Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 01.02.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5690
το ευρωκοινοβούλιο
ρέθηκε αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Αλλαγές στο πα%έτο tητά το Επαγγελματιχό Επιμελητή ιο
Τι δείχνουν τα στοιχεία απασχόλησης του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Μειώνονται οι αμοιβές και στον τουρισμό
Το ζοφερό περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί για
Αυξημένος
τους εργαζόμενους της χώρας ακόμα και στον χώρο
του τουρισμού, τον δυναμικότερο αυτή την περίοδο
κατά 1,8%
τομέα της ελληνικής οικονομίας, αποτυπώνουν τα πιο
ο τζίρος στο
πgόoφατα στοιχεία απασχόλησης που αναφέρονται
λιανεμπόριο
στο πρώτο τετράμηνο του 2016.
Βελτιωμένα εμφανίζονται τ
Τα στοιχεία προέρχονται από τις χαταστάσεις μεγέθη στην λιrv
Νοέμβριο,
απασχολουμένων που υποβάλλουν ο
επιχειρή
σεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφορούν εργαζόμενους Εληνικής Στατιστwiς
Moody's: Κίνδυνοι για τις
πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις με περισ-| Aoxήs
σότερους λιγότερους από 10 εργαζόμενους
τράπεζες από την καθυστέρηση
χαι παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, στο στατι
Νοέμβριο
εργασιών
στην αξιολόγηση
στιχό δελτίο Ιανουαρίου του Ινστιτούτου του σιμεoσε αdgηση κατά
ετήσια βάση,
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρή
σεων (SETE Intelligence)
οχτώ Ρίου 2016
μείωση 43%
Ο Γενικός Δείκτης όγxον
αύξηση 3,6%
ετήσια βάση,
ενώ σε σύagιση
Τον ορισμό Εισαγγελέα
με τον αντίστοιχο δείκτη
oάτωβρίου 2016
μείωση 24%.
ΗλεχτρονιHού Εγκλήματος
ζητά η ΕΣΕΕ
eχιζόμενες καθυστερήσεις στη
μφωνα γ
προς επίogωση εποχιχών
δεύτερη αξιολόγηση
αρνητική
έναρξη σχολιγια τις τράπεζες,
η Moody's,
κής περιόδου, εορτές, τουρινίζοντας ότι βάtε
ναδιάρθg
στική περίοδος Γενwας
ρισμό «Εισοenελeα
ριλαμβανομένης
μη εξυπηρ
μείωσης
Δείxτης Κύκλου Enγασιώ
Ηλexτο
Εγκλήματος
Ο Εισαγγελέας Ηλexpον
(NPEs) κατά maέτου 40% ως
aατά τον μήνα Νοέμβριο
Εγκλήματος,
τικ από
2016, σε
σύγneιση με τον
υπουργό Δι:α σύνης Δια
σημειώνεται στην
επιστο
αντίστοιχο δείκτη του 0%ωδυνητιxά θα μπορούσε
Στην ανάλυση
ότι, η έγκαιρη εφαδος σημ
Νιου 2016 σημείωσε μείωση
μάτων Σταύρο Κο
μειωμένη
προγράμματος
χατά 0,7%
τον, η Ελληνική Συνομοπαιχθεί η
χονομίαm περίοδο 2017-2019
σπονδία
Εμπορίου
θεί η εμπιστοσύνη
αποφυγή τη
ο Εποχη
Επιχειρηματικότητας, στο απώλειας wίσιμου χρόνου
δυτών γιατη χάgα
τραπεάρό της σύστημα.
Γενικός Δείκτης 0%ου,
πλαίσιο τις προσπάθειας
την εξέλιξη tπο0έσe
ύξηση
ηλεκτρ
βρίσκοντα
πό όLEg
τον μήνα Νοέμβριο 201
ηλεκτρύνηση
σύraιση με τον αντίστοιχο
ικού εμπορίου
δείκτη του Οxτώβρίου 2016
σημείωσε μείωση χατά 0,2%