Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Πορεία στην ομίχληRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
WWWimerlSla.gr
ΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ο ΝΟΜ
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΡΙΤΗ 3
ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 700 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2 0430
30 ΕΥΡΩ
APPLE, MICROSOFT GOOGLE, FACEBOOK, FORD
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ
Εξέγερση κατά Τραμπ από
Εμπορικό πλεόνασμα
300 δισ. δολ. n Γερμανία
αμερικανικές επιχειρnσεis
Σφοδρή επίθεση κατά του Αμερι
Τα σκήπτρα της παγκόσμιας εξα
στο σοζύγιο τρεχουσών συναλλαμουσουλμάνους. Κορυφαίες επ
Κανού προέδρου για την απόφασή
χειρήσεις έσπευσαν να διαχωρF
γωγικής υπερδύναμης πήρε ηΓερνων ανήλθε στα 297 δισ. δολ, το
του να κλείσει τα σύνορα στους
σουν τη θέση τους σελ.29
μανία από την Κίνα. Τοπλεόνασμα
μεγαλύτερο του κόσμου σελ.8
Ανησυχία από τους επενδυτές για την εμπλοκή στην αξιολόγηση
Χρέη προς την εφορία
«Εσπασαν»
Πορεία ομίxλn
το φράγμα
στην των 95 δισ. τα
Νέοθρλερ οικονομία-Αναταράes Χ.Α
λnξiπρόθεσμα
στην στο Ολα ανοικτά οτn διαπραγ
τραπεζικές μετοχές
Γενικός Δείκτης
Μόνο το 2016 δημιουργήθηκαν
μάτευon, ενώ ο χρόνος
μεταβολή στις 30/1/2017
νέες οφειλές ύψους 139 δισ. ευρώ
σε μονάδες
εξαντλείται επικίνδυνα
Τον Δεκέμβριο οι απλήρωτοι φόροι
ο 6408
Δεν έχουν υλοποinθεί
έφθασαν τα 123 δισ. ευρώ
Μmbή 353%
τα 2/5 των δεομεύοεων
Σχεδόν ένας στους δύο φορολογούμενους έχουν
Βένα ΜΜΕ επαναφέρουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές
στην εφορία, οι οποίες επερνούν τα95δισ.Μάλιστα,δύοστουςδέκαπολίτες
τα σενάρια για Grexit
είναι εκτεθειμένοι σεκατασχέσεις σελ.7
486 -562
«Βουτά» 5,55% στο Χ.Α
στα ύψη τα ομόλογα
-9,25
Διακύμανση στις 30/1/2017
Εργασιακός μεσαίωνας
σελ.3-5
Πληρωμή μισθών
Καλωσορίζει την πρόταση της ΕΒΑ ο Κλ Ρέγκλινγκ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Πανευρωπαϊκή bad bank Σρατηγικός
με Κουπόνια και
κάρτες Βουλγαρίας
επενδυτής
Σοβαρές καταγγελίες για μ
για κόκκινα δάνεια 1 τριο. ο Μιχ. Σάλλας
εισφοροδιαφυγή και Φοροδιαouγή
Το Δ.Σ της
Ελλάδα Ιταλία, Κύπρος, Πορτογαλία και Ισπανία, οι
τράπεζας έκανε
Επιχειρήσεις εέδραστηBo
ομόφωνα αποΧάρες με τα περισσότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
κάνουν προσλήψεις για εργασία στην Ελλάδα
δεκτή την είσο
δίνοντας αμοιβή με προπληρωμένες τραπεζικές
Ο Ηυλοπoηση του σχεδίου επηρεάσει και το θεσμδο της Lyktos
κάρτες, χωρίς κανέναν έλεγχο σελ.7
κό Πλαίσιο το οποίο πρόκειται να εφαρμόσει η Αθήνα
Στα 215096
η συμμετοχ
στο μετοχικό
Τnδημιουργίαμιας εταιρείας πρότεινε n ΕυρωπαϊκήTρα
Υπουργείο Οικονομικών
διαχείρισης ενεργmuκού,που
πeζική Αρχή(ΕΒΑ).Θετικήn
κεφάλαιο
θα απορροφήσει «κόκκινα
πρώτη αντίδραση από τον
Πρόστιμο 1000 €
Στρατηγικός επενδυτής και επ
ESM σελ. 9
δάνεια ύψους 1 τρισ. ευρώ
σήμωςoΜx. Σάλλας στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
στις επiΧειρnσεις
Φόβοι Moody's για
Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας έκανε αποδεκτή τη συμΧωρις POS
bail in στην Ελλάδα
μετοχήκαι Κατατέθηκε το αντf
στοιχο ποσό στην αύξηση κεφα
Ο Υποχρεωτική η ενημέρωση των
λαίου της Συνεταιριστικής. Η
Ο Προειδοποlηση από τον διεθνή οlΚο
Παγκρήτια εισέρχεται σε μι
καταναλωτών στα καταστήματα
δυναμική πορεία και με την κε
για την καθυστέρηση στηνaξολόγηση
Οιεμπορικές επιχειρήσεις οφείλουν ααναρτούν
φαλαιακή ενίσχυση εκτιμάται ότι
Τον κώδωνα του κινδύνου
καταθέσεις, εξαιτίας της κα
πινακίδες με τις οποίες θα ενημερώνουν τους
θα αξιοποιήσει τα στρατηγικά
πλεονεκτήματά της σελ.10
καταναλωτές ότι αποδέχονται τι
ηλεκτρονικές
γιαταπρογράμματααναδιάρ- θυστέρησηςσmναξιολόγmσn,
πληρωμές μέσω POS σελ. 12
ώνκαιτις κρούειn Moody's σελ. 4
θρωσης των τ