Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 31.01.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5689
Εχει εξαιρεθεί από τη συμφωνία των μεγάλων παραγωγών
Αυξάνονται το Φεβρουάριο οι ιOαwwές εξαγογες πετρελαίου
ΥΠΟΙΚ: Θα τροποποιηθεί ο νόμος
Η πολιτική ηγεσία το
υπουργείου Οικονομικών
Office 365 για
έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι στο περιουσιολόεπιχειρήσεις από το
γιο θα καταγράφ
το σύνολο των χινητών χαι
εται COSMOTE
ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των φορολο
Business IT
γούμενων, συμπεριλαμβανομένων των καταθέ
Solutions
σεων, ξεκαθαρίζει το υπουργείο προς απάντηση
ολοκληρωμένες
λύσεις
εχνολογίας
COSMOTE
δημοσιευμάτων
Business IT Solutions εμπλου
όχο την
Αποδίδει την παρεξήγηση σε παρανόηση απάν
ύξηση
ης παραγorγιxότητας
υφυπουργού Κ.Παπανάτσιου στη
τησης τη
365. Με την
ηρεσία
Συνέχεια στην αντιπαράθεση
Βουλή, η οποία -όπως λέει- στηριtόταν στην
χειρήσεις απολαμισχύουσα νομοθεσία και όχι στην χαινούρια που βάνο
λΕία, λύτερη
των επαγγελματιών ειδικής
θα έρθει. Θα αναληφθεί άμεσα νομοθετική πρω
τοβουλία ώστε να συμπληρωθεί και να τροποποι
αγωγής με τον ΕΟΠΥΥ
δεδομένα από
ατάλληλα ο ν. 3842/2010, τονίζεται αnόμη. αδήποτε στημ
Η υπηρεσία Office 365 πεguιμ
βάνει τις γνωστές εφαρμογές
ft Offi
(Word
Excel, PowerPoint, OneNote
k), στη
ελευταία
Εκλογές ΣΜΕΧΑ:
n Drive. M
χρήση
Συνεχίζονται οι αντιδράσε
των παραπάνω αλείων μποΤα οχτώ μέλη
σχέδιο σύμβασης
αγωγής
EΟITYΥ
διάλογο, δίνοντας μάλιδεδομένα
διαβούλευσης έως
χρονική επe2ταση
πό οποιαδήποτ
που ψηφίστηχαν
τέλος Φεβρουαρίου. Οι
προσέλθ
ή (iPho
Pad, M
%άνοντας λόγο για queθόδεtση
ζητούν udογο από
υπηρεσιών ειδικής αγωγή
Windows Pho
μnrieνική βάση Την Παο
ή σύλλογοι φορε
Ολοκληρώθηχοι
9 ψήφ
xής "γuγής στrrκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή καταγ
Σύμφωνα με την εταιρία,
μελών
Νίκος ΙΙ
eτροπουλάxης
γέλλοντας ότι κήπο
νόμενη σύμβαση
βαθμKeι την
365 βοηθά
ητικού
πηρεσιών με άμ
χείρηση
λειτουργήσ
συμβουλίου του ΣΜΕΧΑ.
2ψήφοι), Βαγγέλης Χαραστους εφήβους
παραγωγικά, εύκολο στη
τσης (14 wηpo
ευτιχών παρεμβάσεων, όπως συνεδgΚ Λογοθερ
διαθέσιμο από
Από τις αρχαιρεσίες πgow- Χρυσοχοίδη
ψήφοι)
ίας, Εργοθεραπείας, Φυσιnοθεραπείας, Ειδικής Διαητικό
Συμβουλttmaής, Ατομικής Ψυχοθερασυμβούλιο
Συνδέσμου
Στη διαδικασία ψήφισαν 2
ίας Συμπεριφοράς, η δαπάνη
Η υπηρεσία
με την εκλογή (κατά αλφα- μέλη.
προβλέπεται ματς myκεκριμένες θεραπείες για
από τρία
ομικά προγράμβητική σειρά) των: Θανάσης
έτος 2017 μειώθη
χεδόν
μισό, περ του
ό 5,2
Βλαχο
λος (9 ψήφοι
Δ.Σ. θα
μήνα,
Παύλος
Δεπόλας
την Παρ
μπορε
Σπύρος Κυρίτσης στόχο την εκλογή προέδρου
ψήφοι
ταιριάζει καλύτερα
ις ανά3ψήφ
Αλέξανδρος