Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Επιστολή Β. Δερτιλή Αθλητικά νέα
στο διοικητή
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Συντηρούνται
Ell Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
οι ΕΟ Τρίπολης-Σπάρτης
της Λακωνίας σελ. 15
στις σελίδες 12 & 13
Πθείου >σελ. 7
του ΕΟΚΑ σελ 8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 28 la
ρίου 2017 Έτος 219 ΙΑριθμός 5082 Τιμή φύλλου 0,50€IThλ 2731081253 Fax: 2731031250
o e-maiLinfoOlakonikos.gro www.lakonkos.gr
Δύο Ουκρανοί
Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισμών Επιδαύρου Λιμnράς Λακωνίας
οι διακινητές
Το ελληνικό ελαιόλαδο
των Προσφύγων
στο Γερολιμένα
στις διεθνείς αγορές
ελήφθ
ητές των προσφ
ως δια
γων, που εντοπίστηκαν να
επιβαίνουν σε ιστιοφόρο σκά
φος, το πρωί της Πέμπτης
26/1, στη θαλάσσια περιοχή
ανοιχτά του Γερολιμένα Αν
Μάνης.
Οι πρόσφυγες φαίνεται ότι
είχαν τελικό προορισμό την
αλία, ενώ το σκάφος ξεκ
το ταξίδι
ό τις
ακτές της Τουρκίας σύμφωνα
με πληροφορίες του "Λακω
Με το βλέμμα στην αύξηση εξαγωγών και την εξαιρετική ποιότητα του ελαιολάδου
νικού τύπου». Κατά δήλωσή
Η ΚΑΣΕΛΛΑΕ είναι ρώ
εξαιρετικής
ποιότητας του και τη δημιουργία του Τμήματος δρος της ΚΑΣΕΛΛ, ΑΕ Νίκος
τους οι 36 πρόσφυγες -όλοι
Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεην αναβάθμιση της αξίας του
Ποιοτικού Ελέγχου καλλιέρ
Γραμματικάκης.
άνδρες- προέρχονται από το
της Επιδαύρου
Σε αυτή την κατεύθυνση λε
γειας παραγωγής
τυποποί
από την αρχή ή
α συνδεθεί
ταιρισμ
Πακιστάν [21], από τη Σρι
ς Λακωνίας.
ΙΚΑΣΕΛΛ, ουργούν τα 9 υπερσύγχρονα ησης
ο χωράφι με το ράφι αλλά
Λάνκα
και από το Αφγα
οποία ξεκίνησε τη δραστηριό
και αναβαθμισμένα ελαιοτρι- «Η ΚΑΣΕΛΛ ιδρύθηκε το 2002 έχοντας ένα προϊόν απόλυτα
τητα της το 2002 μετά από πρω- Βεία
αι μία ισχυρή ομάδα
απο εννέα πρωτοβάθμιουςσυ
ελεγμένο ποιοτικά, ώστε να εί
νιστάν (4), ενώ οι δύο διακίνη
τοβουλία 9 ΑΣΟ (ελαιοτριβείων 3.500 περίπου ελαιοπαραγω
νεταιρισμούς με σκοπό την μαστε σίγουροι ότι. αυτό που
τές που συνελήφθησαν είναι
του δημ
μΒασιάς Λα
γών-μελών. Επιπλέον,
ς του λέμ
λόγια για το ελαιόλαδο
2005 ανάδειξη το
προϊό
ουκρανικής υ
κοότητας.
κωνίας). Κοινός στόχος ήταν η
ολοκληρώθηκε η κατασκευή ελαιολάδου Το 2005 δημιουρ
μας, ισχύει και στην πράξη. Κα
Από το Λμεναρ
Γυθείου
δημιουργία μονάδας τυποπο
σύγχρονης μονάδας τυποπο
γήθηκε το συσκευαστήριο κα
ο καταφέραμε» συμπληρώνει
ησης και συσκευασίας ελαι- ξεκίνησε δραστηριότητα της ο κ. Γραμματικάκης.
διενεργεί την προανά
ησης του ελαιολάδου της πε
ριοχής για την ανάδειξη της λάδου οποία ενισχύθηκε με
εμπορίας» σημειώνει ο Πρό
συνέχεια σελ. 9
ατασχέθηκε το παρα
κριση
Πάνω ιστιοφόρο σκάφος, ενώ
ναστηλώθηκε κίονας του θρόνου στο Αμυκλαίο
ο Ουκρανοί διακινητές
θα οδηγηθούν ενώπιον του
πό την ερευνητική ομάδα του Αγγ. Δεληβοριά
Εισαγγελέα
Οι πρόσφυγες θα φιλοξενηθούν προσωρινά σε κτίριο του
πρώην Λιμενικού Ταμείου
στο Γύθειο, μέχρι να αποφα
σιστεί εάν θα φιλοξενηθού
σε κέντρα υποδοχής προσφύ
γων (hotspots) ή θα απελα
συν χεια σελ 7
Νίκος Γεωργιάδης
Στα πλαίσια της διαμόρφωσης θηκε ένας κίονας πάνω στο αυαλλά και τα πιο ιδιόμορφο, κτ
ύστερη αρχαιότητα, αλλά κα
του αρχαιολογικού χώρου του θεντικό τμήμα της ΚρηΠίδας σματα της αρχαιότητας. Η της μοναδικότητάς του, καθώς
Ο τελευταίος
Αμυκλαίου από
ελεί ένα με
υ θρόνου
μορφή
άρχει κανένα ανάλογο
ευπατρίδης
ΟΘρόνος του Απόλλωνα ήταν
γάλο αίνιγμα, λόγω της εκ θε
αρχιτεκτονικό παράδειγμα
Πρόγραμμα Αμυκλών. Πρι
του Γώργου Ανωγειάτη
από λίγες μέρες αναστηλ
α από τα πιο φημισμένα
μελών καταστροφής του στην
ελ. 8
σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα