Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΤΟ ΟΡΟΣΗΜΟ
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
«Η ένταξη του Νέου ΤαχυδροΣτην ουσιαστκή παροχή ρευστότηΝέα σημεία πuiλησης μετα το Πατος στην οικονομία και την προώθημικού Ταμιευτηρίου στον όμιλο
ριο, σης Galeries Lafayette
της Eurobank αποτέλεσε ορό
ση ενός νέου αναπτυξακούμοντέλου
Bordeaux και Nantes, από το Βρεαντιμετωπίζει τις δομικές mo.
σημο, πέρα από τα οικονομικά
που θ'
τανκοbrandunks of London Tou
FF Group, με τον Πρόεδρο Δημηθογένειες, αναφέρθηκε ο αν. υπο
μεγέθη, τόνισε ο Πρόεδρος
κονομίας Αλέξης Χαρmσης.
Σελ. 5
Νικόλαος Καραμουφης, Σελ.7
Σελ. 8
Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 ο Αριθμός φύλλου 841ο 0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Καταφεύγουν και πάλι
στην πολιτική ύση
Τι περιμένουμε από το ΕWG
Πως θα γεφυρωθεί
Ποια η εξέλιξη στο ασφαλσπκό
το χάσμα ΔΝΤ-ΕΕ
της 9ης Φεβρουαρίου
και το φορολογικό
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Εχω την τύχη να ηγούμαι της καλύτεΤη συναυπ συμφωνίας με τη Γενwή
ρrsομοiος στην αγορά ,δήλωσε σχοΑρχή Ηλεκτρισμου
Μαζοντας την πρώτη θέση
Ενέργειας της λιβύης GAEREL για
δρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
την καταoxευη μονάδας παραγωγής
Mercedes-Benz Ελλος Πάννης Καλλ.
Term συνεΜέτκα Tou Ομιλου Μυτιληναίου.
γερος, σημειώνοντας
Μαύρη συνεδρίαση, selloff σε
φορά, καταφέραμε να αατακmpous
την Γενική Διευθύντρια Σόφη Δαμετοχές, τράπεζες, ομόλογα
σκαλα Μυτιληναίου.
Σελ. 12
Σελ. 6
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Για το εργο και τοuς στοχους των
Την επισήμανση ότι η επένδυση
γενετιστών, για την cξέλιξη της γεστο δίκτυο των πρακτορείων, με
νετικής πεδίο εφαρμογής της
στόχο την κοtνή ανάπτυξη τοΰ
αλλα και για τα γονίδια και τη
αποτελεί στρατηγική προτεραιότημασία Τους ,αναφέρθηκε ο ΔιακεΤα του ΟΠΑΠ.
εΕέφρασε ο Διευ
λιανός Αντωναράκης
Damian Cope
Σελ. 9
Σελ. 6
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr