Πρωτοσέλιδο Αττικό Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
www.attikovima.gr
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
την εφημερίδα μας
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
διαδίκτυο
και στο ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Με αργούς ρυθμούς νομι
μοποίηση των αυθαιρέτων
ΣΕΛ.7
Στο 12.8%
ερήμερες λόγ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
υ προστίμου. Οι δnλώσεις αυθαιρέτων φθάνουν
623.000 μ
1.78 δ
Πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής
ΣΕΛ. 24
Τ Προβλέπει το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών
ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Νέες κτιριακές υποδομές
για το 4ο Νηπιαγωγείο
σελίδα 3
για όσους χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Συναντήσεις για
την πορεία υλοποίnσns
Πρόσθετα κίνητρα με δωρεάν
των εγκεκριμένων
αγορές προβλέπει το σχέδιο
του υπουργείου Οικονομικών
εργων
για τους φορολογούμενους
σελίδα 7
που χρησιμοποιούν καθημε
ρινά στις συναλλαγές τους
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
το πλαστικό χρήμα.
ΣΕΛ 12-13
Εκδήλωση για
τα 10 χρόνια από
φόρου 1900-2100
ευρώ. μισθωτοί
συντοEούxοικοιαγρότες
την αποκάλυψη
επnλέονκίνητρο να πραγμ
του Αρχαίου Θεάτρου
ούν πληρωμές μεnλεκτp
χρήμα. Οinλε
κτρονικές αποδείξεις Βαμπαίνουν αυτομάτως
σε κλήρωση καιoιUερο18ο κερδίζουν
στιγμή που πραγματοποιούν τη συναλλαγή
τους δωρεάν αγορές μεγαλύτερης αξίας από
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Δήμος Κρυπαs
ΣΕΛ. 10
Εγκρίθηκαν τέσσερα
Συνάντηση
Χρηματοδότηση για Σχέδια
νέα έργα για
του προέδρου
Blώσιμns Αστικής Κινητικότητα
την Ανατολική Αττική
της ΚΕΔΕ με τον
Δήμος Λαυρεωτικής:
ΕΛ. 5
υπουργό Εσωτερικών
Απάντηση σε δημοσιεύματα
Δήμος Σαρωνικού:
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕENOYΣΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Πρόγραμμα Κοινωφελούs Εργασία
Η Κnφiσiά μέσα από
Αύξηση της «μικροδια87 θέσεων
φθοράς» στην Ελλάδα
τα μάτια των εφήβων
σελίδα 16
ΣΕΛ. 6
ΣΕΛ. 9
ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΩΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Η ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΣΚΟΥΤΕΡΗ
ΜΠΟKOBOY
ΣΕΛ. 20
ΣΕΛ. 18