Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Νέα δύναμη στον αγώνα από το μπλόκο της Νίκαιας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
το portal
του ΚΚΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΓΕΝΑΡΗ 2017 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 12639
Ευρώ 1,50
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΟΥΠ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κοινός παρονομαστής
Επίκαιρη Ερώτηση για τα προβλήματα
η κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης
οικογενειών και εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή
ΣΕΛ. 3
ΣΕΛ. 24
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
Συμφιλίωση
Νέα δύναμη στον αγώνα
με τη φτώχεια;
«Κάνουμε ό,τι μπορούμε
δύσκολες δημοσιονομικές
συνθήκες και ταυτόχρονα δ
τη μάχη για να β
νουμε με από την κρίση με την κο
από το μπλόκο της Νίκαιας
νωνία όρθια
επαναλαμβά
του ΣΥΡΙΖΑ
νουν τα
κάνοντας απολογισμό του δ
χρονου που πέρασε
Τι εννοούν όταν λένε κα
νουν ό,τι μπορούν, Δεν θα α
ναφερθούμε σε όσα κάνουν
για το ακριβώς αντίθετο
σα μέτρα παίρνουν τσακίζο
σχυρό μπλόκο με εκατοντάδες τρακτέρ έστησαν
ντας εργατικά -λαϊκά δικαιώ
τες, οι Θεσσαλοί αγρότες στον κόμβο της Νίκαιας
ματα, αλλά σε όσα υποτίθεται
αφορούν στη λαϊκή ανακού
δίνοντας ώθηση στον αγώνα της μικρομεσαίας αγρο
φιση. Ενα καλό παράδειγμα
δίνει η προχτεσινή συνεδρ
τας, που συντονίζεται από την Πανελλαδική Επιτρο
αση του Κυβερνητικού Συμ
πή των Μπλόκων, απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της
βουλίου Κοινωνικής Πολιτ
κης (ΚΥΣΚΟΙΠ), όπου συζη
κυβέρνησης, της ΚΑΠ και των κομμάτων της ΕΕ, που υ
τήθηκεη συγκρότηση εδο
στην υπηρεσία του πολίτη». Α
πηρετούν τα συμφέροντα μεγαλοαγροτών
καπιταλ
νάμεσα σε αυτές, ξε
στών, μεγαλεμπόρων
βιομηχάνων.
με 120 γραφεία για την «ενη
μέρωση/ υποστήριξη δανειο
Τους αγρότες υποδέχτηκαν αγωνιστικά εργαζόμενο
ληπτών» καθώς και ένα «γρα
άνεργοι και συνταξιούχοι, με πρωτοβουλία του Εργατ
φείο»,στο «front desk» του υ
πουργείου Εργασίας, όπου ο
κού Κέντρου Λάρισας, δείχνοντας έμπρακτα την αλ
εργαζόμενοι «θα μπορούν να
απευθύνονται γιανα ενημερώληλεγγύη και την ανάγκη ο αγώνας των αγροτών να στη
νονται για τα δικαιωματά τους
ριχθεί πλατιά από τα εργατικά σωματεία και τους άλλους φορείς του κινήματος
και να πληροφορούνται γιατις
ενέργειες στις οποίες είναι σε
Τς επόμενες μέρες κι άλλα τρακτέρ αναμένεται να ενισχύσουν τα μπλόκα σε όλη τηxώρα, ενώ θα στη
θέση να προβούν σε περίπτωθούν και νέα. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι περιοδείες Αγροτικών Συλλόγων, Ομοσπονδιών και Επιτρο
ση που αυτά παραβιάζονται..
Εντάξει, τα μέτρα ανακού
πών Αγώνα στα χωριά, καλώντας τους αγρότες να συμμετάσxουν μαζικά στον αγώνα, να μην αφήσουν σε
φισης και προστασίας του ε
σοδήματος λαϊκών στρωμάτων
χλωρό κλαρί την πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ που ξεκληρίζει
δεν χωράνε «δημοσιονο
τους στις ΣΕΛ. 12
μικές συνθήκες» που απαιτε
η καπιταλιστική ανάκαμψη. Ο
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΑΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
μως, εδώ πάμε ένα βήμα πα
ραπερα, στην αναγορευση σε
Κοινωνική πολιτική» δομών
Πρωτοβουλίες αλληλεγγύης
που έχουν ως στόχο οι μισθω
τοι και τα λαϊκά στρώματα να
στους πρόσφυγες και τα παιδιά τους
συμφιλιωθούν με τη φτώχεια
τους και να τη διαχειριστούν
εξατομικευμένα όντας «κα
Κλιμακώνονται οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης από σωματεία και λακές Επιτροπές
λά πληροφορημένοι». Πα να
για τους πρόσφυγες και τα παιδιά τους, με αίτημα αxμής την πλήρη και ομαλή έ
μπορούν «πληροφορημένο
νταξη των προσφυγόπουλων στο δημόσιο σχολείο, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς
να δένονται χειροπόδαρα α
την εμπλοκή ΜΚΟ. Χτες, πραγματοποιήθηκαν συγκέντρωση της Λαiκής Επιτρο
πό τις τράπεζες και να σκύ
της στο Περιστέρι και σύσκεψη σωματείων και φορέων στο Πέραμα. Αύριο
βουν το κεφάλι στα αφεντικά
προγραμματίζεται συγκέντρωση από τη Λαiκή Επιτροπή Αιγάλεω
(Συνέχεια στη σελίδα 3
ΣΕΛ. 7
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Καθόλου αθώες
Απόφαση να μην εκδοθού
Σχέδια για καταυλισμούς
Ελληνικό Μνημόνιο Plus
οι δηλώσεις του για την ΠΓΔΜ
οι οκτώ Τούρκοι αξιωματικοί προσφύγων σε εμπόλεμο έδαφος
για να ανακάμψει το κεφάλαιο
ΣΕΛ. 5
ΣΕΛ. 5
ΣΕΛ. 7
ΣΕΛ. 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα