Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αριθμ. φύλλου 35.239 ο Σάββατο 28
Ιανουαρίου 2017
www.thamosnews.gr
Έτος 118ο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τιμή 1 ευρώ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚlΛΙΑΣ
Λαϊκισμός στο Δ.Σ. Καλαμάτας και
γενικός ξεσηκωμός για δασικούς χάρτες
«ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
σημαίνουν
ψέματα, φόροι,
ανικανότητα»
Afyο πριν βρεθεί Καλαμάτα,
όπου στις 8.00 είναι
σελίδες 8-9
Λειτούργησε
το Κέντρο
Επαγγελματικής
& Οικογενειακής
Υποστήριξης
Το δεύτερο πρόγραμμα
των Παιδι
κών Χωριών SOS, που είναι το
ντρο Επαγγελματικής & οικογε
χθες τη λε
Δύο Μεσσηνες με γρίπη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ
Πέρασε γενεές
για νοσηλεία στην Αθήνα
δεκατέσσερις
το σύστημα
που στηρίζει
Αναρρώνουν, δεν είχαν κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο
ο δήμαρχος Καλαμάτας, Πανατοπροβάλλεταιως
γιώτης Νίκας
Δύο κρούσματα γρmς σε γυναίκες από σκονται πλέον στο στάδιο της ανάρ
τα στοιχεία, καμία δεν ειχε κάνει το αντι- μεταρρυθμιστής
Σην πράξη, όμως
την Καλαμάτα έχουν καταγραφεί μέχρι ρωσης. Αμφότερες χρειάσθηκε
να νο- γρmκό εμβόλιο.
στγμής στη Μεσσηνία και, ευτυχώς, βρί- σηλευ8ούvστηνABήνο, ενώ, σύμφωνα με
σελίδα 5
σελίδα
Η Αρχαία
κέρδισε
νέο e-mμελητήριο
και τις καρό
στο Λονδίνο
λ. 13
ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ
met ΘeΘ
Ειδικός έλεγχος ABS)
Σιδηροδρομικού
EXPRESS
delivery: 10 63003 & 63007
100% Ελληνική
Σταθμού 7
Τ. 2721088075
όλο το 24ωρο
Τmber and 27210-66055
22522
DELIVERY: 27220
ΜΕΣΣΗΝΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται ο
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ διαμερισμάτων σελ. 19
Παύλου πτωχού (έναντ