Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26728 ΕΤΟΣ 88ο
Ευελιξία στις
ΔΝΤ: Πρέπει να βγαίνουν τα
αμοιβές προτείνει
ο διοικητής της
νούμερα του ελληνικού
προγραμματος
γκη να ολοκληρωθεί η δ
ρη αξιολόγηση υπογράμμισε για μ
ο διοικητής της Τράπεζας τη
Διγλωσσία εμφάνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Ταμείου
μη φορ
Ελλάδος
αναφορικά με την συμμ
Μιλώντας σε ε%δήλωση του Wh
στην Αθήνα με θέμ
Ελλάδ
ροχλήσεις
ο κ. Στουρνάρας ανέφ
μο της δεύτερης αξιολό
χαι προο
θεση τη
ά ούριο λόγ
γησης
ς Ευρ
ρους της Ελλ
κλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης χαι η
πληρωτής
ρέγκλιτη εφαρμογή
διαρθρ
ς Νομισμ
Ταμείου Ουίλιαμ Μάρ
ρογραμμ
νέο πρόγραμμα.
ς δημοσιογράφους. Ω
ρωση πρ
μεγαλ
Παράλληλα, ο ίδ
ίδιος
ρη ευελιξία αμοιβώ
σχυση του α
θνές Νομισμ
ριορισμό των υπερβο
νταγωνισμού χα
2οίνωσε άλλωστε
μετά τη
διευθ
τρια Κρισ
Λαγκάρντ μ
αγγελμ
χ. μηχανικοί, δικηγόροι χ.λπ
Σόιμπλ
Νταβός
λήρως το ελλη
πρόγραμ
όμως, ό
ό χράτο
α εξασφαλίζει έ
θα πρέπ
ΔΝΤ θα λάβει την οριστική το
ρμογή. «Ευελιξί
μετοχή
η χρη
flexicurity) πρέ
ή μη, στο ελλη
ό πρόγραμμα. Αρ
φερε χαρακτηρ
ην ελπίδα ό
ομότερο δ
ι η Exθεση Β
συμβουλίου του Ταμείου που θ
συνεδ
όφαση αυτή
ραγμα
στα απο
Χρέους, χαθ
υμπεράσματα από
6 Φεβρ
Reuters
Πάνω απ
ό τις
ην αξιολόγηση της ελλη
λαβε ότι στο ΔΣ του
χώρες της Ε.Ε
ν αρθρ.4, θ
αρουσι
απο τον στοΧο το
η του δ
προγράμματος Το
Ελληνικό μνημόνιο plus με προκαταβολική
Πρωτογενές
εφαρμογή Ζητά ο ΣΕΒ
πλεόνασμα της
Ελλάδας
δράσεις (μεταξύ αυ
η του α
plus,
φορολόγητ
λιτικής
α καθιστά βαθμιαία π
η άμεση άρση
συνεχιζόμενη διελχυστίνδα μεταξύ τη
τα μνημόνια, προτείνει ο ΣΕΒ,
δοτήσουν
ου θα σημ
ς δημ
ής πλευρ
πρωτογ
αλλαγή υποδeyματος σε σχέ
λώντας την zuβέρνηση να συμφωνή
μα της Ελλάδας για το 2016 έφθ
μεγαλ
την αβεβαιότητ
ρελθόντ
με τους εταίρους μας
τη βιώσιμη επ
ηση τη
5% του ΑΕΠ το 2016
Ο ΣΕΒ χά
λόγο για έ
μιας»
προγράμματος γ
διαγραμμ
μια σειρα απο
με την εφαρμογή
Συνδέ
μα 0,6% του ΑΕΠ
θώς τα φορολ
δελτι
στο εβδομάδ
δα βελ
φέρει δημ
Μεγάλη αναγνώριση για την Ελλάδα
ξελίξ
ριλαμβ
μα του Reuters,
ς αξιωμ
της ελλη
από την Sueddeutsche Zeitung γiα την
Εμπροσθοβαρής δημοπράτηση όλων
βέρνησης. «Η
δοση αυτή θα μας β
Ευρωπαική της ευθύνη
ρογραμ
αθμίσουμε την άποψη τ
να στηρή χαταληχτιχή ημερομηνία ο
η Ελλάδα θα χρειαζ
λο%λήρωση
αλύιp
λεστή
ς λόγους, η ΕΕ δεν πρέπ
την Ελλάδ
μικό χενό που προβλέπει στο 20
γεωστρατηγι
φορολόγησης της εργασ
ανάσα
σει. Την χρ
ρο για τη φύλαξη τ
για τη
πιστο ε
σύνορ
οι εργαζόμεν
ού τομέ
μια 3,5%», δήλ
α)σε λλη
αξίωμα
για την υπέρβαση της προσφυγuή
ροβλήματα, η χώρ
παρά τ
ρφορολόγηση
τυχόν Gre
θα προσέθετε άλλη
ής ανάληψης ευθύνης
αντα στο πνεύμα ευρ
Εισαγωγή ενός συστήμ
Ο αξιωμ
η τελ
βαρή χρίση στην ήδη διχασμένη Ευρώπη. Καλά θα έ
χος σημ
200% στις δ
ρόβλεψη γ
λοποιή
λους τη
φώς δ
σχεση
00% της
νασμα λαμβά
υπόψη
ο ΔΝΤ στο πρόγραμμα, χαλύτερα πρ
κλογές στην Ολλανδ
βάλου
δυτικής δαπάνης τη
α» γράφει σε άρθρο τηςη Sueddeutsche Zeitung

Τελευταία νέα από την εφημερίδα