξιοποιούνται για να
κρυφούς εκβιασμούς και να διεκδικήσει ζωή με δ
χα οι κινήσεις αυτές είναι α
πλά ένα «σόου» εσωτερικής
εγκλωβίσουν το λαό σε ψευτοδιλήμματα
καιώματα και αξιοπρέπει
κατανάλωσης ενόψει του δη
ΣΕΛ. 3-4
οψηφίσματος για την αλλαγή
του Συντάγματος σmyΤουρ
τον Απρίλη, ή απλά μια «σπα
ΝΙΚΑΙΑ
σμωδικήp και εν μέρει αναμε
νόμενη» απάντηση στην από
για τη μη κόοση των 8 Με συγκίνηση και περηφάνια
Τούρκων αξιωματικών
Εκείνο που συστηματικά πα
υποδέχτηκαν πρόσφυγες
λεύουν να κρύψουν τα αστικά
τους επιτελεία πίσω από την Κουρ
ας» και εφησυχασμού, είναιό
μαθητές
τίνα των δηλώσεων ποι κινήσεις αυτές τροφοδο
Με ένα ζεστό και παρατεταμένο χειροκρότημα, με περηφάνια για
τούνται σταθερά από τις πα
τη γνήσια ταξική αλληλεγγύη, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί κα
γιες επιδιώξεις της τουρκικής
αστικής τάξης περί «γκρίζων
εργαζόμενοι της περιοχής υποδέχτηκαν χτες στο 15ο Δημοτικό
ζωνών» στο Αιγαίο, από τον α
Σχολείο Νίκαιας τα 28 προσφυγόπουλα από το Κέντρο Φιλοξε
νταγωνισμό των αστικών τάξε
νίας Σχιστού, που κάθισαν για πρώτη φορά στα θρανία του. Τη συ
ων Ελλάδας και Τουρκίας για
γκέντρωση υποδοχής διοργάνωσαν οι λάκές Επιτροπές Νίκα
τη γεωστρατηγική αναβάθμ
ας Ρέντη και Κορυδαλλού
ση στην περιοχή, σε συνδυα
σμό με την όξυνση των ενδο
ΣΕΛ. 17
μπεριαλιστικών ανταγωνισμών
ισguρώνΚαπrταλιστικών δυνά
μεων όπως οι ΗΠΑ-ΕΕ με άλ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΣΕΡΒΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΡΑΜΠ
ΣΥΣΔΙΕΚ
λες, όπως η Ρωσία και η Κίνα.
Ανταγωνισμοί που εκδηλώνο
«Λάδι στη φωτιά» της
Κανένας άνεργος σπουδαστής Στο επίκεντρο τα σχέδια του κεφαλαίου
νται και στις πολεμικές αντι
παραθέσεις σε Μ. Ανατολή, Α
και οι ευρωΝΑΤΟικοί σχεδιασμοί
ενδοϊμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης
έξω από τα μητρώα ΟΑΕΔ
φρική, Ουκρανία κ.α.
Συνέχεια στη σελίδα 3
ΣΕΛ. 19
ΣΕΛ. 12
ΣΕΛ. 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα