Πρωτοσέλιδο Αυγή: Δεν Νοούνται Τελεσίγραφα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΥΓΗ
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
Το ραδιόφωνο
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
www.avgl.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 12798
ΤΡΓTH 31 IANOYAPIOY201
ΤΙΜΗ: 1
Νοούνται
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ:
Υπονομευτικήn αμφισβήτηση
των διεθνών συνθηκών
Τελεσίγραφα
Μήνυμα καλής γειτονίας και σταθερής διαφύλαξης των κυριαρχικών δικαιωμάτων τηςΕλλάδας στnβά
ση του διεθνούς δικα
ου έστειλε ο ΑΛ. Τσίπρας μια μέρα μετά τις τουρκικές προκλήσεις
στα Τμια: «Μόνο στη
του αμοιβαίου σεβασμού μπορούν να
χτιστούν υγιείς διμερείς σχέσεις.
υπογραμμίζοντας πως an
τόνισε αναζωπύρωση του εθνικισμού -μεταξύ άλλων και μέσω της αμφ
σβήτησης των διεθνών συνθηκών στις οποίες οικοδομήθηκαν ο
διπλωματικές μας σχέσεις- υπονομεύει τις συγκροτημένες προΤσίπρας και
σπάθειες πουκαταβάλλουμε εδώ και κα
ρό για ενίσχυσnτης καλής
Εκτός συζήτησης βγάζουν πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Δη
γειτονίας και της περιφερειακής συνεργασίας
ΣΕΛ. 14
μοκρατίας τις αξιώσεις μέρους των δανειστών και κατά βάσw του
Παυλόπουλος
ΔNTγιατnνομοθέτnonπρολnπτικώνμέτρ
ων που θα εφαρμόζονταν
από το 2019, αν το τρέχον πρόγραμμα έπεφτε έξω!Th στιγμή που n
Κομισιόν και οEsΜεπανέλαβανότιnσυμμετοχή-μεxρηματοδότησn
ετOUV τα ορια
ndνευ-του ΔΝΤθεωρείταιαναγκαία, οΑλ.Τoίπραςxαρακτήρισετις
της Αθήνας στη απαιτήσεις για πρόσθεταμέτρα λιτότητας «παράλογες καιπροέτρ
πε ορισμένους να σταματήσουν την υπονόμευση» της προόδουπου
διαπραγμάτευση
έχει συντελεστεί από την Ελλάδα. «Παρόμοια νομοθέτηση προλη
πτικώνμέτρων δεν έχειξανασυμβείποτέστnν ευρωπαϊκή Ιστορία
με τους δανειστές
και δεν μπορεί να γίνει δεκτή» διαμήνυσε από τn Λισσαβώνα ο Πρ
Παυλόπουλος
ΣΕΛ. 2-5
ΟΜΠΑΜΑ
Βγείτε
στους δρόμους
Και τρίτος νεκρός στη Μόρια
Μπάρακ Ομπάμα χαιρέτ
διαδnλώσαs για υπεράσπιση
Τα αποτελέσματα των
ιατροδικαστικών εξετάσεων περιμένει το
κών αξόνnου
υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σχετικά μετοντρίτοθάνα
βρίσκονται σε κίνδυνο
το πρόσφυγα στη Μόρια της Λέσβου, όπως είπε oΓιάννης Μουζά
Αμερικανο διπλωμάτες
ς σε άτυπη ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους μετά τη δι
κατήγγειλαν το διάταγμα Τραμn
αγόρευσε την είσοδο σε
νομή λεξικών σε πρόσφυγες στον Ελαιώνα Εκτός κινδύνου οπ
μετανάστες από επτά
σφυγας που νοσηλεύεται στην εντατική με συμπτώματα δηλητη
μουσουλμανικές χώρcs, ενώ
ρίασης από μαγκάλι. Αρχίζει σήμερα nτοποθέτηση ν
μεγάλων
Ουάσιγκτον
θερμαινόμενων σκηνών σε συνεργασία με την Υπατη Αρμοστεία
ροσφεύγει στα δικαστήρια.
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε οικόπεδο δίπλα στο κέντρο υποΣΕΛ. 17
δοχής.
ΣΕΛ 11
Ν. ΠΑΠΠΑΣ
ΕΚΤ Από Ιούνιο
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
54% ΤΟΥ ΑΕΠ
Ιδρύεται Ελληνική
και βλέπουμε
Σύντομες ιστορίες Στα 95,29 δισ. ευρώ
Διαστημική Υπηρεσία
για αύξηση επιτοκίων
τα «φέσια»
εκροί δεν είναι ασ
φαλείς
Ούτε ν
Πράττουμε το αυτονόητο. Διότι είναι απλά
εκάθαρο μήνυμα στο Βερολίνο ότι
προς το Δημόσιο
από τον φασισμό
Βάλτερ
αδιανόητο το γεγονός ότι, στο κοντινό παρελθόν
δεν θα «ψαλιδίσει» τη διάρκεια του προΜπένγιαμιν 1940
πxώρα μας απεμπόλησε τα δικαιώματά της στο
γράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, παρά
Στα 95,29 δισ. ευρώ, ποσό τοοποίο
διαστημικό φάσμα» τόνισε ο υπουργός
ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΤΡΑNΟΥ
τις επίμονες απαιτήσεις του Σόιμπλε,στέλ
αντιστοιχεί περίπου στο 54% του ελ
φακής Πολιτικής Ν. Παππάς ανακοινώνοεinΕΚΤμεταθέτοντας για τον Ιούνιοτην
ληνικού ΑΕΠ, ανέρχ
ονται πλέον ταλn
ντας την ίδρυση Ελληνικής Δια
Η πραγματική φύση τηςαρχιτεκτονι
ξιολomση του προγράμματος. Την ίδια
ξιπρόθεσμαxρέη προς το Δημόσιο,κα
στημικής Υπηρεσίας. Το Εθνικό
κής του λαβύρινθου της σημερινής κατι
ώρα νέο παγκόσμιο ρεκόρ κατα
γράφει το
θώς τον περασμένο Δεκέμβριο έμ
Κέντρο Διαστημικών Εφαρμ
ταλιστικής κρίσης μας διαφεύγει. Συγκε
vθα αναλάβει τημίσθωση-με απλήρωτα άλλα 1278 εκατ. ευρώ χρέη γερμανικό πλεόνασμα, με 297 δισ. δολά
κριμένη είσοδος ή
έξοδος, δυστυχώς, δεν
ρια το 2016, ξεπερνώντας και πάλι αυτό
και έτσιγια ολόκληρο το 2016οισυνοδιωτικοοικονομικάκριτήρ
α-των
υπάρχει. Ασφαλώς όμως, δεν μπήκαμε εκεί
λικές οφειλές ανήλθαν σε 13.906 εκατ.
της Κίνας, ενώnVW εκτοπίζει τηνToyota
διαθέσιμων αναμεταδοτών που
για πρώτη φορά τον Ιανουάρ
ο του 2015
από την κορυφή των παγκόσμιων πωλή
α αξιοποιηθούν από τοE
ΣΕΛ. 19
ΣΕΛ 15
ΣΕΛ. 7
σεων αυτοκινήτων.
ΥΝΕΧELAΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα