Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

5oC, 12.00

www.enimerosi.com

10oC, 6.00 μ.μ.

7oC - Υγρασία 69%-87% - Άνεμοι: NA 1 - Α 2 μπ. - Ανατολή ηλίου: 7:33 π.μ. - Δύση ηλίου: 17:43

Óáââáôïêýñéáêï 28&29 Éáíïõáñßïõ 2017

€1

Áñ. Öýëëïõ 4340

ÊïéôÜæïíôáò
ôï Éüíéï áðü
ôçí ÐÜôñá
Ο παλιός βενετσιάνικος, εμπορικός δρόμος (Τεργέστη, Κέρκυρα, Πάτρα, Σύρα) προίκισε αργότερα τα ενδιάμεσα λιμάνια με βιομηχανικές μονάδες, διαμορφώνοντας τις κοινωνίες και την
οικονομική φυσιογνωμία της 7νήσου. Η οικονομική, κοινωνική συγγένεια και αλληλεπίδραση
εξακολουθεί ενώ τα σχέδια για την αχαϊκή πρωτεύουσα προβάλλουν το σήμερα στο μέλλον
του Ιονίου και της Αδριατικής. Του γεωγραφικού κέντρου της Μεσογείου! 2&3 >>

Âáöôßæïíôáò
ôéò êåñêõñáúêÝò
êáìðÜíåò 15 >>

ÐñïóêëçôÞñéï
óôï «Êëåéóôü»
ãéá ôïí Öáßáêá 17 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα