Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Βαρύ κλίμα και δραχμολογία
Newspaper website Website







Recognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Αρ. φύλλου 294520 Ιδρυτής: r.Α. Βλάχος
Ετος 08ο
Βαρύ κλίμα και δραxμολογία
Ανταλλαγή
πυρών
Ευρώπης
Μεγάλη άνοδος των spreads, avnσυxia κατaθετών-Το Maξμου δεν αποδοκιμασε τις δηλώσεις διδάκn
με Τραμπ
με την ολοκλήρωση τραπεuέs μετοxέsέ
to δραχμή οι
πxέs αναφορes, χθες,
τά 15% Τον ίδιο μήν
θέσεις, οικονομικών
Γερμανία διεμήνυσε ότι,
νοβουλευτικούαπpοσώπου
αγορά ομολογων
τοxέs, ενώ ορατέ
επόμενη δόση,θα πρέπει
δεν αποδοκιμάσθον από το Μέγαρο
δάνεια Ηαπόδοσn
αετών
πρόγραμμα στάση.
Ντόναλ
πρόεδρος
λόγων πλησία
8%, ενώ οτιτλοs
δεν ακόμη ξεκαθαρίσει
τοδότηση. Παράλnλα.
δηλαδή σε περί
θεσμό αναμέ
χεται n συζήτηση περί εξόδου
να χάνει
τοποθετώντ
αει απόδοση υpότ
295. θέσου
προύποθέσε
ρζοσπ αστικό bλάμ. Προγήθηκαν νέες βολές
διοικ
Στρατηγική
Καμένη γή αφηνει πισω του το ISIS
θνικού Συμβουλίου
φεσμένο μάρκο
ανία για αθέμι
συνεXOUς
αίσθηση προκάλεσε
έντασης
υπηρεσιακής υπουργούΔικαοσύνης
από Αγκυρα
εδρικό διάταγμα.
Σεβασμό
διεθνές δίκ
ΣΗΜΕΡΑ
Τσίπρας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΒΙΟμnΧανiα
καταγγελιών
Αρείου
καταγγελιών
ούς. Χθε
τροπή Ανταγωνισμού φερε
υπουργό Δικαιοσύνης
στήσει συγκεκριμένο δικηγορικό
Μπεκίρ Μποζντάγ, επισήμανε ότι
φείο, σύμφ
κριμένη υπόθ
θα προκαλέξάρτητης αρχής Επίσης, κάποιο βου
λευτές καταθέ
σχέσεις, ενώ
Βουλή προκειμέ
soda media
σμού να εξετάσει κατάπροτεραιότητα
τουρκικής πλαματios, nΕλλάδα
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΟΔ
HΓΗΣΗΣ
γόδων από
χαμηλούς τόν
Προσωρινή
προσπάθεια
γενικότερου λiματοs,
επαναφορά επιδόματος
Τούρκου ΑΤΕΕΘΑστ
βέρνηση έχει απαγορεύσει με νομο
στροφή βDuθήκ
θυπουργοs Αλέξης Τσι
πρόσθετη αμοιβή
όμως με υπουργική από
Σερβία όπου βρέθηκε
ρινά το επίδομα
In αΝάοιτζpοντιστές πρόλαβαν
προηγουμέ
επίσκεψη μdλησε
λάμβαναν οι εξεταστέςτων υποψήιστορική πόλη
ροδρόμιεθνστή
ιεθνούς
οδηγών. Οι εξεταστές
βάσεις, επεμβάσεις
Εχθροπραξίες
ΟΛΜΕ εναντiον υπουργού Παιδείας
Κανάλ
θνούς νομιμότητας. Σελ. 5
στην Ανατολικη
Με αφορμή
εβδομάδα
μέρωσης γι
ομοφοβί
Γυμνάσt
λεοπτικόΣυμβοίAmο αρμόδιος
Ουκρανία
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
xαιριά ένιωσε
υπουργός Παιδείας Κώστας ΙοΒρόεβδομάδα ενημέρωσης
Γαβρόγλου εμμένε
Με ρωσόφωνους αντονομαστές
Μπλόκα
Κυρ. Μητσοτάκης
ομοφοβία
γινει σεόλα
ρεμούν αποφάσεις
ελλειψης
βάθος συomσn ενός πλέγκαι ευθύνες
ματικότητα και άλλωνδατάτευτική στάση
ροβλημάτω
ξεων του όμουΠαππό.
τοβουλία
λουν έντονα
Αγρότες Μπλόκο
νατολm Ουκρανία, αοποίεs
στήσει οι αγρότες από χθες.
λουν την εφαρμογη τωνερn
40 χρόνια
μεθοριακό σταθμό
γρότες σχεδ
αποτέλεσμα να έχουν
ετήσια βάση έχει πάρει εθΜουσείο Πομπιντού
στεί μεγάλες
από φορτηγό.
μικό χαρακτήρα. Ανεξαρτήτως
τονομιστέsσυγκρούονται τις τελευεθνική οδός
γιρω από τη βιο
ράνταχράνταζuriς κλείνει αupo
πόλη Αβντιγιβxα, με πυρά βαστην εξουσία, στρέφονται
ΜοιπεioΣίγχρονης Τέχνης
ρέων όπλων
έχουν προκαλέσει
θάνατο τουλά
τώντας τα γεωργικά
Θράκης έχουν τεθεί στο στόχαστρο
νθουσιασμό από το κοrνό,
είδει μεραρχιών
ρpήσειςπραβεβλημέ
αρχές ανέφε
Χθες ότ
ώξεων κατά
διατάξουν
φορές, μάλιστα, τα απομα
έχει εξαπολύσειnApυρα,
τοinωνwρω από
αφορούν εξαιρέσει από νόμου
σβπώντας ταυτόχρονα
οποίας δε
γενικά ειδική μεταχείριση
ριαρxiα στην περιοχή. Σε. 5
nλasτρικό ρεύμα
πολιτεία σεθέ ατα
έδρου ΖορζΠομπrντοit
γενικό σύνολο.
ές από
άσημους τότε αpxπέκτ
ρελθόν δεxνει ότι αδιαφορού
ενημέρωσης, συνεχί
Χθες ησυζnΡίτσαρντ Pότζερς
Κρεμλίνου, NψdτριΠεσxόφ,λέγοναλλαγές στο Λύκει
κατέστη σημείο
ρανικές αρχές εξαπέΕπιτροπή Μορφω
αστικές τέχνες, δίνοντας παράλληλα
πολtτεsκα στnνοuκονομία.
υποβαθμισμένη uνn
τολίσουν
Βύνnέχουν
και τακόμματα
πρώτου δημοτικοί διαμερί
γνώμη από
ενθαρρύνου
γαλλικής
νων από
μισθiες,σύμφωνα με νέ
ΣΧΟΛΙΟ Τ
ΘερμαMόμενες σκηνές στnΜόρια
Συντηρητικά υπο ήφι
δρία της αλλος.
Πρόκληση και προειδοποίηση
Λεχ Βαλέσα Νέα στο DEig ήλθαν
ουν ότι
Apupαθα αντιδρούσε επεπα
Οτ δηλαδή
ήταν πληρωμένος πληροφοριοδότης
εκδοθούν
μυστικής αστυνομί
έστειλε πρέπει
αμφιβολο ότι
Χώρος και
βέβαιο ότι
δραστηριομορφή
Εξελιξη
έζησε στα αβαετά τοπροξαπμα δεν
εκατομμύρια χρόνια,
ότιεί
απαρχή του εξελικτικού
έςστfνονταν χθες
τη διάρκει
βορειοδυτικό τμήμ
ότι πήρα
Ερυθρό
σοβαρή
από τέτοιες
πλευρά
Adaptation F
Festival
λογοτεχνικά έργα
φιλμβασισμέ
εκδρομή
ότι τοub
άζειτοAdaptation
uτεροβάθμεςεππροπές
ξεκινάει αύριο
βραδείς ρυθμοίς.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα