Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ Ν.∆., ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗΝ «Γ»

Ερχεται νέο
µνηµόνιο αν...
ΣΤΟΝ «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ» Η ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ / ΣΕΛ. 10

n ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
n ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ «ΝΑΥΑΓΙΟ» ΣΤΟ EUROGROUP / ΣΕΛ. 7, 11

«Κινδυνεύει να
τιναχτεί στον αέρα!»
/ ΣΕΛ. 7

Ο ΕΟΡΤΑΖΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
∆ΕΧΘΗΚΕ ΕΥΧΕΣ

Χρόνος 15ος / Αριθµ. φύλλου 4457/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΕΚΘΕΣΗ-ΚΟΛΑΦΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ:

Οι εννέα δεσµεύσεις
για τους αγρότες
Ο ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΤΗΣ Ν.∆. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΘΕΣΠΙΖΕΙ Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ

Με... κάρτα

το επισκεπτήριο στο ΠΓΝΠ
Αυστηρός θα είναι εφεξής
ο έλεγχος στην είσοδο
του Νοσοκοµείου
Από 4 µ.µ. - 7 µ.µ. η παραµονή
στους θαλάµους των ασθενών
/ ΣΕΛ. 3

«Η αγάπη σας τιµή
για έναν Επίσκοπο»

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ

/ ΣΕΛ. 4

ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ο ∆ιοικητής του
ΠΓΝΠ έχει επικριθεί για αποφάσεις
του, αναφορικά µε θέµατα που
αφορούν την εύρυθµη λειτουργία
του Ιδρύµατος.

Ο ΑΠ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: «ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2023 Η ΠΟΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ∆ΙΚΤΥΟ»

Φυσικό αέριο... στον δρόµο προς Πάτρα
ΑΚΑΝΘΩ∆ΗΣ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ∆ΙΑΝΥΟΥΜΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ

«Λίφτινγκ»
σε ∆ηµοτικό Θέατρο
και Βιβλιοθήκη
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 90 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2023 ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
-ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ
/ ΣΕΛ. 8

/ ΣΕΛ. 4-5

∆ΙΕΚ∆ΙΚΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

46 προσλήψεις
και 64
µονιµοποιήσεις

Σηµίτης
κατά Γιώργου:
Έλεγε...
σαχλαµάρες
/ ΣΕΛ. 38

/ ΣΕΛ. 9

ΠΑΓΙ∆ΕΨΑΝ 31ΧΡΟΝΗ
ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

«Μέθυσαν»
οι απατεώνες από
τα 30.000 ευρώ!
/ ΣΕΛ. 2

Παράταση έως 13 Μαρτίου για το Κτηµατολόγιο
/ ΣΕΛ. 3

ΣΠΟΡ

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΗΜΕΡΑ (17.00)
ΜΕ ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑ

Ώρα για...
πράξεις

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

Παναχαϊκή: ∆ηµιουργεί
µαθητική κερκίδα
/ ΣΕΛ. 27-35
C M
Y K

ΩΣΤΟΣΟ η χθεσινή του απόφαση,
µε την οποία επιδιώκεται να µπει
τάξη στo επισκεπτήριο του Νοσοκοµείου νοµίζουµε ότι κινείται προς
τη σωστή κατεύθυνση.
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ συγγενών και άλλων
επισκεπτών όλο το 24ωρο στους
θαλάµους και τους άλλους χώρους του Νοσοκοµείου, αναµφίβολα δηµιουργεί προβλήµατα,
τόσο στους ασθενείς, όσο και στο
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που εµποδίζεται στην εκτέλεση
των καθηκόντων του.
ΣΑΦΩΣ και δεν µπορεί να παραγνωριστεί το ενδιαφέρον των επισκεπτών για την κατάσταση της
υγείας προσφιλών τους προσώπων, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν και περιπτώσεις
ασθενών µε σοβαρά προβλήµατα
υγείας, που δεν ωφελούνται από
παρουσίες στους θαλάµους.