Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ς. Δεν ειναι
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο
.ΤΦ.:1.00Ε Α.Φ. 4877 Σάββατο 28.01.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Το ΥΠΟΙΚ
Σε αντίθεση με το παλιό χρέος
Χρέη ρεκόρ
Πλεόνασμα 35 εHατ. ευρώ για τα νοσοχο- ΤτΕ: Νούμερα που σοκάρουν για
τα δάνεια των
νοwoχυριών
μεία, ανακοίνωσε ο Π. Πολάκης
παράνομο Pos
αγορά για παάνομα συστή
πληρωμών POS έχ
ργείο
Quονομι%ών μετά
δες xρούσματα απάτης
καταγράφονται στις
λαγές με κάρτες.
χθες στη Βουλή, ανέφege ότι
μηχανισμοί
έχουν ήδη δοθεί
gιμένες οδηγίες
ΩΜΑΤΟΥΧΟΣ 0 REUTERS
ΕΛΛΗΝ
τόπους προλτrm
Στο 1%-1,5% του ΑΕΠ
zούς ελέγχο
χειgη
το πρωτογενές πλεόνασμα
Οπως σημειών
με τις οδηγίες,
της Ελλάδας το 2016
πάλληλοι
ζητού
Το πρωτογενές δημοσιονομνό πλεόκαλύψει
πρόσθετα μέτρα ώστ
yεία από
νασμα της Ελλάδας για
2016 έφθ
2018 για την επίτευξη
2016,
στόχου για πλεόνασμα 3,5%mδp
προγραμματος πλeόνασμα 0,666
φορολογικά έσοδ
ληρωμής
ότι η
βελτιώθηκαν, αναφέρει δημοσίευ
τελetταία πρόβλεψη για
νές πλεόνασμα λαμβ
μηχανήματα
δηλώσεις αξιωματούχων της ελλην
αποτέλεσμ
ό την
αλλοδαπό πάgοχ
Η Επίδοση αυτή θα μας βοηθή
ρίτου 600
2016, "Χάgn
την επίδοση
Ελλάδα θα nρΕιαζόταν
ΔΝΤ ότι η
νούσε μέσω
Βουλγαρίας POS
Η Γαλλία θεωρεί πως δεν είναι λογιώ να ζητείται από την
aττοντας την Εφορία
Στο Ευρωδικαστήριο προσφεύγει
Ελλάδα να νηφίσει από τώρα μέτρα για μετά το 2018, τα
οποία ενδεχομένως δεν θα χρειαστούν, δήλωσε σήμερα
τραπεζικό σύστημα.
χειρηματίες
προμηθευτεί
η ΓΕΝΟΠ Κατά της πώλησης
τις Βρυξέλλες ο υπουργός Οwaνομwiν της Γαλλίας, Μοέλ
δυνατότητα, μ
Σατέν, λίγο μετά το πέρας των εργασιών του Ε
group
pital
trols
δυνατόν ταχύτερα η
μHών της
της χάρτας που πgομ
Στο Euguπαiaό Δικαστήριο γ
σπονδίας έγι
ζήτηση για τις
δεύτερη αξιολόmση. Ο Γαλλος
μαζf με
την πώληση
ΑΔMHΕ, θ
δυνατότητες
που διαμοgφώνον- σημερινή συζήτηση για το
wτονgγός σημείωσε ότι eπί της
μπορού
ΓΕΝΟΙI-ΔΕΗ
eλληνικό Gτημα ήταν σύντομη
φορικά με τη
σίας, μετά την ομιλία
κάνουν αναλήψεις μετρητών
μετά από απόφαση
ητιxού
ότι επίτης ουσίας έγινε ένας Εικλείδη Towκαλύτου, ήτα
προσφυγή
έως 15.000
της Συμβουλο
της ΔΕΗ ΑΕ γ
Δημοσίου
λογισμός
πού βρισκόγα. μόνος wτουργός
αποστέλλουν σε τράΕιδικότερα, μετά τη
θέμα τη
μένης
με όλες τις
ξωτεyού επίσης
εργαζομένων gάtουν τη βούληση
πορεία
έως 100.000
μηνιαίο
ξελίξεις σχ
ά με την
συνταξιούχ
που έχει
ώ μπορού
ΑΔMHΕ, στη
γνωριστεί με
ιρά νόμων
της Πολιτείας
συνεδρίαση του ΔΣ