Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 28 LANOTAPIOT 20
δρντη
Ιδιοκτη
Σύσκεψη για
Γ. Μπύρος:
Συμβουλές της Κτηνιατρικής
Ράμα.
Μόνο ενωμένοι θα
αποζημιώσεις κτηνοτρόφων
Διεύθυνσης ΑΜΘ
μπορέσουμε να πάμε
Η Δράμα χωρίς νομάρχη
λόγω κακοκαιρίας
Κρούσμα της γρίπης
την ομάδα μπροστά
Διαμαρτυρία
Ο Μουφτής
Δραματική η κατάσταση
Των πτηνών
μεταξύ
Δράμας παύεται. 'Ερ
Πρωτιά της Κορακάκη
των συμπολιτών δεν απο
μας για τους κτηνοτρόφους
στον οικισμό Σώστη
στο τουρνουά IWK
σουλμάνοι της Δράμας
του Νευροκοπίου
στην Ροδόπη
Hochbrueck στο Μόναχο
στο πλευρό των
ροσφύγων μας
σελ 5
ελ. 3
ελ. 8
σελ.7
Βραβεύτηκε ο Δραμινός Σε απόγνωση ο Δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος ζητά να κηρυχθεί
Περί τρομοκρατίας
δημοσιογράφος Ι. Καρυπίδη
ο Δήμος και πάλι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Στην «κατάψυξη» το λεκανοπέδιο
Κώστας Τ
ώνηςp
Ευάγγελου Χ Μαρινόπουλου
OΚΕΙΤΑl, σίγο
για μια από τις
Κ. Νευροκοπίου με το θερμόμετρο
γαλύτερες τιμές
δημοσι
γνωρίζουμε:
Ο Δραμα
δημοσιογράφος
Καρυπίδη
κρατία, θεωρώ σκόνα φτάνει στους 20°C
Ιδρυμα Προαγωγής της Δημοσιογραφίας
την ορίσω
Μπότση», με
όπως τη
ών Κώστας
βαίνωqu.Τρομοκραώνης
Της Σουζά
Θεοδωρ
τα εί
πένειμε
υπερβολικού φόβου
ρυπίδη,
υργός ψηφιακής Πολιτικής.
στον πληθυσμό μιας uραςλόν τυφλών
νημέρωσης
ηλεπικοινωνιών
χτυπημάτων από πολιτικές ηθpησκαντικές
ομάδες φα
σκοπούν στην κάμψη τούepoνήματος
λαού κouτην ανατροπή
νομίμων
Ητρομοκρατίαεκδηλώνεταιμε πράξεις
ρολογική Υπηρεσί
βίας δολοφο
λεύw πυρπολήσεις
καταστημάτων
φόνους αθώων ανθρώπων: Τα μέσα
ξεπεράσει τους μηδέν βαθμούς
Χρησιμοποιοίνο τρομοκράτες ενα ταμαγιδευμένα με εκρηκτικές duςαυτοκίνητα
Νίκος Π
κάθεάλλομέοovπουμπορείναπροκαΟ δημοσι
Γιαννόπουλο
στην περιοχή μας συνε άζουν
ρικά φαι
τρομοκρατών ειναι
ρμοκρασία έφτ
ανατροπή της καθεστη
τάξεως-νμιουργή
μιμης η παράνομης
ρινότητα
δημοτών
ις καλλιέ
Τα κίνητρα
τρομοκρατών i
OU AN
ολλά χρόνι
Αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες
πολιτικά
ενίοτε θρησκευτικά
ως επίση
ολλων άλλων με
Αλλά πάντοτε
πiou από αυτά κρύβ
άκης ενημέρωσης.
μεγάλη τιμή
μέσα από
αβείο
για την διαχείριση του πλούστην περιοχή του Νομού Δράμας
ιβραβεύετ
δουλειά μου όλα
της χώρας και κατάκτηση της
χρόνια» δήλω
ναρχκοί,
Η απονομή
ραβείων, πρα
υποστηρίζουν ότιη ποArτικη εξουσία είναι
Αφορά τις περιοχές: Δημοτική Κοινότητα Δράμα,
ήθηκε στην αίθ
της Παλαιάς
περιττή και ανεπιθύμητη.
βέβαιο ότι,
Βουλής.
ρουσία
Προέδρου της Δη
Δημου Δράμας, Δημ. Κοινότητα Καλαμπακίου, Δήμου ΔoΕάτου
ποτέ κατορθώσουν
νατρένουν όλες
κρατίας.
και Τ.Κ. Κυργίων, Αγοράς, Πηγαδιών, Κεφαλαρίου κ.α
Ψηφιακής Πολιτικής. Τηλεπιεξουσία Η προβολή τού αναρ.
ινωνnώ και Ενημέρωσης Νίκου Παππά.
Νομού είναι απλώς ένα πονηρό
υλευτικώ
τρομοκρατία δεν
μόνο σημερινό
ωτικής
μελών τη
ρτηση
φαινομενο Νοdoότιqιφανίστηκε πρωτα
σίας της χώρας, βουλευτώ
αλλiαμετάπνεπανάσταση
γράφω
Δημοτικής Κοινότητας
Ρωσσία τοι Στάλιν Χειρό
Δήμου Δράμας, της Δημοτερη μέθοδο τρομοκρατίαςεφήpμοσεoΧi
νότmaς
Εβραίων της Γερμανίας
Ολοκληρώθηκε το έργο του φωτισμού
Από χθες βράδυ άναψαν
της Κομμουνιστικής Κίνας γοράς, Πη
τα φώτα στον περιφερειακό
(πρωην δημος Μεγάλο
κρατική τρομοκρατία κατάτην
δρόμο Κορυλόβου
ωπολιτιστικηεπανάσταση». Δεν πρέπει
ζητάμε και τους ερυθρούς Χμέρ της ΚαΠεριφερειακής
Ενότη
μπότη Φαίνεται ότιoιάνθρωποι τονπt.
έδωσε χθες στη
νση Δασών
μο Μ. Αλεξάνδρου
πρωην
Καημένη ειρήνη
Ν. Δράμα
"Πρωινό Τ
την χρησιμότητ
ηγώντας
Τα τελευταία χρόνια εμφανίστη
ΝΤΕΥΞΗ Τύπ
Με την σχε
νωση, καλο
δασικούς χάρτες, ξεπολλά κράτη διάφορες τρομοκρατικές
αρχάς οι ενδιαφερόμε
ζονται οι χρήσεις γης:
δημιουργήθηκαν από oμάδες
δάσος. Ετ
Αν ένας
αντιφρονούντων πολιτών(ΕρυθρέςTusαρ
ήσει δι
πολίτης ενδιαφέρεται
χος Δράμα
χες,Μπάαντερ-Μάινχοφ,17Νοέμβρη,Αλ
την εκμεταλλευτεί
Χρ. Μ
ps://www.
ήποτε χρήση.
ώσεις
χρειάζε
χαρακτηρισμού από
Δασαρχείο
ράδοση
Πρωινό Τ
Πο- Αυτ
ξη χαρακτηρι
μπορεί
6 μήνες.
χρόνιου έργ
ικά οργανα και
ελεήμων
ένα χρόνο
κρατική τρομοκρατία, φού
της Διεύθυνσης Δασών
Χαρτογραφ
Τώρα, την ίδια βεβαίωση με την ίδια ισχύ μπ
άνθρωποι είναι
τρομοκρατία λες
ιοχή πάρε μέσ
Δράμας, ση
μια μέρα! Διε
πρώτη φορά
της Δράμ
Δασική Υπηρεσία
ξεκαθαρί
σχέση
με τη
προς χρήση
ρτες. Δύο από ζεται
δάσος
αιματοχυσία!
Μαμσακος, έχ
δίπλα
Ελαφρώς
άλογη ερώτηση
εταναστάτεςιουρίζονταιότηδική
βουλο Τεχνικών Εργ
όπουλο
με νέους χάρτες
μιουργί
χαρτών είχ
ελθόν
ιδιώτες
τρομοκρατία
της Τοπικής Κοινότητας Δράμ
Δερτην πόλη της Δράμ
την περιοχή
μελετητές
ατίδη.
πρόεδρο
εγάλο τμη
αφορά
Δασικές Υπηρεσίες
δεν είχαν ακόμ
46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα